ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางเรา อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ทันสมัยเป็นครั้งคราว แต่เราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณ การปรับปรุงให้ทันสมัยนี้มีผล ณ วันที่ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้อง วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่ออธิบายสิ่งที่พวกเราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับทางบริษัท ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร หรือ ที่อยู่อีเมล

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ADAMA Agricultural Solutions ซึ่งจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ ถนน Golan, Airport City, 7015103, ประเทศอิสราเอล (“ADAMA”) ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลโดย อดามา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกควบคุมโดย อดามา ซึ่งเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทในเครือบางแห่งของเรา อาจดำเนินการเว็บไซต์สาธารณะเช่นกัน และในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การอ้างอิงถึง "ไซต์" หมายถึงเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ของบริษัทย่อย และบริษัทในเครือของเรา และ "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา" หมายถึง อดามา (ADAMA) และ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ((“อดามากรุ๊ป”)(ADAMA Group”))

ในสถานการณ์เฉพาะที่ระบุไว้ด้านล่าง อดามา ไม่ได้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกับบริษัท อดามากรุ๊ป อื่นๆ สำหรับความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของเรา มันไม่ได้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์บนไซต์ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน ดังกล่าวอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

พวกเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานทางกฎหมายต่างๆ ซึ่ง i) ความยินยอมของคุณ หรือความยินยอมโดยชัดเจน แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจจะ ii) ทำสัญญากับคุณ iii) ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือตามกฎหมายของเรา iv) ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ด้านล่าง v) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ หรือบุคคลอื่น หรือ vi) เพื่อการจัดตั้ง ใช้ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

พวกเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรและอย่างไร

ไซต์จะบันทึกโดยอัตโนมัติ และพวกเราประมวลผลข้อมูลจากเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงไซต์ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ หน้าที่เข้าชมจากที่อยู่นั้น และเว็บไซต์จากที่ที่คุณเยี่ยมชมไซต์ หากคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้อนุญาตสำหรับการรวบรวมข้อมูลประเภทนั้นๆ พวกเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินความสนใจในเว็บไซต์ของพวกเรา และเพื่อดำเนินกิจกรรมการวิจัยตลาดอื่นๆ เช่น การสำรวจพฤติกรรมการท่องเว็บบนเว็บไซต์ของพวกเรา เราไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุถึงผู้ใช้ที่กำลังเข้าถึงไซต์

บริการส่วนใหญ่ของพวกเราไม่ต้องลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างที่มีให้ผ่านเว็บไซต์อาจต้องลงทะเบียน คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูล และพวกเราจะประมวลผลรายละเอียดการติดต่อของคุณ เช่น ชื่อ ที่ตั้ง และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ อาชีพ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ เช่นเดียวกัน คุณอาจถูกเสนอให้ส่งคำถาม หรือความคิดเห็นถึงพวกเรา หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการสำรวจ หรือการแข่งขัน การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยสมัครใจทั้งหมด หากคุณให้ข้อมูลดังกล่าว พวกเราอาจใช้เพื่อติดต่อคุณ และแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในบริการ หรือเว็บไซต์ของพวกเรา หากจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้น พวกเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานของไซต์และเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องกัน และตรงตามความต้องการของคุณ

เช่นเดียวกัน พวกเราอาจขอให้คุณให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลบางอย่าง ถ้าหากพวกเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมดังกล่าว ถ้าหากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งอาจะถูกจำกัด การจำกัดดังกล่าวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมด้วยความยินยอมของคุณมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวที่พวกเราจัดเตรียม

นอกจากนี้ พวกเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หากเห็นว่าจำเป็น เพื่อที่จะปกป้องพวกเราจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และพวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสม

 

การดำเนินการ

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ

แบบฟอร์มการติดต่อ

เมื่อคุณกรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มการติดต่อที่  

 https://www.adama.com/en/contact-us/index-contact-us-form.html

พวกเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบคำถาม ความคิดเห็น หรือคำขอข้อมูลของคุณ เช่นเดียกัน พวกเราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ หรือหน่วยงานที่คุณนั้นๆ ประจำอยู่ พวกเราอาจเก็บข้อซักถามของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายใน หรือเพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของพวกเรา

