Ana içeriğe atla

Davranış Koşulları

ADAMA Agricultural Solutions[1] , ticari ilişkilerini kültürdeki, geleneklerdeki ve her bir ülkenin hukuk sistemindeki farklılıklardan kaynaklanan değişken bir çalışma ortamında dünya çapında 100’den fazla ülkede yürüten küresel bir şirkettir. Şirket; şirket temsilcilerinin devlet yetkilileri, tedarikçiler, tüketiciler, rekabetçi ticari kurumlar ve Şirketin her birini içerecek şekilde iş ilişkilerini yürüttüğü toplumla temasa geçtiğinde [2] ihtiyaç duyacağı davranuış kuralları konusunda şirketin tüm görevlilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına rehberlik edecek bir Davranış Kuralları’nı benimsemeye büyük önem verir. Davranış Kuralları yeni ahlak kuralları belirlemez, Şirketin kabul edilmiş ve alışılmış davranış kurallarını resmileştirir. Şirket ve şirket çalışanları, kendilerine uygulanan Davranış Kuralları’nı geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaç edinir.

Davranış Kuralları’nın tamamını görmek için lütfen sayfanın sağ tarafından belgeyi indiriniz.

[1] Bu Davranış Kuralları’nda kullanılan “ADAMA” terimi veya “Şirket” ifadesi, doğrudan veya dolaylı olarak bulundurulan tüm bağlı ortaklar da dahil olmak üzere ADAMA Agricultural Solutions Ltd.’yi ifade eder.

[2] Bu Davranış Kuralları’nda kullanılan “Çalışan” ifadesi, şirketin bir görevlisi ve hizmet sunucusu (yönetim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri vb.) da dahil olmak üzere ADAMA çalışanlarını ifade eder.