Hoppa till huvudinnehåll
Gulrost

Så här kan du lägga upp din svampbehandling i stråsäd

Redan nu har de första fynden av gulrost i vete gjorts. Många har kommit ut och kört kväve, som som tillsammans med väderleken, gör det mer eller mindre optimalt för vårbestockning vilket skapar förutsättningar för frodiga bestånd och därmed en ökad risk för svampangrepp.
Gulrost

Säkra skördepotentialen med en robust svampstrategi  

Svamptrycket i stråsäd påverkas av nederbörd, temperatur och tidigare angrepp. Svampstrategin i stråsäd bör därför planeras utifrån de vanligaste svampsjukdomarna och förutsättningar under etablering och övervintring. 

Fältförsök visar att en svampbekämpning i både korn och veta ofta är lönsamma men strategierna kan skilja sig något åt. Svampstrategin kan delas in i de tre tillväxtfaserna. T1, T2 och T3. 

 • T1 är tidig behandling kring DC 30 och blandas i regel med ordinarie ogräsbekämpning och eller tillväxtreglering.
 • T2 normal axgångsbehandling omkring DC 39–55.
 • T3 blir en uppföljande behandling vid stora angrepp. 

Första försvarslinjen - T1 DC 30–32 förebygga och förekomma angrepp av svamp. 

En T1-behandling kör du för att förebygga och förekomma angrepp av svamp. Det gör att du minskar risken för kraftiga angrepp innan axgång och du ger dig tid för den kommande och viktiga axgångsbehandlingen i T2. 

 • Ger effekt mot vetets bladfläcksjuka och rost. 
 • Skyddar nytillväxt och appliceras oftast innan det högsta infektionstrycket 
 • Hanterar mjöldagg mycket effektivt 
 • Har du Riskfält för DTR? Vid behandling i T1 minskar risken för kraftiga angrepp senare 
 • Skapar tid för optimal timing för axgångsbehandlingar 

Vår rekommendation är 0,4 l Forapro. Vid mycket högt tryck av mjöldagg kör 0,6 l Forapro för bättre långtidseffekt. 

 

Skydda det viktiga flaggbladet - T2 

En T2-behandling fokuserar ofta på svartpricksjuka, som är den viktigaste bladfläcksvampen i vete. T2 behandling kallas ofta för axgångsbehandlingar men utförs numera från och med hela flaggbladet har växt ut, DC 39. Behovet av bekämpning i T2 styrs framför allt av nederbörden under maj och första halvan av juni. Om strategin endast är en behandling (T2) är det viktigt att hela flaggbladet är fullt utväxt.

 • Kallas ofta för axgångsbehandlingar men utförs numera från och med hela flaggbladet har växt ut, DC 39. 
 • Skyddar flaggbladet - Viktigaste bladet för skördepotentialen, här används triazoler och SDHI 

Vår rekommendation är 0,75 l Avastel. 

 

Följ upp vid högt tryck av svamp - T3 

Uppföljande behandlingar vid högt svamptryck.

 • Fortsätt hålla koll i fält fram till DC 69 
 • Riktade behandlingar mot Fusarium och DON i havre 
 • Behandlas oftast med en Protikonazol 

Vår rekommendation är 0,65 l Poleposition  

OBS Kom ihåg att använda samma aktiva substans högst 2 gånger och SDHI-medlet 1 gång per växtsäsong pga. risk för resistens.

 

Ny formuleringsteknik i protiokonazol ger högre effekter

Till växtodlingssäsongen 2024 presenterar vi en helt ny formuleringsteknik i en rad nya svampmedel innehållande protiokonazol. Den nya formuleringstekniken Asorbital förbättrar aktiviteten hos protiokonazol vilket ger bättre effekter mot svampsjukdomar i både stråsäd och oljeväxter.

De största fördelarna med den nya formuleringen Asorbital, är det förbättrade upptaget i bladen och en snabbare systemisk transport vilket ger en bättre regnfasthet och leder till en bättre sjukdomskontroll jämfört med andra produkter med samma aktiva substans.