ทางบริษัท อดามา ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ เมื่อกรอกแบบฟอร์มการติดต่อ คุณอาจเลือกที่จะลงทะเบียนสำหรับอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายของพวกเรา โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทะเบียนสำหรับรายชื่อผู้รับจดหมายของพวกเรา คุณยินยอมให้ทางบริษัท อดามา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และรับการสื่อสารจากพวกเรา เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นเรื่องตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของทางยริษัท อดามา และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเรา ทางบริษัท อดามา อาศัยความยินยอมของคุณในการส่งการสื่อสารดังกล่าวให้คุณ

การติดต่อของคุณกับทางบริษัท อดามา

 

หากคุณติดต่อกับพวกเราทางอีเมล ช่องทางบริการไปรษณีย์ หรือรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ พวกเราอาจเก็บข้อมูลกาติดต่อดังกล่าว และข้อมูลที่อยู่ในนั้น และใช้เพื่อตอบคำถามของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของพวกเราเรา หรือเพื่อเป็นการบันทึกการร้องเรียนของคุณ

ทางบริษัท อดามา ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การติดต่อ

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

คู่สัญญาของพวกเรา

ในการดำเนินธุรกิจของพวกเรา พวกเรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับ คู่สัญญา ผู้จัดหาวัตถุดิบ และฝ่ายอื่นๆ ของพวกเรา หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทางบริษัท อดามา พวกเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อสรุป และปฏิบัติตามสัญญา

ทางบริษัท อดามา อาศัยความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญากับคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นตัวแทนของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

หากคุณเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นๆ (เช่น เกษตรกร) หรือนิติบุคคล (เช่น ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเรา) พวกเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ และเพื่อทำสัญญากับหน่วยงานที่คุณเป็นตัวแทน หากคุณเป็นตัวแทนฝ่ายขายของหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเรา พวกเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเรา แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของพวกเรา หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ของพวกเราในการเกษตร ข่าวเกี่ยวกับปัจจัยพืชผลทางการเกษตร และปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ พวกเราทำเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ และทักษะการขายของคุณ หากพวกเราไม่ได้รับข้อมูลโดยตรงจากคุณ พวกเราสามารถได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่คุณเป็นตัวแทน

หากคุณเป็นตัวแทนของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น  เราจะใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

จดหมายข่าวสาร และการสื่อสารด้านการตลาด

หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวสารฉบับใดฉบับหนึ่งของเรา เช่น การรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทางบล็อก การการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้านเทคนิค ด้านอุตสาหกรรม พวกเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง รวมถึงการจัดทำรายละเอียดต่อภาวะการณ์นั้นๆ พวก เราอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ งานกิจกรรม ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของพวกเรา ข้อมูลภาคสนาม รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ และมากกว่านั้น

เมื่อส่งการสื่อสารด้านการตลาดถึงคุณ พวกเราต้องอาศัยความยินยอมของคุณ

กิจกรรมทางธุรกิจ

พวกเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่สนใจในข้อเสนอของพวกเรา และตัดสินใจที่จะให้รายละเอียดการติดต่อแก่พวกเราในระหว่างกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยบริษัท อดามา รวมถึงงานที่บริษท อดามา เข้าร่วม ซึ่งรวมถึงงานของบริษัท การประชุมทางธุรกิจ งานแสดงสินค้า การประชุม การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของพวกเรา และอื่น ๆ

ในระหว่างกิจกรรมดังกล่าว เช่นเดียวกันคุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวสารของพวกเราได้

ทางบริษัท อดามา ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมได้ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ

ผู้ใช้เว็บไซต์

พวกเราใช้คุกกี้ เพื่อช่วยพวกเราปรับปรุง ประสพการณ์ของคุณเมื่อใช้เว็บไซต์ของพวกเรา ในบางกรณี คุกกี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล พวกเราอาจรวบรวมคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่นเดียวกับ คุกกี้ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงาน ในทางสถิติ หรือการตลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy.)

