Herbi̇si̇tler

Clodinagan 240 EC®

Clodinagan 240 EC® buğdayda dar yapraklı yabancı otların kontrolunde kullanılan selektif bir herbisittir. 240 g/l Clodinafop-propargly ve 60 g/l Cloquintocet-mexyl (...

Clodinagan_tcm158-81442.png

Genel Bilgilendirme

Hedef Bitkiler

Buğday

Hedef Zararlılar

Yabani Yulaf, Keşyemi = Kanlıçayır, Tilkikuyruğu = Su Otu, Delice