АПРІОРІ®

Впевнений та бездоганний

апріорі та ліф коут

Шкідливий об'єкт

 • Багаторічні злакові бур'яни

  Herbicides Pattern Image
 • Дводольні бур'яни

  Herbicides Pattern Image
 • Однорічні злакові бур'яни

  Herbicides Pattern Image

Про препарат:

Гербіцид з високою біологічною  ефективністю, що призначений  для післясходового захисту посівів  кукурудзи від комплексу найбільш  поширених однорічних і багаторічних  дводольних та злакових бур’янів.

Переваги:

 • Одне внесення для вирішення проблем забур'яненості у посівах кукурудзи.
 • Широке вікно застосування.
 • Високоефективне поєднання ґрунтової та листкової активності.
 • Висока селективність щодо культури.
 • Відмінно контролює падалицю культурних рослин ( соняшнику та ріпаку ), що стійкі до імідазолінонів та трибенуронметилу .
 • Неперевершений контроль лободи білої.
 • Потужний стримуючий ефект ваточника сирійського.


Гербіцид АПРІОРІ ® зареєстрований і використовується тільки в баковій суміші з ад’ювантом.

Нікосульфорон системна діюча речовина, що поглинається надземними органами рослини бур’яну. Мезотріон системна діюча речовина, що по глинається як наземними органами, так і кореневою системою. Має ґрунто ву дію переважно на широколисті бур’яни. Мезотріон належить до хімічного класу трикетонів, який вважається одним з найбільш безпечних для культурної рослини. Саме тому АПРІОРІ ® можливо застосовувати в пізні фази розвитку кукурудзи. Найкраще контролює бур’яни з високим ступенем опушення та потужним восковим нальотом.

Рекомендується до використання в найбільш чутливий та активний період вегетації бур’янів:

Однорічні злакові бур’яни від 1 до 3 листків.

Багаторічні злакові бур’яни від 10 до 15 см заввишки.

Берізка польова довжина пагонів до 15 см.

Осот, молочай (види) розетка, початок формування пагону.

Оптимальна норма використання  АПРІОРІ ® 0,25 кг/га + ПАР 1,5 л/га.

У разі пересіву поля кукурудзи, обробленого препаратом, навесні дозволя ється висівати кукурудзу. За умови проведення механічної обробки ґрунту  на глибину не менше 15 см, восени того ж року дозволяється висівати озиму пшеницю, озимий ячмінь, озимий ріпак, райграс. Навесні наступного року на полях, де вносили препарат АПРІОРІ ®, після оранки можна висівати со няшник, сою, сорго, ріпак, люцерну. Не рекомендується висівати цукровий буряк, горох, нут, овочі. Буряки (цукрові, столові, кормові), горох можна висівати через 18 місяців після застосування препарату АПРІОРІ ®.

Температурний режим застосування +5 25°С.

Кукурудза

 • Норма витрати - 0,25 кг/га + ПАР

 • Шкідливий об'єкт - однорічні та багаторічні дводольні та злакові бур'яни

 • Спосіб та час обробки - обприскування посівів 2 - 8 листків

 • Максимальна кратність обробок - 1

 • Строк очікування до збору урожаю, діб - не регламентується

 • Строк очікування перед виходом в поле (механізовані/ручні роботи) - 3/7 діб

Діюча речовина та концентрація

нікосульфурон, 230 г/кг + мезотріон, 570 г/кг

Хімічна група

сульфонілсечовини + трикетони

Розподіл у рослині (або спосіб дії)

контактно-системний

Препаративна форма

ВГ (гранули, що диспергуються у воді)

Норма витрати робочого розчину

200 - 300 л/га

Пакування

пластикова каністра 1 кг + ПАР