Overslaan en naar de inhoud gaan
Fungicide

Pitcher®

Fungicide tegen Fusarium, Cylindrocladium, schurft, Botrytis, Penicillium en Rhizoctonia.

Pitcher - Fungicide

Pitcher®: regie met slagkracht!

Voor boldompeling van bloembol- en -knolgewassen en de gewasbehandeling van bloemisterijgewassen, boomteelt, bloembol- en -knolgewassen (excl. tulp en lelie) en vaste planten.

Pitcher bevat de unieke combinatie van de actieve stoffen folpet (450 g/l) en fludioxonil (60 g/l). Dit maakt Pitcher sterk tegen Fusarium (lelie en tulp), Cylindrocladium, schurft, Botrytis, Penicillium (lelie) en Rhizoctonia. 

Algemene informatie

Lelie

Fusarium (bolrot, schubrot, wortelrot) is een schimmel die tijdens de groei leliebollen kan aantasten. Penicillium (bewaarrot) is een schimmel die tijdens de bewaring vooral bij leverbare bollen tot ontwikkeling kan voorkomen. Om deze schimmels te voorkomen, is een goede bedrijfshygiëne van cruciaal belang. Lees hier hoe je deze bedrijfshygiëne inzet. Daarnaast maak je de bollen sterk tegen deze schimmels middels een goede bolontsmetting door Pitcher® toe te voegen in het dompelbad. 

Tulp

Fusarium kan op een aantal manieren voorkomen worden. Dat begint bij bedrijfshygiëne en eindigt bij plantgoedontsmetting.
Lees hier de tips om Fusarium in tulp te voorkomen. Kies voor een sterke cocktail van middelen voor je plantgoedbehandeling, ongeacht of dit nu door dompelen, schuimen, douchen of coaten gebeurt. De actieve stoffen in Pitcher richten zich op de kiembuis van de sporen van de schimmel. Omdat die voor Fusarium het belangrijkste vermeerderingsprincipe vormt, maakt het Pitcher® uitermate effectief tegen de schimmel.

Hier kun je de flyer 'Pitcher flyer Fusarium' downloaden, met daarin alle informatie over bolontsmetting met Pitcher.

Boomkwekerij

De fungicide Pitcher® heeft sinds juli 2021 ook een toelating in bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken, sierheesters, inclusief rozen, coniferen, kerstbomen en vaste planten (onbedekte teelt). Pitcher® mag worden toegepast in de periode maart t/m september. 

Met deze uitbreiding zijn er inmiddels enkele seizoenen ervaring opgedaan. Door de 2 breedwerkende actieve stoffen is er een werking op diverse bladvlekkenschimmels. Omdat boomtelers vaak diverse gewassen telen, is Pitcher® een product wat dan ook in diverse teelten van toegevoegde waarde kan zijn.

Eerder al werd Pitcher® beproefd in de aanpak van Botrytis in het gewas lavendel. Daarin kwam naar voren dat het effect op Botrytis goed was en vergelijkbaar was met het standaardschema wat in de praktijk wordt ingezet.

Op schurft, Botrytis, Cylindrocladium en roest zijn inmiddels in proeven ook goede ervaringen opgedaan. Door de twee werkzame stoffen, is er effect te verwachten op een breed scala aan andere schimmels. Zo is op diverse praktijkbedrijven in de teelt van Prunus, in diverse cultivars, Pitcher® preventief ingezet tegen hagelschotziekte en echte meeldauw. Daarnaast is het ook ingezet tegen echte meeldauw in Hydrangea en bladvlekken in Cornus en Viburnum. In roos zijn er goede ervaringen tegen roest.

Een andere kans is de toepassing richting einde van het groeiseizoen. De basis voor een gezond gewas is een goede ontwikkeling in het groeiseizoen. In de periode vanaf augustus wordt de focus groter op afharding van gewassen. De insteek daarmee is om gewassen vrij van schimmels als Botrytis en Phoma de bewaring in te laten gaan. Pitcher is dus breed inzetbaar voor u als boomkweker!

Pitcher® in een oogopslag

  • De unieke mix van folpet en fludioxonil werkt op een revolutionaire manier op de kiembuis van de schimmel
  • Pitcher® beheerst naast Fusarium ook Rhizoctonia in bloembollen
  • Pitcher® beheerst Botrytis, schurft, Cylindrocladium en roest in boomkwekerijgewassen
  • Pitcher® is een vloeibaar product en goed mengbaar met andere fungiciden. Dat maakt het inzetten van Pitcher eenvoudig: regie met slagkracht!