Herbi̇si̇tler

Arrodim Süper® 116 EC

Arrodim Süper® 116 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde dar yapraklı yabancı otların kontrolünde çıkış sonrası uygulanan seçici ve sistemik etkili bir herbisittir. 116...

Arrodim S__per_tcm158-80834.png

Genel Bilgilendirme

Hedef Bitkiler

Pamuk, Kırmızı Mercimek, Şeker Pancarı, Domates, Soğan, Nohut, Patates

Hedef Zararlılar

Darıcan, Benekli Darıcan, Yapışkan Ot, Yeşil Darı, Yıllık Çimensi Otlar, Çok Yıllık Otlar, Kanyaş, Yabani Yulaf, Kendi Gelen Arpa, Kendi Gelen Buğday, Kısır Yabani Yulaf, Su Ayrığı, Delice, Yumuşak Başaklı Kuşyemi, Kısa Başaklı Kuşyemi