Пропустити

Кодекс поведінки

ADAMA Agricultural Solutions [1] — це глобальна компанія, яка веде свою діяльність у більш ніж 100 країнах по всьому світу, у мінливому робочому середовищі, спричиненому, серед іншого, відмінностями у культурі, звичаях та правовій системі кожної країни. Компанія надає велике значення прийняттю Кодексу поведінки, який керуватиме всіма посадовими особами, керівниками та працівниками Компанії [2] щодо правил поведінки, які вимагаються від них як представників Компанії під час роботи з державними органами, постачальниками, споживачами, конкурентами та спільнотою, з якими Компанія веде свою діяльність. Кодекс поведінки не встановлює нових правил поведінки, він формалізує прийняті та звичайні правила поведінки Компанії. Компанія та її співробітники повинні завжди прагнути вдосконалювати та просувати Кодекс поведінки, який до них застосовується.

Щоб переглянути весь Кодекс поведінки, завантажте його з правого боку цієї сторінки.

[1] У цьому Кодексі термін «ADAMA» або «Компанія» означає ADAMA Agricultural Solutions Ltd., включаючи кожну дочірню компанію, якою вона володіє, прямо чи опосередковано.

[2] У цьому Кодексі термін «Працівник» означає працівника ADAMA, включаючи посадового службовця Компанії та працівника, що надає послуги Компанії (управлінські послуги, консультаційні послуги тощо).