דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מחלות

נימגארד

שמן OL - קוטל מחלות ואקריות תכשיר טבעי ממקור צמחי

נימגארד

מידע כללי

נימגארד, הינו תכשיר טבעי המופק מזרעי עץ האזדרכת ההודית )נים( המשמש להדברת המחלות: קמחון, קמחונית, כימשון וחלפת.

נימגארד פועל הן במניעת ההידבקות במחלות והן בהדברה וריפוי נגיעות קיימת.

נימגארד קוטל אקריות קורים, פוגע בכל הדרגות, כולל בביצי האקריות.

התכשיר אינו פוגע באקריות טורפות.

אין לרסס יותר משני יישומים עוקבים. לפני החזרה לשימוש בתכשיר יש ליישם שני טיפולים מתכשירים מקבוצה כימית שונה להדברת אותו צירוף גידול-פגע.

שילובים

חקלאות אורגנית

ניתן לשלב נימגארד עם קוצייד ובלושילד.

חקלאות קונבנציונלית

במלון ואבטיח: ניתן לשלב נימגארד עם ורטימק, מנצידן ודיינון. בגזר ותפו"א: ניתן לשלב נימגארד עם קוצייד ובלושילד.