ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
pineapple hero

สับปะรด

การแก้ไขปัญหาในการปลูกสับปะรด

สับปะรด

สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าสับปะรดแปรรูปเป็นอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 50 เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างรายได้ให้ภาคเกษตร

เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน  เกษตรกรจำเป็นต้องดูแลการปลูกสับปะรดอย่างดี เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน 

 

พ่นคุมวัชพืชก่อนปลูก

สารกำจัดวัชพืช
  • พ่นพื้นที่ก่อนปลูกได้ทั้งดินแห้งและดินชื้น 
  • ปลอดภัยต่อสับปะรด ทำให้ต้นไม่โทรม คุมหญ้าได้นาน 

อัตราการใช้ : 2 กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตร ต่อ 2 ไร่ 

สารกำจัดวัชพืชในไร่สับปะรด

สารกำจัดวัชพืช

พลังคู่แท้ : โทก้า + คาร์แมกซ์ โกลด์ 

อัตราการใช้ :  โทก้า 1 กิโลกรัม ผสม คาร์แมกซ์ โกลด์ 1-2 กิโลกรัม ผสมน้ำ 1,000 ลิตร ต่อพื้นที่ 2 ไร่ 

 

 

 

กำจัดวัชพืชปราบยาก

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดหญ้าไข่เห่า  ทีมเมท 500 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร 

หรือ เฟียสต้า 500 ซีซี  หรือ อามีเทร็กซ์ 500 กรัม เพื่อกำจัดหญ้าดอกม่วงและหญ้าใบพริก  

 

กำจัดเพลี้ยแป้งและมดพาหะ

สารกำจัดแมลง

ชุบหรือพ่นหน่อก่อนปลูก ต่อน้ำ 200 ลิตร 

โคฮีนอร์ เอ็กซ์ : 250 ซีซี  หรือ ไดอะโซล 60 อีซี : 500 ซีซี 

กำจัดเพลี้ยแป้ง และมด(พาหะ) ต่อน้ำ 1,000 ลิตร 

โคฮีนอร์ เอ็กซ์ : 250 ซีซี หรือ ไดอะโซล 60 อีซี : 1 ขวด (1 ลิตร) 

 

ป้องกันกำจัดโรครา

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ชุบหรือพ่นหน่อก่อนปลููก 

เซบิโอ้ : 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 

ป้องกำจัดโรคราช่วงการเจริญเติบโต  

เซบิโอ้ : 250 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร 

กระตุ้นการเจริญเติบโต

สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

ชุบหรือพ่นหน่อ เพื่อเร่งการแตกราก 

อัตรา 500 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร 

 บำรุงต้น ขยายขนาดผล 

อัตรา 500 ซีซี ต่อน้ำ 1,000 ลิตร พ่นทุก 7-15 วัน 

สามารถผสมร่วมกับ โทก้า คาร์แมกซ์ โกลด์ และสารกำจัดวัชพืช หรือ สารป้องกันกำจัดโรคราได้เป็นอย่างดี