Gå til hovedindhold
Produkter i vintersæd billede

Kom godt igang med produkter fra ADAMA

Giv dine afgrøder en god start. Man venter på at det skal blive forår og at der snart er i vækst i afgrøden. Hvad er den bedste start både økonomisk og mest effektivt - hvad er der behov for hos mig på mine marker? Vi har lavet en oversigt over de produkter ADAMA forhandler og hvor de skal bruges. Læs om produkterne under billederne og på produktets side.
Produkter i vintersæd billede

Om produkter fra ADAMA

Ukrudt

Legacy® 500 SC - Du får en fin bekæmpelse af agerstedmoder, ærenpris og fuglegræs samt enårig rapgræs i vintersæd.

Læs mere om Legacy - klik her

Topik® EC mod ukrudt i korn - Et særdeles effektivt bladmiddel og bekæmper flyvehavre i rug, hvede og triticale.

Samt rajgræs, rævehale, alm. rapgræs og vindaks, der fremspirer om efteråret.
(Må ikke bruges i byg).

Læs mere om Topik - klik her

Cleave®

Til ukrudtsbekæmpelse i foråret i korn med og uden udlæg af græs samt i frøgræs og græs.

Læs mere om Cleave - klik her

Nicanor® SG - Til ukrudtsbekæmpelse i foråret i korn. Behandling foretages bedst i det tidlige forår, men kan anvendes med god virkning, indtil fanebladet bliver synlig i vinterhvede og vinterrug - stadie 37. I byg ikke senere end stadie 30.

Læs mere om Nicanor - klik her

Trimmer® SG er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i korn med eller uden udlæg af frøgræs.

Frøgræsarter: Alm. og italiensk rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs.

Læs mere om Trimmer - klik her

Kalif®360 CS -Til ukrudtsbekæmpelse i raps. Har en god virkning mod hyrdetaske, burresnerre, fuglegræs og tvetand samt moderat virkning mod enårig rapgræs, sort natskygge, ærenpris, pengeurt, agerkål, spergel, kiddike og hvidmelet gåsefod.

Læs mere om Kalif - klik her

Agil®100 EC giver hurtig og sikker virkning over for spildkorn og græsukrudt og kan nemt justeres i dosering efter ukrudtets art og
størrelse. Giver hurtig synlig effekt ved bekæmpelse af især spildkorn.

Læs mere om Agil - klik her

Skadedyr

Mavrik® er et bredt virkende insektmiddel som samtidig er skånsom mod nytteinsekter. Mavrik bekæmper effektivt glimmerbøsser, skulpesnudebiller, galmyg og kåltrips i raps og sennep, bladlus, trips og hvedegalmyg i korn samt ærtebladlus og ærteviklere i ærter.

Læs mere om Mavrik - klik her

Lamdex® bekæmper insekter der suger eller gnaver af behandlet plantemateriale plus det har en repellerende effekt..

Læs mere om Lamdex - Klik her

Pirimor 500 WG angriber bladlusens nervesystem, hvorved de dør hurtigt.

Læs mere om Pirimor 500 WG - klik her

Sygdomme

Mirador®Forte -til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og raps.
Aktivstofferne i Mirador Forte har over en længere årrække givet gode merudbytter ved bekæmpelse af svampesygdomme i raps under blomstring.

Læs mere om Mirador Forte - klik her

Mirador®250 SC – Svampemiddel til korn, kartofler, raps, ærter, frøgræs, bederoer samt jordbær og grøntsager.
Mirador har igennem mange år vist god effekt overfor knoldbægersvamp og skulpesvamp i raps og har sikret merudbytte.

Læs mere om Mirador - klik her

ADAMA produkter i vintersæd

ADAMA produkter i vinterraps

Kontakt Lars Kruse Andersen - Account Manager Denmark & Sweden E-mail adresse: lars.andersen@adama.com Telefon:+45 51 24 90 70

Kontakt Niels Jacob Jakobsen - Account Manager Denmark & Norway E-mail adresse: niels.jakobsen@adama.com Telefon: +45 20 18 60 17