ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Yong corn plant

ข้าวโพด

การแก้ไขปัญหาในการปลูกข้าวโพด

การปลูกข้าวโพด

การปลูกข้าวโพด ให้ได้ผลผลิตเต็มไร่ และคุณภาพดีนั้น เกษตรกรต้องมีความรู้ เรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ ตลอดจนการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช วัชพืช และ โรคพืช 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

 คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกเพื่อป้องกันกำจัดโรครา และ ป้องกันแมลงในดิน 

การป้องกันกำจัดวัชพืชหลังปลูก

สารกำจัดวัชพืช

พ่นคุม-ฆ่าวัชพืชใบแคบและใบกว้าง ช่วง 0-15 วัน  

การกำจัดวัชพืชหลังปลูก

สารกำจัดวัชพืช

พ่น คุม-ฆ่า วัชพืชใบแคบและใบกว้าง  7-15 วัน หลังปลูก 

ตั้งแต่ข้าวโพด 10 วัน - 2 เดือน (ช่วงการเจริญเติบโต)

สารกำจัดแมลง

ป้องกันผลผลิตของคุณจากแมลงและหนอน กวนใจ

ทันใจได้นาน !!

ด้วยพลังบวก สารกำจัดแมลงคู่ผสม โนวาลูรอน (กลุ่ม 15) + ไบเฟนทริน (กลุ่ม 3A)

 • ยับยั้งการลอกคราบ
 • คุมไข่หนอน
 • ลดปัญหาหนอนดื้อยา
 • สูตรไม่ระคายเคือง

ช่วงการเจริญเติบโต

สารกำจัดแมลง

มั่นใจ...

 • 2 พลังบวก ของสารออกฤทธิ์ที่แตกต่าง 
  • กลุ่ม 15 : สารโนวาลูรอน 5.67 % 
   • ยับยั้งการสร้างไคติน ทำให้หนอนหยุดลอกคราบ หยุดทำลาย ไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัย 
   • ทำให้ตัวเมียเป็นหมัน ไข่ฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัวได้
  • กลุ่ม 22A : สารอินดอกซาคาร์บ 4.68%
   • ออกฤทธิ์สัมผัส ถูกตัวตาย เข้าทำลายระบบประสาทของหนอน ทำให้หนอนหยุดทำลายและตายในที่สุด

มั่นใจ...

 • สูตรครีม ใช้ง่าย ละลายน้ำดี ใช้ผสมกับสารฯ อื่นได้ง่าย 

มั่นใจ...

 • ลดปัญหาหนอนดื้อยา ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่าง 
 • ป้องกันกำจัดได้นานวัน 

กำจัดวัชพืชช่วงข้าวโพดอายุ 60 วัน

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชใบกว้างและเถาเลื้อย 

ใช้ในข้าวโพดอายุมากกว่า 1 เดือน 

กดหัวพ่นให้ต่ำ ระวังละอองโดนต้นข้าวโพด 

ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง พ่นหลังปลูก 7-10 วัน 

ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่ และ โรคราสนิม

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่ และ โรคราสนิม 

ป้องกัน-กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

สารกำจัดแมลง

ป้องกัน-กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

ป้องกัน-กำจัดแมลงในดิน

สารกำจัดแมลง

ป้องกันกำจัดแมลงในดิน 

กระตุ้นการแตกรากและการเจริญเติบโต

สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ สามารถผสมสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ได้