דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

הליוגופרית

תרכיז רחיף להדברת קמחון, קמחונית, ואקרית החלודה להדברת קימחון, קימחונית, ואקרית החלודה בהדרים, במטעים ובירקות

הליוגופרית

מידע כללי

הליוגרופית תרכיז רחיף להדברת קימחון, קימחונית ואקרית החלודה בהדרים, במטעים ובירקות.

התכשיר אינו פוגע בצרעות אנגירוס ופשפשי אוריוס.

שילובים

חקלאות קונבנציונלית בלבד

ניתן לשלב את התכשירים הרשומים להלן בהתאם למינונים המומלצים ולהוראות השימוש המפורטות בתוויות התכשירים. אין לשלב עם תכשירים נוספים ללא ייעוץ גורם מוסמך.

עגבניה- ורטימק, אטברון, מיתוס, מוליט, קונסלט, ביו-טי, סמש, פגסוס 25 ,רובראל ו-LQ.

מלון - ורטימק, אטברון, אויסקט, מנצידן, דיינון ו-LQ.

פלפל - ורטימק, אטברון, מוליט, מטאור.

גזר - מנקודי, צ'מפיון.

הדרים - אין לשלב הליוגופרית עם שמן. אין לשלב עם תכשירים נוספים.

גפן - ניתן לשלב עם טאקומי.