ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Yong corn plant

ข้าวโพด

การแก้ไขปัญหาในการปลูกข้าวโพด

การปลูกข้าวโพด

การปลูกข้าวโพด ให้ได้ผลผลิตเต็มไร่ และคุณภาพดีนั้น เกษตรกรต้องมีความรู้ เรื่องการเพาะปลูกอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดการดิน ปุ๋ยและน้ำ ตลอดจนการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช วัชพืช และ โรคพืช 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

 คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกเพื่อป้องกันกำจัดโรครา และ ป้องกันแมลงในดิน 

การป้องกันกำจัดวัชพืชหลังปลูก

สารกำจัดวัชพืช

พ่นคุม-ฆ่าวัชพืชใบแคบและใบกว้าง ช่วง 0-15 วัน  

การกำจัดวัชพืชหลังปลูก

สารกำจัดวัชพืช

พ่น คุม-ฆ่า วัชพืชใบแคบและใบกว้าง  7-15 วัน หลังปลูก 

กำจัดวัชพืชช่วงข้าวโพดอายุ 60 วัน

สารกำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืชใบกว้างและเถาเลื้อย 

ใช้ในข้าวโพดอายุมากกว่า 1 เดือน 

กดหัวพ่นให้ต่ำ ระวังละอองโดนต้นข้าวโพด 

ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้าง พ่นหลังปลูก 7-10 วัน 

ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่ และ โรคราสนิม

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่ และ โรคราสนิม 

ป้องกัน-กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

สารกำจัดแมลง

ป้องกัน-กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

ป้องกัน-กำจัดแมลงในดิน

สารกำจัดแมลง

ป้องกันกำจัดแมลงในดิน 

กระตุ้นการแตกรากและการเจริญเติบโต

สารส่งเสริมการเจริญเติบโต

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ปลอดภัยต่อพืช พ่นได้ทุกระยะ สามารถผสมสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ได้