Overslaan en naar de inhoud gaan
Boomkwekerij/Merplus uitbreiding

Uitbreiding Merplus

We zijn blij je te kunnen mededelen dat Merplus een uitbreiding heeft gekregen in een aantal boomkwekerijgewassen
Boomkwekerij/Merplus uitbreiding

De Merplus uitbreiding geldt voor o.a. de volgende boomkwekerijgewassen:

  • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt);

  • Buxus (onbedekte teelt);

  • Vasteplantenteelt (onbedekte teelt);

  • Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt);

  • Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt);

  • Sierheesters (incl. rozen) (onbedekte teelt);

  • Coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt);

  • Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt).

Merplus heeft als werkzame stoffen captan (360 g/l) en kaliumfosfonaten (657 g/l). Met deze uitbreiding is er een extra mogelijkheid ontstaan om diverse schimmels te beheersen. Voor alle bovenstaande gewassen geldt een maximale dosering van 2 l/ha, maximaal 8 toepassingen per 12 maanden en een minimum interval van 15 dagen. 

Merplus heeft een brede werking, zoals op bladvlekkenziekten (Phoma spp., Septoria spp., Colletotrichum spp., Ramularia spp., Mycocentrospora spp., Pseudonectria spp., Cylindrocladium spp.). Maar ook op taksterfte in coniferen (Didymassiella thujina, Kabatina spp., Gibberella baccata, Pestalotia funerea, Phomopsis), schurft (Venturia spp., Spilocaea) en valse meeldauw (Pseudoperonospora).

Merplus mag alleen worden toegepast in gewassen < 50 cm, in de periode van maart tot en met september (neerwaartse bespuiting) en dient te worden toegepast met 200-400 liter water per ha.

Raadpleeg altijd het etiket voor de aanvullende eisen zoals toepassingsstadium, risicobeperkende maatregelen en andere opmerkingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheid- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.