Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Fox 480 SC

I första hand kontaktverkande.

Dunk Fox

Vår lösning

Vår lösning

Fox är godkänd för örtogräs bekämpning i vårraps. Rapsen ska vara i stadie 12-16 och max dosen är 1,0 l/ha. Ej för användning i rybs.

Användning

Vårraps

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

FOX är registrerad för bekämpning av ogräs i vårraps. Fox har mycket god effekt på bland annat målla, dån, pilört och åkersenap om förhållandena är de rätta. Beståndet skall vara jämnt utvecklat och i god tillväxt och rapsplantorna måste ha minst 2 fullt utvecklade örtblad för att inta ta skada av behandlingen. Effekt mot målla är beroende av bra markfukt och att mållan inte är torkstressad och därmed har utvecklat kraftigt vaxskikt.

Optimal behandlingstidpunkt är när rapsplantorna har 3-4 örtblad. När rapsplantorna har 5-6 blad täcker de ofta ogräsen vilket försämrar täckningsgraden. Dessutom är ofta ogräsen stora vid den tidpunkten och effekten blir sämre. Ibland kan en ökad effekt mot åkersenap uppnås om behandlingen delas med cirka 1 vecka mellan sprutningarna.