ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Join ADAMA Page

ร่วมงานกับเรา

เราไม่รู้จักคุณ แต่เราต้องการรู้จักผู้ที่รักการทำงาน และเติบโต ในบริษัทอดามา ในวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ และการทำงานที่ไม่หยุดนิ่ง "ค้นหาว่าเป็นคุณหรือไม่"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอดามา

เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของอดามา คุณจะได้ร่วมงานกับบริษัท อารักขาพืช ชั้นนำของโลกมากกว่าหนึ่งบริษัท  คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีความกระตือรือร้น  ลงมือทำจริง ยอมรับความท้าทายที่ยากที่สุด และส่งเสริมแนวความคิดใหม่ 

มาทำความรู้จักเรา  พวกเราอยากรู้จักคุณ 

Join us picture

การสร้างโอกาส

ที่อดามา เรารับฟัง ความเห็นใหม่ๆ จากพวกคุณเสมอ  แนวคิดใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรร  เราไว้วางใจให้พนักงานของเราคิดอย่างเจ้าของกิจการ  คุณจะได้รับความท้าทายในวิธีคิดแบบเดิมๆ และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ทึ่แตกต่าง. ในองค์กรของเราให้ความเป็นกันเอง แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงที่สุดคุณก็สามารถเข้าถึงได้ และรับฟังความคิดเห็นของคุณ

การพัฒนาบุคลากร

เราส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับและทุกหน้าที่  พร้อมลงทุนในการพัฒนาบุคลากร โดยนำเทคโนโลยีและเนื้อหาที่ทันสมัยที่สุดมาสู่การเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ทำให้เรามั่นใจว่า บริษัท อดามาฯ  มีความได้เปรียบสำหรับการแข่งขันในตลาด 

การได้รับข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาดที่ทันสมัย ตลอดจนการเพิ่มทักษะที่สำคัญและเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำล่วงหน้า เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

Adama staff

คำสัญญาต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ในโลกที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่ง บางครั้งพวกเราลืมไปว่า การหยุดเพียงชั่วขณะ และรับฟัง สำคัญอย่างไร การฟังอย่างตั้งใจสำหรับความท้าทายที่ลูกค้าของเราต้องเผชิญ ข้อมูลและความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดแนวคิดใหม่  รับรู้ >เรียนรู้> ส่งมอบ ข้อความนี้ซึ่งไม่ใช่เพียงประโยคที่พวงตามชื่อของบริษัท ที่อดามา มันคือความมุ่งมั่นของพวกเราที่มีต่อกันและกัน ต่อเกษตรกร ต่อคู่ค้า และต่อชุมชนที่เราอาศัยและทำงาน 

Farmer in field

บริษัทฯ ที่เราภาคภูมิใจ

ที่อดามา เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ พวกเรายอมรับซึ่งกันและกัน ทั้งภูมิหลัง วัฒนธรรม เรื่องราว และความเชื่อ ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพราะองค์ประกอบเหล่านี้ เสริมให้เกิดความหลากหลายและสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้พนักงานและองค์กรประสบความสำเร็จ 

เรายึดมั่นในการไม่เลือกปฏิบัติ  ส่งเสริมความเท่าเทียม พัฒนาชุมชนที่เรามีส่วนร่วมและเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน 

Adama staff