เมื่อประมวลผลคุกกี้ ทางบริษัท อดามา อาศัยความยินยอมของคุณตามความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ขึ้นอยู่กับประเภทของการประมวลผลและคุกกี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่พวกเรารวบรวมและใช้คุกกี้ โปรดดูที่นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

 

การรับสมัคร

งาน

บริษัท อดามา อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เกี่ยวกับการรับสมัครงาน หรือการสอบถาม ทางบริษัท อดามา อาจรวบรวมข้อมูลในประวัติการสมัครงานของคุณ หรือเอกสารการรับสมัครอื่น ๆ ที่คุณให้กับทางพวกเรา หรือผ่านตัวแทนจัดหางานต่างๆ ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเราดำเนินการขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ไว้ในใบสมัครของคุณ หากคุณตกลง พวกเราอาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับกระบวนการจัดหางานในอนาคตด้วย

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นสำหรับการสรุปสัญญากับคุณ หรือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเรา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดหางานของเรา รวมถึงการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน หากคุณตกลงที่จะเข้าร่วมในกระบวนการสรรหาบุคลากรในอนาคตของพวกเรา พวกเราจะอาศัยความยินยอมของคุณเมื่อประมวลผลข้อมูลของคุณ

My ADAMA (มายด์ อดามา)

My ADAMA (มายด์ อดามา) เป็นบริการออนไลน์สำหรับลูกค้าของ อดามา (เช่น เกษตรกร นักปฐพีวิทยา และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ) ผ่าน My ADAMA (มายด์ อดามา) พวกเราแจ้งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับ ลักษณะสภาพอากาศในภูมิภาคของคุณ ข้อมูลการอารักขาพืชผล ข้อมูลเชิงลึกของตลาด งานกิจกรรมของบริษัท อดามา หรือกิจกรรมสาธารณะ และผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ในกระบวนการเปิดบัญชีการใช้งาน พวกเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: อีเมล ชื่อ นามสกุล ประเทศ/ภูมิภาค เมือง และอาชีพ การให้ข้อมูลนี้เป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ My ADAMA (มายด์ อดามา)

พวกเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความปลอดภัย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้มีการใช้ และโต้ตอบกับ My ADAMA (มายด์ อดามา) อย่างไร เช่นเดียวกัน สิ่งนี้จะช่วยพวกเราในการปรับปรุงบริการ My ADAMA (มายด์ อดามา)

การปรับแต่งข่าว

หากคุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการลงทะเบียน เช่น ประเภทของพืชผล และขนาดที่ดิน พวกเราอาจแนะนำผลิตภัณฑ์ของพวกเรา บริการของพวกเรา และคำแนะนำในการเพาะปลูกพืชที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นทางเลือก

จดหมายข่าวสาร อดามา

ระหว่างการลงทะเบียน คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวสาร อดามา เพื่อรับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเรา โปรดดูหัวข้อ: e) จดหมายข่าวสาร และการสื่อสารด้านการตลาด คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวสาร อดามา ได้ตลอดเวลาโดยเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณในการตั้งค่าบัญชี

การสร้างบัญชี My ADAMA (มายด์ อดามา)

หากคุณเลือกลงทะเบียน My ADAMA (มายด์ อดามา) ด้วยอีเมลของคุณ พวกเราจะส่งลิงก์เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ หลังจากคลิกลิงก์แล้ว คุณจะสามารถลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นได้

ทางบริษัท อดามา ให้คุณสร้างบัญชี My ADAMA (มายด์ อดามา) และเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ My ADAMA (มายด์ อดามา) ผ่านบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม เช่น Google (กูเกิล), Twitter (ทวิตเตอร์) และ Facebook (เฟสบุ๊ค)

หากคุณตัดสินใจลงทะเบียนผ่าน หรืออนุญาตให้เราเข้าถึงบัญชีของคุณ บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม พวกเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณที่มีบนแพลตฟอร์มนั้นแล้ว เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล กิจกรรมต่างๆ หรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น

เช่นเดียวกัน คุณอาจมีตัวเลือกในการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัท อดามา ผ่านบัญชีบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามของคุณ

หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ระหว่างการลงทะเบียน หรืออย่างอื่น คุณกำลังอนุญาตให้ทางบริษัท อดามา ใช้ แบ่งปัน และจัดเก็บในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณสร้างบัญชี My ADAMA (มายด์ อดามา)  พวกเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสรุปและทำสัญญากับคุณ เมื่อพวกเราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อความปลอดภัย วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ หรือเพื่อปรับปรุงบริการของพวกเรา พวกเราอาศัยประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเรา

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนนี้มีไว้สำหรับ คู่สัญญาของพวกเรา หรือผู้มีแนวโน้มจะเป็น คู่สัญญา คู่ค้าทางธุรกิจ  และนักลงทุนที่ได้รับการร้องขอให้ลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์กับพวกเรา (เช่น ผ่าน DocuSign และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ)

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมในขณะที่ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารจะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อสรุปและการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างทางบริษัท อดามา กับ คู่สัญญาหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น คู่สัญญา คู่ค้าทางธุรกิจ และนักลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือข้อบังคับทางกฎหมาย การดำเนินคดี และสำหรับการป้องกันข้อเรียกร้อง การตรวจสอบ และการสอบสวนการฉ้อโกง

เมื่อใช้ DocuSign หรือเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ พวกเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน ที่อยู่ IP ลายเซ็น

พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ คู่สัญญา ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็น คู่สัญญา คู่ค้าทางธุรกิจ นักลงทุน และบริษัทอื่นๆ ภายใน อดามากรุ๊ป พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการ (เช่น DocuSign และผู้ให้บริการคลาวด์)

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นสำหรับการสรุป และการดำเนินการตามสัญญากับคุณ หรือเป็นประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเรา หากคุณเป็นตัวแทนผู้รับจ้าง คู่สัญญาที่มีศักยภาพ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือนักลงทุน ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

 

 

 

 

พวกเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเราระหว่างบริษัทใน

อดามากรุ๊ปทั่วโลกของเรา รวมไปถึงในประเทศที่ไม่มีการป้องกันข้อมูลเพียงพอ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น พวกเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กับบุคคลที่สาม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ หรือเป็นข้อตกลง หรือปกป้องพวกเรา และสิทธิของพวกเราโดยการดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโอนเป็นส่วนหนึ่งของการขายสินทรัพย์

พวกเราจะให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ซื้อ ความสนใจของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลประชากร และข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมจากไซต์ของพวกเรา ให้กับคู่ค้าทางการค้า ผู้โฆษณา และผู้ที่สนใจอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ว่า ผลิตภัณฑ์และบริการใดเป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับลูกค้าของพวกเรา ข้อมูลที่รวบรวมจะอยู่ในรูปแบบสถิติกลุ่มที่ไม่ระบุผู้ให้ข้อมูล และไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ

พวกเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับลูกค้าของเรา เช่นเดียวกับผู้ให้บริการของพวกเราที่ดำเนินการให้บริการในนามของพวกเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการด้านการตลาด บริการโฮสติ้ง และการสนับสนุนด้านไอที ผู้ให้บริการผูกพันตามกฎหมายและ/หรือโดยสัญญาในการปกป้องความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และใช้ได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการที่ร้องขอแก่พวกเราภายใต้กฎหมาย ที่บังคับใช้เท่านั้น

พวกเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ผู้ขาย และพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำหน้าที่บางอย่างให้กับพวกเรา โดยบริษัทเหล่านี้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวัตถุประสงค์และ/หรือวิธีการในการประมวลผล และเพื่อการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทบัตรเครดิตต่างๆ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทของอดามากรุ๊ปตั้งอยู่ และให้บริการทั่วโลก พวกเราจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ บางประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ ได้แก่ อิสราเอล และสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งไม่มีระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป การป้องกันข้อมูลจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มของพวกเรา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป ข้อสัญญาสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

ผู้ให้บริการบางราย และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่พวกเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอาจอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ การถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามเหล่านี้เกิดขึ้นโดยใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยอมรับได้ เช่น ข้อสัญญาตามมาตรฐานสหภาพยูโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดเขียนถึงที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อของพวกเราตามด้านล่าง หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำเนาของกลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากมี

พวกเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

พวกเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่พวกเราได้รับเกี่ยวกับคุณผ่านไซต์นี้เป็นระยะเวลาไม่เกินความจำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม แต่โดยทั่วไป พวกเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในแฟ้มเอกสารไม่เกินหนึ่งปี ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิ์ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มีผลกับคุณเฉพาะเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของพวกเราจากสหภาพยุโรป หรือที่ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรปให้ไว้ และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนั้น

ในกรณีที่บริษัทของอดามากรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วมกัน คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ และขัดแย้งต่อแต่ละบริษัทได้ บริษัทของอดามากรุ๊ป ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วมกันได้ทำข้อตกลงโดยสะท้อนถึงบทบาท และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน โปรดติดต่อพวกเรา หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงตามสัญญานี้

การเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากพวกเราว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกำลังได้รับการประมวลผล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประมวลผลดังกล่าวซึ่งให้ไว้โดยความคุ้มครองข้อมูลตามกฏหมายของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้ และสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผล

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณจากพวกเรา และเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์นั้นสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรืออาจเปลี่ยนแปลงธุรกรรมกับเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ เช่นเดียวกัน คุณยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ตลอดเวลา (โปรดทราบ แม้ว่าคุณจะคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง พวกเราจะยังคงส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณซื้อจากพวกเรา ซึ่งรวมถึง การตอบคำถาม และข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คุณได้ซื้อจากพวกเรา)

ความสามารถแบบพกพา

คุณมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งคุณได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยไม่มีอุปสรรคจากผู้ควบคุม

ข้อจำกัด

คุณอาจร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การลบล้าง

คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิในการยื่นคำร้อง

เช่นเดียวกัน คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียน ต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณพำนัก สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ซึ่งเกิดปัญหาขึ้น

สิทธิในการปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอม

คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธที่จะให้ความยินยอม และคุณสามารถเพิกถอนได้ เมื่อใดก็ได้(โดยจะมีผลในอนาคต) สำหรับความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีผลกระทบด้านลบใดๆ ความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

การเข้าถึงสังคม

ไซต์ของพวกเรา รวมถึงการเข้าถึงสังคม เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ลิงค์อิน และกูเกิล (“เชื่อมต่อกับสังคม”) ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแนะนำเนื้อหาบนหน้าเว็บของพวกเราให้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงสังคม และขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลโดยผู้ให้บริการ สามารถดูได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคม

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของลิงค์อิน ที่ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของทวิตเตอร์ ที่ http://twitter.com/privacy

โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิล ที่ https://policies.google.com/privacy

เฟสบุ๊ค

หากคุณเข้าเยี่ยมชมเฟสบุ๊ค และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเรา เบราว์เซอร์จะส่งข้อมูลไปที่เฟสบุ๊ค ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังเฟสบุ๊ค อาจรวมถึงข้อมูล เช่น ID ผู้ใช้ของคุณ เว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม วันที่ เวลา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์ เฟสบุ๊คบันทึกข้อมูลนี้บางส่วน และอาจใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา พวกเราไม่มีอิทธิพลต่อขอบเขต หรือเนื้อหาของข้อมูลที่ทางเฟสบุ๊ครวบรวมโดยใช้การเข้าถึงเหล่านี้ จากการรวมการเข้าถึง ทางเฟสบุ๊คจะได้รับข้อมูลที่คุณเรียกขึ้นหน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของพวกเรา หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณที่เฟสบุ๊คในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเรา ทางเฟสบุ๊คจะสามารถกำหนดการเยี่ยมชมบัญชีนี้ได้ เมื่อคุณมีการตอบสนองการเข้าถึง เช่น โดยใช้ปุ่ม "ถูกใจ" หรือแสดงความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้จะถูกโอนไปยังเฟสบุ๊คโดยตรงและเก็บไว้ที่นั่น หากคุณต้องการระงับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว คุณต้องออกจากระบบบัญชีเฟสบุ๊คของคุณก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล และการประมวลผล และการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฟสบุ๊ค เช่นเดียวกันกับ สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง และการตั้งค่าความเป็นไปได้ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเฟสบุ๊ค ที่ https://www.facebook.com/about/privacy

