Overslaan en naar de inhoud gaan
tulip fusarium

Fusarium oxysporum

Fusarium (bolrot, schubrot, wortelrot) is een schimmel die leliebollen kan aantasten. Deze gevreesde plantenziekte komt voor bij een groot aantal gewassen en veroorzaakt veel schade. In lelie is een specifieke variant van de schimmel verantwoordelijk voor de aantasting: Fusarium oxysporum f.sp. lilii.
tulip fusarium

Wat is Fusarium oxysporum?

De levenscyclus van F. oxysporum ff.spp. (Fofs) heeft twee fasen. In de eerste fase, de saprofytische fase, overleeft de schimmel vaak door afwisselend chlamydosporen en mycelium op gewasresten en organische stof te vormen. Ook kan de schimmel oppervlakkig niet-waardplanten koloniseren om de schimmelpopulatie te behouden. In de tweede fase, de pathogene fase (wanneer er een geschikte waardplant aanwezig is), dringen de schimmels met hyfen binnen via wonden, natuurlijke openingen, huidmondjes en soms direct door de epidermis naar de cortex van de wortels. Daarna koloniseren ze het xyleem, wat uiteindelijk leidt tot het verwelken van de plant. Bij bloembollen vindt de infectie ook vaak direct plaats in de schubben of rokken.

Wanneer ontwikkelt Fusarium zich het snelst?

Fusarium oxysporum ontwikkelt zich over het algemeen het snelst onder gunstige omstandigheden, zoals:

  • Warmte: Fusarium oxysporum gedijt goed bij warme temperaturen. Temperaturen tussen 25 en 30 graden Celsius zijn vaak gunstig voor de snelle ontwikkeling van deze schimmel.
  • Vocht: Een vochtige omgeving is bevorderlijk voor de groei van Fusarium oxysporum. Hoge luchtvochtigheid en vochtige substraten bieden optimale omstandigheden voor de schimmel om zich snel te verspreiden.
  • Aanwezigheid van waardplanten: Fusarium oxysporum is pathogeen voor bepaalde plantensoorten. Wanneer geschikte waardplanten aanwezig zijn, zal de schimmel zich sneller ontwikkelen, vooral als de omgevingsomstandigheden gunstig zijn.
  • Organisch materiaal: Fusarium oxysporum kan gedijen op organisch materiaal, zoals gewasresten. De aanwezigheid van dergelijk organisch materiaal kan de groei en ontwikkeling van de schimmel versnellen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de snelheid van ontwikkeling afhangt van een combinatie van deze factoren en dat Fusarium oxysporum zich minder snel ontwikkelt onder ongunstige omstandigheden. Het implementeren van preventieve maatregelen, zoals Pitcher toeveogen in het dompelbad tijdens de bolontsmetting, kan helpen de ontwikkeling van Fusarium oxysporum te beheersen.