Overslaan en naar de inhoud gaan
LVS toepassing in de sierteelt

Onkruid in boomkwekerij zo duurzaam mogelijk bestrijden

Vanaf 6 juni 2022 is Goltix WG ook toegelaten in sierheesters (inclusief rozen) en heidesoorten. “Een zeer goede aanvulling”, vindt Erik Jeucken, inkoper van Vitelia Agrocultuur. “Het biedt telers extra mogelijkheden om onkruiden effectief te bestrijden. In combinatie met schoffelen, is dat een duurzame strategie.”
LVS toepassing in de sierteelt

Met het verdwijnen van herbiciden, zijn nieuwe strategieën gewenst om onkruiden in de boomteelt goed te blijven beheersen. “We zoeken samen met kwekers naar duurzame oplossingen, waarbij we ook kijken naar mogelijkheden om onkruid mechanisch te bestrijden”, zegt Erik Jeucken. Hij werkt al 20 jaar voor Vitelia Agrocultuur, toeleverancier van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en aanverwante producten voor boomtelers en andere plantaardige sectoren in heel Nederland. “Met Goltix WG hebben telers al jarenlang goede ervaringen met onkruidbestrijding in Tagetes en onbedekte teelten van vaste planten. Het is bewezen werkzaam”, zegt Jeucken. De NLKUG-uitbreiding van Goltix WG is voor boomkwekers een mooie aanvulling op het afnemende middelenpakket. “Want het heeft zowel een contact- als bodemwerking en het is zacht voor het gewas. Bovendien blijkt Goltix WG tot dusver goed te mixen met alle bekende bodemherbiciden in de boomteelt.”

Demo in sierheesters en rozen

Vitelia Agrocultuur heeft samen met ADAMA een demo aangelegd in sierheesters en rozen met Goltix WG (zie kader Toepassing en werking Goltix WG). Zowel met een solo-toepassing als in combinatie met fenmedifam, ethofumesaat en olie. “We hebben gekeken naar de contactwerking op onkruiden, tot welk stadium het onkruid goed wordt bestreden en in welke mate de bespuiting gewasschade geeft”, vertelt Hans Pijpers, technical support manager fruit- en boomkwekerij van ADAMA. “De boomkwekerij kent heel veel verschillende gewassen, dan moet je per gewas en gewasstadium kijken wat veilig is en wat niet. Hierbij betrekken we graag de praktijkkennis van Vitelia Agrocultuur.” In de demo is ook ervaring opgedaan met LVS-techniek, waarbij minder water (40 liter per hectare) is gebruikt.  “Goltix WG solo of in de mix bleek effectief te werken op kleine onkruiden, het werkt veilig en het mengen bij LVS verliep goed zonder problemen”, concludeert Jeucken. “Let dan wel op een goede mengvolgorde. Wij adviseren altijd te beginnen met Goltix WG, daarna vloeibare herbiciden toevoegen en dan olie.”

Toepassing in het veld

Pijpers geeft aan dat een mix van Goltix WG, fenmedifam en olie de basis is voor een effectieve onkruidbestrijding, eventueel in combinatie met een bodemherbicide. In september is er vaak veel jonge, nieuwe aanplant in de boomteelt. “Een uitgelezen kans om Goltix WG toe te passen in de mix om onkruidvrij de winter in te gaan”, stelt Jeucken. “Kies dan met twee toepassingen voor een effectieve bestrijding.” Gedurende het seizoen kunnen telers Goltix WG drie keer toepassen. Vitelia Agrocultuur is voorstander van een geïntegreerde onkruidbestrijding en ziet in de praktijk de animo voor schoffelen toenemen. “Dankzij verdere ontwikkeling van GPS kunnen telers steeds nauwkeuriger en dichter op de plant schoffelen. In drogere zomers, zoals dit jaar, zien we goede schoffelresultaten.” In een natte periode, als schoffelen niet het optimale resultaat geeft, past toepassing van een mix met Goltix WG, fenmedifam en olie ook prima in een geïntegreerde aanpak. Pijpers geeft aan dat in de toekomst meer focus nodig is op aanpak van onkruid dat net is gekiemd. “Middelen werken steeds selectiever en we kunnen geen correctie meer inzetten, zoals vroeger, om grotere onkruiden goed te bestrijden. Dan zijn nieuwe strategieën nodig.”

 

[KADER]

Toepassing en werking Goltix WG

De herbicide Goltix WG is een water dispergeerbaar granulaat. De werkzame stof is metamitron (70%). Goltix WG heeft een goede werking op akkerviooltje, hennepnetel, herderstasje, hoenderbeet, melde, muur en nachtschade. Het middel heeft een bodemwerking, maar ook een contactwerking in de mix op kleine onkruiden. Telers mogen Goltix WG drie keer per seizoen toepassen (0,5 tot 1 kg per ha per toepassing) met een interval van minimaal 10 dagen. Goltix WG is een extra toevoeging op het afnemende pakket aan herbiciden om onkruiden te bestrijden.

Artikel

Download