Overslaan en naar de inhoud gaan
Jan-Willem van der Klugt maart 2023

Chemische en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen

Jan-Willem van der Klugt, onze Accountmanager en Technical Support Manager Bloembollen bij ADAMA, staat in een artikel van AgriBusiness Magazine!
Jan-Willem van der Klugt maart 2023

Sinds 2018 is Jan-Willem werkzaam bij het gewasbeschermingsmiddelenbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop op de Nederlandse markt. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij problemen in de bloembollensector signaleert en daarbij begeleiding en ondersteuning aan de distributeurs biedt. “Ik ken de agrarische sector goed. Mijn ouders waren bloembollenkwekers en dat bedrijf heb ik ook nog acht jaar samen met mijn broer gerund. Daarnaast heb ik functies als manager en projectleider bij diverse bedrijven in de agrarische sector bekleed.”

ADAMA is één van ‘s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van gewasbescherming. “De naam klinkt misschien Hollands, maar is van Hebreeuwse afkomst. Adam en Dama betekent man en vrouw en dat staat voor vruchtbare grond”, legt Jan-Willem van der Klugt (54), Accountmanager en Technical Support Manager Bloembollen bij ADAMA, uit.

Sinds 2018 is Jan-Willem werkzaam bij het gewasbeschermingsmiddelenbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop op de Nederlandse markt. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij problemen in de bloembollensector signaleert en daarbij begeleiding en ondersteuning aan de distributeurs biedt. “Ik ken de agrarische sector goed. Mijn ouders waren bloembollenkwekers en dat bedrijf heb ik ook nog acht jaar samen met mijn broer gerund. Daarnaast heb ik functies als manager en projectleider bij diverse bedrijven in de agrarische sector bekleed.”

KENNIS, ERVARING EN LUISTEREN 

Jan-Willem neemt dus een bak met kennis en ervaring mee naar ADAMA, maar dat is niet het enige dat belangrijk is. “Je moet heel goed kunnen luisteren naar de agrariërs. Zij werken dagelijks met hun gewassen, hebben continu te maken met de strenger wordende eisen en komen dus bepaalde uitdagingen tegen. Wij willen graag meedenken en passende oplossingen bieden. Samen kom je dan tot het beste resultaat. Het geeft een kick als we een probleem kunnen oplossen of - nog beter - kunnen voorkomen.” Bij ADAMA werken alleen mensen die deze sector begrijpen. “Agrariër zijn is meer dan een beroep, het is een manier van leven. Onze passie voor landbouw combineren we met de passie om tot de beste oplossing te komen. We stoppen onze kennis in effectieve gewasbeschermingsmiddelen. Die leveren we aan distributeurs over de hele wereld, waardoor wereldwijd onkruid wordt bestreden en ziekten en plagen worden voorkomen of worden beheerst.

VAN CHEMISCH NAAR NATUURLIJK 

Met de strenger wordende eisen worden ook continu diverse chemische stoffen verboden. “Met de snelheid waarin dat nu gaat is in 2030 nog maar een deel van de traditionele chemische middelen over. Voor de andere 50% hebben we groene alternatieven nodig. Daar zijn onze labs ook continu mee bezig.” ADAMA heeft als doel blijvend verschil te maken in de landbouw over de hele wereld. In eerste instantie was dit met traditionele chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar inmiddels is daar een groene visie aan toegevoegd. “We hebben onze agrarische sector ‘verwend’ met chemische producten die precies doen wat ze beloven. Nu proberen we die effectiviteit te behouden met oplossingen van natuurlijke oorsprong en dat is een stuk uitdagender. Feit blijft dat chemische middelen nog altijd effectiever zijn dan groene middelen en daarmee dus minder kostbaar voor de agrariër. Maar ook zij zijn zich terdege bewust van de naderende beperkingen en werken dus ook graag met ons samen om tot goede groene oplossingen te komen.”

ALTERNATIEF VOOR MANCOZEB

Een voorbeeld van deze ommezwaai in de gewasbeschermingsmiddelenwereld is het verbod op de actieve stof mancozeb. Met dat verbod ontstond meteen een probleem. “Het is mogelijk dat er veel schimmelaantasting gaat komen, met alle nadelige gevolgen van dien. Wanneer we een voorjaar krijgen zoals in 2018 en 2019, dan is er niet zoveel aan de hand, maar wordt het vochtiger dan zullen de schimmels gedijen. Met mancozeb kon je als agrariër de schimmels heel goed bestrijden en zo alsnog een goede oogst hebben. Nu wordt dat spannend. Uiteraard zijn wij hard aan het werk om hier een alternatief product voor te ontwikkelen en inmiddels hebben we een deel van de oplossing. Ons product Solofol mag men namelijk voor twee toepassingen gebruiken, maar tulpen of lelies hebben zo’n 8 tot zelfs 10 toepassingen nodig in het schimmelseizoen. We werken aan een bredere toelating, maar dat komt dit seizoen voor deze gewassen te laat.”

