Overslaan en naar de inhoud gaan
peer proefbezoek Hans en CAF

Onderzoek met Brevis in 2022 laat goede resultaten zien

Het vruchtdunmiddel Brevis presteert dit jaar in diverse proeven goed, zowel in peren als appels. Dat blijkt uit proeven van CAF, Fruitconsult, Delphy en PC Fruit. In 2022 leidde geen enkele toepassing van Brevis in het onderzoek tot overdunning. Ook niet in een proef van PC Fruit met Conference in België bij 90% bevroren vruchten.
peer proefbezoek Hans en CAF

“Brevis is een krachtig vruchtdunmiddel. Zeker in peren, maar eveneens goed toepasbaar in appels. Dat blijkt dit jaar ook weer. We komen steeds dichter bij een optimale toepassing van Brevis, waarmee we voorkomen dat dit middel te sterk dunt”, concludeert Christian van Os van Delphy uit hun proeven. “Brevis is een belangrijk middel in peren, omdat er in dit gewas weinig alternatieven zijn voor dunning met een vergelijkbaar goed dunningseffect. 6-BA heeft over het algemeen een minder sterk effect.”

In Nederland en België is Brevis in 2016 toegelaten als dunningsmiddel in appels en peren. Sindsdien voeren Delphy, Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF), Fruitconsult en Proefcentrum Fruitteelt (PC Fruit) al proeven uit met Brevis. Dit jaar blijkt geen enkele toepassing van Brevis in de onderzoeken tot overdunning te leiden.

Promalin en Brevis in peer

Delphy heeft dit jaar de werking van Brevis in peer (Conference) onderzocht in combinatie met en zonder inzet van Promalin voor de bloei. “Promalin is gebruikt om de vruchtzetting van de perenbloesem te verbeteren en de rui te verminderen”, vertelt Van Os. Daarna is bij vruchtmaat 13 tot 14 millimeter één keer Brevis ingezet in een dosering van 1,7 kilo per hectare. “Het object Promalin + Brevis leverde het optimale aantal peren per boom op met een wat grotere vruchtmaat dan het onbehandelde object en dan het object waar alleen Promalin is toegepast. Brevis gaf na inzet van Promalin een goede dunning in Conference, tot wel 30%, waarbij nog zeer beperkt handdunning nodig was in een kwaliteitsronde.”  

Ook Fruitconsult heeft dit jaar Promalin toegepast in de Conference perenproef. “We hebben het ingezet op 21 april bij 6 tot 7 millimeter vruchtmaat en dat leverde 157 vruchten per boom op, 8 meer dan de controle, met een wat grovere vruchtmaat”, zegt Pieter van de Steeg van Fruitconsult. Hij geeft aan dat Fruitconsult al een aantal jaren GA4/7 standaard adviseert in Conference voor een goede vruchtzetting en vruchtmaat. “Als je dan te veel vruchten hebt, werkt de inzet van Brevis heel goed om te dunnen naar het optimale aantal peren per boom. Onze proeven geven veel informatie over de optimale inzet van Brevis. Dit jaar gaf de bespuiting bij 12 millimeter de meeste dunning tot 110 vruchten per boom, bij 14 en 16 millimeter was de dunning minder sterk met 130 tot 136 vruchten per boom.”

In België was er bij het begin van de bloei van Conference dit jaar nog een nacht met vorst tot minus 7 graden Celsius. “We hadden in onze proef tot wel 90% bevroren vruchten, waardoor adviseurs terughoudend waren om Brevis te adviseren”, vertelt Wim Verjans van PC Fruit. “Maar vorstschade is in Conference niet altijd een ramp, dat bleek dit jaar ook. Onbehandeld had veel te veel vruchten. Achteraf was dunning met Brevis wel nodig, ondanks de vorst en blijkt de terughoudendheid ongegrond.”

