Overslaan en naar de inhoud gaan
buxus

Pitcher® als alternatief voor Mirage Plus

Pitcher® is bijzonder effectief in de beheersing van Cylindrocladium in Buxus. Ook laat het goede resultaten zien tegen roest in Laxa-onderstammen en tegen hagelschot en echte meeldauw in Prunus. Dat blijkt uit proeven van Cultus Crop Research en Compas Agro.
buxus

In 2019 is Pitcher® toegelaten in Buxus, bloemisterijgewassen en vaste planten. Sinds deze uitbreiding in de boomkwekerij, blijkt deze fungicide van Adama een goed alternatief voor middelen die verdwijnen, zoals Mirage Plus. Een brede werking van Pitcher® tegen meer schimmels in diverse gewassen is een voordeel. 

Pitcher® effectief tegen Cylindrocladium in Buxus

Cultus Crop Research onderzocht Pitcher® al in 2017 op werkzaamheid tegen Cylindrocladium (tegenwoordig geclassificeerd als Calonectria) in Buxus. “We onderzoeken elk jaar middelen tegen verschillende ziektes in diverse gewassen”, zegt Chiel van der Voort van Cultus Crop Research in Melderslo. Dit bedrijf voert onderzoek uit naar effectiviteit en selectiviteit van biostimulanten, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in bijna alle akkerbouw-, sierteelt-, vollegrondsgroenten-, fruitteelt- en glastuinbouwgewassen van Nederland. Van der Voort is betrokken bij onderzoek in de boomteelt. “Cylindrocladium is een agressieve schimmel en een veel voorkomende bladvlekkenziekte in Buxus, die veel schade kan geven. Op het blad ontstaan donkere vlekken en op de twijgen zwarte strepen. Aangetaste planten zijn onverkoopbaar. Afhankelijk van seizoen en weer kan zo’n aantasting zich snel verspreiden”, vertelt Van der Voort. In 2017 is Pitcher® getest in Buxus in drie toepassingen met tussendoor twee keer een kunstmatige infectie met Cylindrocladium. “Dat doen we om zeker te zijn dat de schimmel aanwezig is en we hierop een middel kunnen testen. Daarbij is ook bekend wanneer we preventief bezig zijn en wanneer curatief. In de praktijk is het infectiemoment minder goed voorspelbaar. Maar na een hevige onweersbui of een lange natte periode met warm weer, zie je geheid schimmels, zoals Cylindrocladium, naar boven komen.”

 

Tot 99% bestrijding Cylindrocladium

Elke veldje of plot had 20 Buxusplanten en is uitgevoerd in vier herhalingen voor een statistisch betrouwbare proef. Voor elke toepassing is het aantal vlekjes per plot geteld. “Toepassing van alleen Pitcher® gaf een bestrijding van 93 tot 95 procent ten opzichte van onbehandelde veldjes. De combinatie van Pitcher® en Spirit, ook een fungicide van Adama, was nog effectiever en liet 96 tot 99 procent bestrijding zien. De combi was dus nog iets sterker”, concludeert Van der Voort. De onbehandelde plots waren flink aangetast door Cylindrocladium. Mirage Plus is ook een sterk middel tegen Cylindrocladium, maar eind juni 2023 moet Mirage Plus opgebruikt zijn, waardoor dit middel dit seizoen nog beperkt inzetbaar is. “Daarom zijn we erg blij met toelating van Pitcher® als alternatief in de boomteelt. Zeker omdat Pitcher® in deze proef nog betere resultaten op Cylindrocladium liet zien dan Mirage Plus. Pitcher® is mogelijk ook goed toepasbaar tegen andere bladvlekkenziekten, maar dat hebben we nog niet onderzocht”, zegt Van der Voort. De resultaten van een tweede vergelijkbare proef met Pitcher® in Buxus waren ook goed. “14 dagen na de derde toepassing was het Pitcher®-object volledig schoon, in onbehandelde veldjes telden we meer dan 100 vlekjes per plot. In 2018 presteerde Pitcher® in Buxus net zo goed als in 2017.” 

