ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารป้องกันกำจัดโรคพืช

เมอร์แพน

สบายใจ...ใช้เมอร์แพน

สบายใจ...ใช้เมอร์แพน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  • สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดสัมผัส
  • สูตรเม็ด ละลายน้ำดี ไม่อุดตันหัวฉีด
  • ปลอดภัยต่อพืช สามารถพ่นได้ทุกระยะ
  • ช่วยในการกำจัดตะไคร่และอีแปะบนต้นพืช ลดปัญหาการเกิดโรครากเน่า โคนเน่า 

อัตราการใช้

ข้าว

ใช้อัตรา 30-50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ช่วงข้าวอายุ 30 วัน และ 45 วัน ส่งผลให้ข้าวปลอดโรค ใบเขียว ต้นแข็งแรง และรากขาวยาว

การกำจัดตะไคร่บนต้นพืช

อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อกำจัดตะไคร่น้ำบนกิ่งและต้นพืช ลดอีแปะ ลดปัญหาการเข้าทำลายของโรครากเน่าโคนเน่า 

ไม้ผล

อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถผสม หรือ พ่นสลับกับคัสโตเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรครา