Overslaan en naar de inhoud gaan
Fungicide

Mirador®

Fungicide toegelaten in meer dan 35 teelten en bestrijdt een brede groep schimmels, zoals Rhizoctonia, Alternaria, (valse) meeldauw en roestsoorten.

Mirador

Algemene informatie

Mirador®: Een fungicide in de beheersing van schimmels

Mirador behoort tot de groep van strobilurines en bestrijdt een brede groep schimmels, zoals Rhizoctonia, Alternaria, (valse) meeldauw en roestsoorten. Mirador mag worden toegepast als bespuiting, maar ook als grondbehandeling.

Mirador® in een oogopslag

  • Mirador® is toegelaten in een breed aantal teelten
  • Breed werkingsspectrum
  • Bevordering van de huidkwaliteit in bloembollen

 

Toelatingen per gewas

Bloembollen

Zie etiket voor dosering.

Boerenkool

Zie etiket voor dosering.

Bloemkool

Zie etiket voor dosering.

Broccoli

Zie etiket voor dosering.

Consumptie-aardappelen

Zie etiket voor dosering.

Peen

Zie etiket voor dosering.

Poot-aardappel

Zie etiket voor dosering.

Prei

Zie etiket voor dosering.

Sla

Zie etiket voor dosering.

Sluitkool

Zie etiket voor dosering.

Spruitkool

Zie etiket voor dosering.

Wintergerst

Zie etiket voor dosering.

Wintertarwe

Zie etiket voor dosering.

Zaaiui

Zie etiket voor dosering.

Zetmeelaardappelen

Zie etiket voor dosering.

Zomergerst

Zie etiket voor dosering.

Zomertarwe

Zie etiket voor dosering.