Fungicide

Mirador®

Fungicide met een breed werkingsspectrum toegelaten in verschillende teelten

Mirador - fungicide

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Mirador behoort tot de groep van strobilurines en bestrijdt een brede groep schimmels, zoals Rhizoctonia, Alternaria, (valse) meeldauw en roestsoorten. Mirador mag worden toegepast als bespuiting, maar ook als grondbehandeling.

  • Mirador is toegelaten in een breed aantal teelten
  • Breed werkingsspectrum
  • Bevordering van de huidkwaliteit in bloembollen

 

Toelatingen per gewas

Bloembollen

Zie etiket voor dosering.

Boerenkool

Zie etiket voor dosering.

Bloemkool

Zie etiket voor dosering.

Broccoli

Zie etiket voor dosering.

Consumptie-aardappelen

Zie etiket voor dosering.

Peen

Zie etiket voor dosering.

Poot-aardappel

Zie etiket voor dosering.

Prei

Zie etiket voor dosering.

Sla

Zie etiket voor dosering.

Sluitkool

Zie etiket voor dosering.

Spruitkool

Zie etiket voor dosering.

Wintergerst

Zie etiket voor dosering.

Wintertarwe

Zie etiket voor dosering.

Zaaiui

Zie etiket voor dosering.

Zetmeelaardappelen

Zie etiket voor dosering.

Zomergerst

Zie etiket voor dosering.

Zomertarwe

Zie etiket voor dosering.