Overslaan en naar de inhoud gaan
JW-field

Binnen de perken

Dit artikel is een uitgave van AgriBusiness Magazine

JW-field

Ik ben accountmanager bij ADAMA Northern Europe, producent van gewasbeschermingsmiddelen. Onze sector ligt onder een vergrootglas. We mogen ons verheugen in een grote publieke belangstelling, om het maar eens positief aan te vliegen. Iedereen heeft een mening over gewasbescherming. ADAMA is groot genoeg om daar een speler van belang in te zijn, maar we zijn ook flexibel genoeg om snel in te spelen op de veranderingen die de samenleving van ons vraagt. Het is de kunst om binnen de beperkingen de kansen te zien en te benutten. Dat heet ondernemen. En eigenlijk is dat nooit anders geweest, al lijken de beperkingen misschien groter en talrijker dan ze ooit geweest zijn.

In de ruimtelijke ontwikkeling is dat niet anders. We leven in een klein land. Onze ruimte is beperkt en in gedachten soms al 3 keer ingevuld met allerlei projecten en initatieven. Dat vraagt om keuzes. Soms willen we wel eens te veel want niet alles kan.

Daarnaast is het van belang dat we de effecten van onze keuzes goed in beeld brengen. Het is een illusie om te denken dat onze ‘draai aan de knoppen’ alleen leidt tot positieve effecten. Er zullen ook altijd effecten zijn die we niet voorzien hadden en waar we achteraf minder gelukkig mee zijn. Misschien is dat wel de gootste uitdaging bij (ruimtelijke) ontwikkelingen. Waar zeggen we nu precies “ja” tegen?

Dat geldt zeker ook voor gewasbescherming. De samenleving vraagt om groenere oplossingen zonder dat we goed in beeld hebben wat dat voor gevolgen heeft voor sectoren, teelten en ondernemers. Het is onze taak (in ieder geval die van mij) om dat goed in beeld te brengen. Verwachtingsmanagement werkt altijd beter aan de voorkant. Ik zie de toekomst positief tegemoet, omdat ik vertrouwen heb in de vindingrijkheid van onze agrarische ondernemers.

Jules Deelder verwoordde het ooit mooi: “binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten”. Als u met ADAMA nieuwe mogelijkheden wilt verkennen, kom ik graag in contact met u.

Jan-Willem van der Klugt

janwillem.vanderklugt@adama.com

06-51541700