Izlaist
Fungicīdi

Mirador® 250 SC

Mirador 250 SC

Mūsu risinājums

Mirador® 250 SC plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds plankumainību, rūsu un citu slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un tritikāles sējumos un krustziežu sausplankumainī- bas un baltās puves apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos, kā arī slimību apkarošanai tomātu, paprikas, gurķu un kabaču (arī cukīni) stādījumos segtās platībās, zirņu, pupu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu, Ķīnas kāpostu, sīpolu, puravu, burkānu, seleriju (sakņu un kātu), kartupeļu, pētersīļu (sakņu), pastinaku, kāļu, rāceņu, ķiploku, ķirbju, meloņu, arbūzu, salātu sējumos un stādījumos, kā arī krāšņumaugos, krizantēmu stādījumos, skuju un lapu kokiem kokaudzētavās, golfa laukumos un zālienos.

Lietošanas norādījumi

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 35
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

 

Ziemas mieži, vasaras mieži

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Pundurūsa (Puccinia hordei), miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumai-nība (Rhynchosporium secalis) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 35
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

 

Rudzi

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumai-nība (Rhynchosporium secalis) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 35
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

 

Tritikāle

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumai-nība (Rhynchosporium secalis) 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 35
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

 

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Krustziežu sausplankumainība (Altenaria brassicae ) 0.8-1.0 Apsmidzināt parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšana beigām (AS 60-69)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 21
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum) 0.8-1.0 Apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas vidum, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50-60% ziedu (AS 60-65)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 21
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Kartupeļi

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Kartupeļu lapu sausplankumainība (Alternaria solani) 0.5 Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga bumbuļu aizmetņu veidošanas sākumu līdz bumbuļi sasnieguši 60-70% no paredzamās masas (AS 40-47)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 7
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Zirņi (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem) pupas (svaigam patēriņam ar/ bez pākstīm, graudiem)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Zirņu gaišplankumu iedegas (Ascpchyta pisi), zirņu tumšplankumu iedegas (Mycosphaerella pinodes), zirņu īstā miltrasa (Erysiphe pisi), zirņu neīstā miltrasa (Prerenospora vicae sp. pisi), zirņu rūsa (Uromyces pisi ) 0.8 Apsmidzināt parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo ziedpumpuru parādīšanos līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Kāpostu sausplankumainība (Alternaria brassicae, A. brassicicola), krustziežu neīstā miltrasa (Peronospora parasitica), krustziežu īstā miltrasa (Erysiphe cruciferarum), krustziežu baltkreves (Albugo candida) 0.8 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz kultūrauga galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-49)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Kāpostu sausplankumainība (Alternaria brassicae, A. brassicicola), krustziežu neīstā miltrasa (Peronospora parasitica), krustziežu īstā miltrasa (Erysiphe cruciferarum), krustziežu baltkreves (Albugo candida) 0.8 Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz kultūraugam izveidojusies 80% šķirnei raksturīgā lapu masa (AS 16-48)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 21
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Seleriju lapu gaišplankumainība (Septoria apiicola), burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), burkānu lapu brūnplankumainība (Cercosporium carotae), seleriju lapu brūnplankumainība (Cercospora apii), seleriju rūsa (Puccinia apii ) 0.8 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Selerijas (kātu)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Seleriju lapu gaišplankumainība (Septoria apiicola), burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), burkānu lapu brūnplankumainība (Cercosporium carotae), seleriju lapu brūnplankumainība (Cercospora apii), seleriju rūsa (Puccinia apii) 0.8 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga kātu veidošanas sākumu līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Kāļi, rāceņi

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Lapu sausplankumainības (Alternaria spp.) 0.8 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Burkāni

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), burkānu lapu brūnplankumainība (Cercospora carotae ) 0.8 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49).
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Sīpoli, ķiploki*

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Sīpolu neīstā miltrasa (Peronospora destructor), lapu plankumainība (Alternaria porri), sīpolu kakla puves (Botryotinia squamosa, Botrytis alli), rūsas (Puccinia spp.) 0.8 Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz 50% lapu noliekušās (AS 16-48)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Ķirbji*, melones*, arbūzi*

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Ķirbjaugu īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum), kvēpainā miltrasa (Sphaerotheca fuliginea) 0.8 Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 3
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Puravi

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Sīpolu rūsa (Puccinia allii), melnais sodrējums (Cladosporium allii), lapu plankumainība (Alternaria porri), puravu neīstā miltrasa (Phytophthora porri) 0.8 Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga stublāja veidošanas sākumu līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 21
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Gurķu neīstā miltrasa (Pseudoperonospora cubensis) - Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.08%
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 3
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Ķirbjaugu īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum), kvēpainā miltrasa (Sphaerotheca fuliginea), gurķu kraupis (Cladosporium cucumerinum), gurķu stublāju iedegas (Didymella bryoniae) - Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.08%
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 3
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Tomāti (segtās platībās)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Tomātu augļu brūnā puve (Phytophthora infestans) - Apsmidzināt stādījumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi pilnīgi gatavi (AS 16-89)
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.08%
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 3
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Tomāti, paprika* (segtās platībās)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Tomātu īstā miltrasa (Oidium lycopersici), tomātu lapu brūnais pelējums (Cladosporium fulvum), tomātu lapu sausplankumainība (Alternaria solani) - Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi pilnīgi gatavi (AS 16-89)
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.08%
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 3
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Salāti* (atklātā laukā)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Salātu neīstā miltrasa (Bremia lactucae), dīgstu melnkāja (Rhizoctonia solani) 0.8 Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Salāti* (segtās platībās)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Salātu neīstā miltrasa (Bremia lactucae), dīgstu melnkāja (Rhizoctonia solani) 0.8 Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49)
 • Nogaidīšanas laiks dienās: 14
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Skuju koki kokaudzētavās

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Skujbire (Lophodermium spp.) 0.8 Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.01%
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Lapu koki kokaudzētavās

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Rūsas (Puccinia spp.), bērzu tumšbrūnā plankumainība (Marssonina betulae), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.) 0.8 Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.01%
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Krāšņumaugi (atklātā laukā)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Rūsas (Puccinia spp.), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.) 0.8 Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.01%
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Krāšņumaugi (segtās platībās)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Rūsas (Puccinia spp.), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.) 0.8 Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.01%
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Krizantēmas* (atklātā laukā)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Krizantēmu baltā rūsa (Puccinia horiana) 0.48-augi līdz 50 cm; 0.72-augi līdz 125 cm; 0.96- augi virs 125 cm Apsmidzināt stādījumus
profilaktiski
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.01%
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Krizantēmas* (segtās platībās)

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Krizantēmu baltā rūsa (Puccinia horiana) 0.48-augi līdz 50 cm; 0.72-augi līdz 125 cm; 0.96- augi virs 125 cm Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām
 • Ieteicamā darba šķidruma konc.: 0.01%
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Zāliens, zāliens golfa laukumā

Kaitīgais organisms Preparāta deva, L/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Fuzarioze (Fusarium spp.) 1.0 Apsmidzināt zālienu rudenī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm
 • Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1

Iepakojums

 • 1 l
 • 5 l