Herbi̇si̇tler

Agil® Extra 100 EC

Agil® Extra 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili, selektif...

Agil Extra_tcm158-80833.png

Genel Bilgilendirme

Hedef Bitkiler

Pamuk, Patates, Bağ, Şeker Pancarı, Kırmızı Mercimek, Soğan, Ayçiçeği, Kanola

Hedef Zararlılar

Kanyaş, Darıcan, Yapışkan Ot, Kısır Yabani Yulaf, Kendi Gelen Buğday, Kendi Gelen Arpa, Yabani Yulaf, Kuş Yemi = Yumuşak Başaklı Kuşyemi, Köpekdişi Ayrığı, Tilkikuyruğu, Tavşanbıyığı = Salkım Otu