BOLLEN, FRUIT EN SUIKERBIETEN 

ADAMA is voornamelijk actief in de bollenteelt, fruitteelt en suikerbieten. “Van deze gewassen hebben wij veel verstand. Ik focus mij vooral op de bloembollensector. Met name in boldompelingsmiddelen is ons bedrijf sterk, zoals het bekende Captosan 500 SC. Dit product is één van onze bekende oplossingen en is een ideaal middel voor de beheersing van een groot aantal schimmels. Het is één van de weinige breedwerkende fungiciden. Bij gebruik voor ontsmetting van bloembollen zorgt Captosan naast bestrijding van schimmels ook voor stabiliteit in het dompelbad.” 

Sinds kort heeft het bedrijf een nieuw product op de markt gebracht: Pitcher. “Een paradepaardje in de markt en daar ben ik erg trots op. Niet alleen vanwege de extreem goede werking, maar ook omdat het een perfect alternatief voor Topsin M is. Een product dat inmiddels verboden is. Door extra gas te geven in de ontwikkeling van Pitcher, konden wij de kwekers helpen en dáár doe je het voor! Pitcher bevat de unieke combinatie van folpet en fludioxonil. Dit maakt het sterk tegen Fusarium, Cylindrocladium, schurft, Botrytis en Rhizoctonia, waar kwekers helaas veelvuldig mee te maken hebben.” 

In de fruitteelt is ADAMA voornamelijk bekend door het eerder genoemde Captosan. Maar in deze sector wordt het in de vorm van spuitkorrel gebruikt. “Een ander mooi product dat wij leveren voor de fruitteelt is Brevis. Dit bevat een unieke en vernieuwende technologie om vruchten te dunnen. Dat bespaart de fruitteler veel arbeid. Het product is speciaal geformuleerd voor veilig gebruik in appels en peren in de periode kort na de bloei. Omdat Brevis de fotosynthese beïnvloedt, onderscheidt het zich van de andere dunmiddelen, die veelal zijn gebaseerd op beïnvloeding van de hormoonhuishouding in de plant.” 

In de suikerbietensector biedt ADAMA de Spyrale, een bietenfungicide met EC-formulering. “Dit product is sterk tegen bladvlekkenziekte (Cercospora beticola), Ramularia (Ramularia beticola), roest (Uromyces betae) en meeldauw (Erysiphe betae). Spyrale heeft ook een duidelijke nevenwerking tegen Stemphylium, blijkt uit proeven. Het heeft twee verschillende werkingsmechanismen, waardoor dit middel ook helpt om resistente schimmels te voorkomen. We zijn extra trots op dit product, omdat er in de suikerbieten nog maar weinig chemische producten mogen worden gebruikt, waarvan wij van enkele leverancier zijn.”

GARNALENSCHILLETJES ALS GEWASBESCHERMING

ADAMA levert dus zeer effectieve traditionele gewasbeschermingsmiddelen tegen allerlei schimmels, onkruiden en insecten in de bovengenoemde sectoren. Maar het heeft ook de focus op groene alternatieven. “Een prachtig voorbeeld is onze nieuwe natuurlijke oplossing op basis van 100% chitosan hydrochloride, oftewel garnalenschilletjes: Charge. Dit product werkt als een elicitor: het stimuleert de natuurlijke afweer van planten tegen diverse ziekteverwekkers.” 

Charge is inzetbaar in suikerbieten als blad-toepassing, maar heeft een bredere toelating in onder meer de groenteteelt (bedekt en onbedekt), aardappelteelt en de bloembollenteelt: als knol- en bolbehandeling of als veurtoepassing. “Een bladbehandeling met Charge dient preventief toegepast te worden alvorens ziektes zich manifesteren. In dat groeistadium komt de gewasversterkende en elicitor-werking van Charge het best tot zijn recht. Extra fijn is dat dit product een groen profiel heeft, waardoor het geen onwenselijk residu op het gewas achterlaat en dat het toegepast mag worden in biologische teelten. Het levert zelfs een bonuspunt in de PlanetProof-certificering!” 

Met dit soort alternatieven houden de experts bij ADAMA zich dagelijks bezig. “We zijn van oudsher een chemisch bedrijf en dat blijft ook nummer één bij ons, maar dat neemt niet weg dat we alternatieve groene middelen onderzoeken. Sowieso wordt de chemische kant van bescherming en bestrijding lastiger gemaakt. Producten moeten aan zoveel eisen voldoen, waardoor het ontzettend lang duurt voordat het toegelaten wordt. Bij natuurlijke middelen kan een toelating veel spoediger verlopen.”

SAMEN TOT OPLOSSINGEN KOMEN 

Zowel de chemische als de natuurlijke middelen van ADAMA zijn verkrijgbaar bij diverse distributeurs. “Als de agrariër daar niet vindt wat hij zoekt, dan kan hij te allen tijde contact met mij opzoeken. Maar ook als hij een specifiek probleem heeft waar nog geen sluitende toepassing voor op de markt is, ga ik graag met hem om tafel. Samen met de agrariër zijn we immers bewaarder van het land. Door samen te werken kunnen we passende oplossingen vinden voor de problemen waar agrariërs tegenaan lopen. Nu en in de toekomst.”

Wil je het volledige artikel lezen?

Download het hier