Overslaan en naar de inhoud gaan
Buxus

Beheersing Cylindrocladium in Buxus

De ziekte Cylindrocladium komt voor in Buxus en kan veel schade veroorzaken. Deze schimmel is te herkennen aan bruine punten en vlekken op vooral jong blad.
Buxus

Kenmerkend voor Cylindrocladium buxicola zijn de langgerekte, zwarte streepjes op de twijgen, maar die zijn niet altijd terug te vinden. Bij Fusarium en Volutella buxi zie je dit verschijnsel niet. Verwar een aantasting niet met een voedingstekort of stresseffect waar het blad gele randen van kan krijgen (zie onderstaande foto).

Uiteindelijk laten aangetaste planten op grote schaal blad vallen. Hierdoor kan het gewas voor langere tijd niet verkoopbaar worden, of zelfs geheel afsterven.

Cylindrocladium komt zowel in de containerteelt als in de vollegrondsteelten voor.

Enkele preventieve maatregelen:

1. Aangetaste plantendelen verwijderen

Aangetaste plantendelen verwijderen tot op gezond weefsel en afvoeren.

2. Hou ruimte

Hou ruimte tussen individuele planten, of tussen verschillende teeltblokken of beplantingen om zo directe verspreiding tegen te gaan.

3. Start met gezond uitgangsmateriaal

4. Ontsmet snoeiapparatuur

5. Voorkom overmatige bemesting

Voorkom overmatige bemesting, zodat de planten beheerst groeien; zachter gewas is meer gevoelig.

6. Zet de planten ruim zodat ze sneller kunnen drogen

Omdat de schimmel zich vooral verspreidt via giet- en drainwater, is het zaak hiermee rekeningen te houden. Beregening kan aantasting verergeren; zet de planten ruim zodat ze sneller kunnen drogen. (bron: groenkennisnet)

7. Fungicide toepassing

Met ons productenpakket kunnen we een goede strategie tegen deze ziekte bieden. Zo zijn Mirage Plus, Spirit en nieuwkomer Pitcher allen belangrijke schakels in een goede beheersing.