דילוג לתוכן העיקרי
קוטלי מזיקים

טריגרד

קוטל רימות של זבובי מנהרות בפרחים, בירקות ובגידולי שדה

טריגרד

מידע כללי

טריגרד הינו תכשיר סיסטמי, הפועל כמווסת גדילה של רימות זבובי מנהרות.

טריגרד המרוסס על עלוות הצמחים נקלט בגוף של הרימות, מעכב את תהליך ההתנשלות ומונע את התגלמותן. ככל שהרימות צעירות, הן רגישות יותר לתכשיר ונפגעות מהר יותר. תוצאות קטילה סופיות תראנה שבוע לאחר הריסוס. טריגרד אינו קוטל זבובים בוגרים.

ניתן לשלב טריגרד (א״ר %75) במינון המומלץ בתכשירים הבאים: דלסן 50 א״ר, מנבגן א״ר, מנקור א״ר, רובראל 50 א״ר, דסיס 25 ת״מ, לאנט 90 א״מ, בהתאם למפורט בתוויות האריזה שלהם. אין לשלב בטריגרד יותר מתכשיר אחד. במקרה של שילוב יש להמיס תחילה טריגרד ורק לאחר מכן לשלב בו תכשיר נוסף.