Prunus: minder hagelschot en echte meeldauw

Vorig jaar heeft Cultus Crop Research een pottenproef uitgevoerd in Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’ op echte meeldauw en hagelschot. “In het relatief droge jaar 2022 zagen we weinig hagelschot, maar wel echte meeldauw. Pitcher® bleek in een doorspuitschema een goede werking te hebben op echte meeldauw.” Onbehandeld had ongeveer 20% aantasting van echte meeldauw. Het veldje met Pitcher® liet in deze proef 80% reductie zien op echte meeldauw. De effectiviteit van Pitcher® was hierin vergelijkbaar met de referentie, waarin Flint preventief en Nimrod curatief zijn toegepast, bij een relatief lage schimmeldruk. Adama focust met Pitcher® in Prunus op beheersing van hagelschotziekte. Hagelschot is de verzamelnaam van bruinrode vlekken op bladeren ofwel symptomen van aantasting door meer schimmels. “De proef bij Cultus Crop Research was bedoeld om op hagelschot in Prunus te testen, maar die kwam er niet in, echte meeldauw wel. We zijn positief verrast door de goede werking van Pitcher® op echte meeldauw”, zegt Pijpers. “Vorig jaar was de schimmeldruk wel laag. Daarom is het interessant om te onderzoeken hoe effectief Pitcher® is bij een hogere druk van echte meeldauw. Op basis van de werkzame stoffen in Pitcher® mag je een bredere werking verwachten. Ook op andere bladvlekkenziektes, zoals valse meeldauw of op taksterfte in coniferen.”

Compas Agro heeft in 2022 Pitcher® getest in Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’ in de volle grond. Elk jaar testen we hierop middelen van verschillende fabrikanten, waaronder Adama. In 2022 is een schema met Nimrod en nieuwe middelen voor de toekomst, zoals Pitcher® en Alibi Flora, ingezet. Deze producten zijn in een afwisselschema toegepast in Prunus vanaf week 26 (eind juni) tot week 41 (medio oktober). Vorig jaar kwamen schimmels laat tot ontwikkeling. “Het afwisselschema met onder andere Pitcher® behoorde bij de beste objecten van de 17 objecten in de proef. De resultaten van dit object waren vergelijkbaar met het standaard object en liet de minste aantasting zien van hagelschot en echte meeldauw op het blad per plant”, vertelt teeltadviseur Has van Hal van Compas Agro, een bedrijf in Venlo in zowel advies als onderzoek in onder andere de boomteelt. De onbehandelde objecten waren flink aangetast met echte meeldauw, hagelschot was minder aanwezig. “Pitcher® is een prima aanvulling in het middelenpakket. Met drie toepassingen in een jaar, gaat het helpen in de aanpak van bladvlekkenziekten, roest en hagelschot.” 

Reductie van roest in Laxa onderstam

Compas Agro heeft in 2021 een proef uitgevoerd met Pitcher® in Rosa c. Laxa ofwel onderstammen van rozen, tegen roest. “In deze wilde Laxa-variëteit komen veel schimmels voor, waarbij roest een veel voorkomende is, die onderstammen flink kan aantasten”, vertelt Van Hal. In twee objecten is Pitcher® getest in Laxa. Er is drie keer gespoten in een plot van twee vierkante meter met 50 planten. Voor de eerste bespuiting en na elke bespuiting zijn de onderstammen beoordeeld op roestaantasting, met een score variërend van 1 (lage aantasting) tot 10 (hoge aantasting). “Pitcher® liet een goede reductie van de roestaantasting zien. 100% reductie lukt niet, want roest is een lastige schimmel. Maar het Pitcher®-object was wel één van de betere objecten in de proef. Pitcher® kwam er in alle objecten beter uit dan de standaard, waarbij Topaz is toegepast in een doorspuitschema. Bijkomend voordeel is dat Pitcher® ook geen groeiremming liet zien”, vertelt Van Hal. 

Roest is een gecompliceerde schimmel en is lastig te bestrijden, omdat er nog weinig middelen tegen beschikbaar zijn. Daarom is Pitcher® een zeer welkome aanvulling. “Want onderstammen hebben zo’n 5 tot 6 bespuitingen per jaar nodig, met uitzonderingen tot wel 10 keer per jaar. Dan is het prettig  als je middelen kunt afwisselen, met Pitcher® kan dat nu”, zegt Van Hal, die hoort dat telers ook tevreden zijn over de toepassing van Pitcher®. “Het levert geen verstoppingen op bij het spuiten en het is een groot voordeel dat Pitcher® een breedwerkende fungicide is. Het werkt ook tegen echte meeldauw dat vaak samen met roest op Laxa voorkomt.” Veel rozentelers hebben vaak meerdere teelten, zoals Prunus, Buxus of andere sierheesters. Omdat Pitcher® sinds vorig jaar breder is toegelaten in de boomkwekerij, zoals sierheesters, bos- en haagplantsoen en coniferen, kunnen telers Pitcher® ook toepassen tegen schimmels in andere gewassen dan rozen. “We zien telers meer en meer omschakelen naar Pitcher®. Ik hoor in de praktijk dat Pitcher® minstens zo effectief is als Mirage Plus. Dat is uiteraard wel afhankelijk van de teelt en welke schimmels daarin voorkomen.”