ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Our story_global page

ความเป็นมาของเรา

จุดเริ่มต้นจากความหลงใหลของ ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 4 คน ได้สร้างบริษัทเคมีเกษตรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกในปัจจุบัน

ความเป็นมา กว่า 70 ปี

เรื่องราวของเรา เริ่มจากผู้ประกอบรุ่นเยาว์  4 ท่าน ที่มีความหลงใหลในวิชาเคมี ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเปิดบริษัทด้านอารักขาพืชในประเทศอิสราเอล ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท อากัน เคมีคอล เวิล์ค ฯ  เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488 และ บริษัท มัคเตชิมฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2495 ทั้งสองบริษัทมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดรากฐานของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรที่แปลกใหม่ในประเทศอิสราเอล การรวมตัวกันของทั้งสองบริษัท เป็น บริษัท มัคเตชิม อากัน เมื่อปี 2540 กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับการขยายธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติ และเปิดตัวเป็นแบรนด์ระดับโลกในปี  2557 ภายใต้ชื่อ อดามา (ADAMA) ในวันนี้ บริษัท อดามา เป็นสมาชิกของกลุ่ม บริษัท ซินเจนทา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีข้อมูลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รับชม ความเป็นมาของเรา

กว่า 70 ปี ของอดามา

พ.ศ. 2483 - 2493

เริ่มกิจการ Agan Manufacturer ในปี พ.ศ. 2488

เริ่มกิจการ Makhteshim Chemical Works ในปี พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2513 - 2523

บริษัทได้ทำการพัฒนาด้านเคมีและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นคิดผลิดภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างข้อมูลพื้นฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขยายกิจการไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก

พ.ศ. 2533

บริษัทฯ ได้ซื้อและขยายข่องทางจัดจำหน่ายในประเทศหลักๆ ในยุโรปและลาตินอเมริกา ในปี พ.ศ. 2540 บริษัทได้ควบรวมกิจการของ Agan Manufacturer Ltd. และ Makhteshim Chemical Works เข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ Makhteshim Agan Co., Ltd.

พ.ศ. 2543

ได้ทำการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางมากขึ้นผ่านการซื้อกิจการต่างๆ และ ขยายตลาดในภูมิภาคให้มากขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา และ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

พ.ศ. 2559

สู่อนาคตใหม่ด้วยการปรับรูปแบบทางธุรกิจโดยการควบรวมกิจการกับ ChemChina พร้อมๆ กับการเปลี่ยนโฉมธุรกิจครั้งใหญ่ จากธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นธุรกิจที่เน้นด้านการตลาด มุ่งสร้างความแตกต่างและนวัตกรรม ตลอดจนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ ADAMA

พ.ศ. 2563

อดามา เป็นสมาชิกในซินเจนทา กรุ๊ป 

70 years of ADAMA