Selectief dunnen kan alleen met Brevis

Dit jaar hebben PC Fruit en CAF opnieuw ervaring opgedaan met toepassing van Brevis in de hele boom in vergelijking met een behandeling in het bovenste deel van de boom. “Uit onze proef bleek dat het dunningseffect met de helft van de doppen dicht en dus een halve dosering Brevis toegepast in de bovenste helft niet sterk genoeg was. Een volle dosering op de bovenste helft leverde wel een goede dunning op, evenals de volledige dosis toegepast op de hele boom”, vertelt Verjans. “De concrete resultaten volgen nog om te zien of we met topdunning een egalere vruchtgrootte met een egalere verdeling over de boom kunnen bereiken.” Een deel van een boom dunnen, zoals een topbehandeling in peren, is alleen mogelijk met Brevis. Want Brevis werkt selectief lokaal-systemisch op het blad, terwijl andere middelen dat niet doen.

In een dunningsproef van CAF dit jaar liet 2 kilo Brevis toegepast op de gehele boom (Conference) 35% dunning zien. Bij 2 kilo alleen op het bovenste deel van de boom met lokaal een sterkere dosering leverde 25% dunning van de gehele boom op. “Beiden komen dicht in de buurt van het optimale aantal vruchten”, zegt Gijsbert Hakkert van CAF. “Een vroege behandeling in de kop bij 12 millimeter werkte beter dan later bij 16 millimeter.” Hakkert noemt als voordeel van een topbespuiting dat er minder risico is op overdunning onder in de boom, waar minder licht komt en er regelmatig minder vruchten hangen dan boven in de boom. “Een topbespuiting is vooral bij relatief hoge V-hagen interessant, omdat deze bomen onderin minder licht krijgen. Bij een traditionele spil met een harttak omhoog is dat effect minder groot, mits de boom voldoende licht krijgt in het gestel.”

Proeven in appelbomen

Fruitconsult, PC Fruit en CAF hebben dit jaar ook proeven met Brevis uitgevoerd in appelbomen. Fruitconsult deed dat met Magic Star en een nieuw ras Wurtwinning. “Dit jaar was het lastig om voldoende dunning in appel te bereiken. Er zijn nog geen concrete resultaten, maar we hebben wel de indruk dat Brevis sterker heeft gewerkt dan 6-BA”, zegt Van de Steeg. In een appelproef met Elstar werkt PC Fruit verder aan optimalisatie van het BreviSmartmodel om het beste spuitmoment en dosering van Brevis te bepalen. Dit jaar is Brevis (1,65 kg/ha) toegepast op 9, 12 en 18 mei in combinatie met Exilis. “Alleen Exilis of alleen Brevis toepassen op 9 mei of op 18 mei gaf te weinig dunning. Alleen Brevis toepasen op 12 mei bij een vruchtmaat van 12 tot 14 millimeter gaf met 97 vruchten per boom het beste resultaat. Het leverde met 175 gram ook nog eens de ideale vruchtmaat voor Elstar op”, vertelt Verjans. Exilis toepassen voorafgaand aan Brevis had geen toegevoegde waarde.  “We scherpen het BreviSmartmodel aan met nieuwe data, zodat we het beste dunningsmoment en dosering steeds beter kunnen bepalen. Naast vruchtmaat spelen straling en nachttemperatuur hierin ook een grote rol.”

In de proef van CAF met Elstar dit jaar lieten de bomen een extreme vruchtzetting zien. “Door koel weer en een hele lange bloeiperiode bleek dat de ATS-bespuiting te laat was ingezet en het gaf een minder goed effect door te schraal en droog weer rondom de bespuiting. Daardoor waren we voor dunning op 6-BA en Brevis aangewezen”, vertelt Hakkert. Na de ATS-bespuiting hingen er nog 250 tot 350 vruchten aan de boom. “Door de tegenvallende ATS-werking, bleef het groeiniveau van de bomen laag wat de effectiviteit van dunningsmiddelen ook vermindert. Zowel Brevis als 6-BA leverde daarom een lagere dunning op dan je mag verwachten. De vroege Brevisbespuiting met met 2 kg leverde een goede 10% dunning op en de late toepassing 15% dunning. 6-BA gaf 5% dunning. Brevis kan in de basis goed werken op dunning, in deze proef leidden de omstandigheden tot minder sterke resultaten.”