ลิงค์อิน

พวกเราเราใช้ การเข้าถึง ที่จัดทำโดยลิงค์อิน ("LinkedIn") การเข้าถึงสามารถกระทำผ่าน โลโก้ LinkedIn รู้ในปุ่ม "แบ่งปัน" เมื่อคุณเรียกหน้าบนเว็บไซต์ของพวกเราด้วยปุ่มดังกล่าว เบราว์เซอร์ของคุณจะตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของลิงค์อิน และทางลิงค์อินจะได้รับข้อมูลของคุณและที่อยู่ IP ของคุณในการเข้าถึงไซต์นี้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีลิงค์อิน เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "แบ่งปัน" ของลิงค์อิน ทางลิงค์อินจะสามารถกำหนดการเยี่ยมชมบัญชีนี้ได้ พวกเราไม่มีอิทธิพลต่อขอบเขต หรือเนื้อหาของข้อมูลที่ลิงค์อินรวบรวมโดยใช้การเข้าถึงนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลเพิ่มเติม และการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยลิงค์อิน เช่นเดียวกันกับ สิทธิ์ของคุณในเรื่องนี้ และตัวเลือกการตั้งค่าของคุณเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของลิงค์อิน

ทวิตเตอร์

ไซด์นี้ใช้ปุ่มทวิตเตอร์ ("Twitter") การเข้าถึงนี้สามารถจดจำได้ด้วยโลโก้ Twitter หรือคำว่า "twitter" หรือ "tweet" เหนือสิ่งอื่นใด ปุ่มทวิตเตอร์สามารถเปิดใช้งานข้อความ หรือหน้าจากไซต์นี้เพื่อแบ่งปันไปยังหน้าบนทวิตเตอร์ เมื่อคุณเรียกหน้าบนเว็บไซต์ของพวกเราด้วยปุ่มดังกล่าว เบราว์เซอร์ของคุณจะตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของทวิตเตอร์ และเนื้อหาของปุ่มจะถูกโอนไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะรวมไว้ในเว็บไซต์ พวกเราไม่มีอิทธิพลต่อขอบเขต หรือเนื้อหาของข้อมูลที่ทางทวิตเตอร์รวบรวมโดยใช้ปุ่มเหล่านี้ ตามข้อมูลที่ได้รับจากทางทวิตเตอร์ ข้อมูลบันทึก เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ไซต์ที่เข้าถึงก่อนหน้านี้ ฯลฯ จะถูกโอนไปยังทวิตเตอร์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ อยู่ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของข้อมูลทวิตเตอร์ ที่  http://twitter.com/privacy

การวิเคราะห์กูเกิล

พวกเราใช้การวิเคราะห์กูเกิล  (Google Analytics) ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดยกูเกิล ("Google"). การวิเคราะห์กูเกิลใช้คุกกี้เพื่อช่วยเราวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ได้ใช้ไซต์อย่างไร ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณผ่านการผสานรวมของการเข้าถึง กูเกิลได้รับข้อมูลที่คุณเรียกขึ้นหน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของพวกเรา ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณจะถูกส่ง และจัดเก็บโดยกูเกิล คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ที่เลือกที่จะไม่ติดตามโดยการวิเคราห์กูเกิล โดยจะมีผลในอนาคตโดยการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์สำหรับเลือกไม่ใช้การวิเคราะห์กูเกิลสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบันของคุณ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

ข้อมูลอื่นๆ

ความปลอดภัยของข้อมูล ถ่ายโอนผ่านอินเทอร์เน็ต

พวกเรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสมบูรณ์ หากคุณมีข้อกังวลใดๆ ว่าบัญชี MY ADAMA (มายด์ อดามา) ของคุณ หรือข้อมูลส่วนบุคคลมีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หากมีคนใช้บัญชีของคุณ โปรดติดต่อทันที

การคุ้มครองผู้เยาว์

พวกเราไม่ได้รวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนา โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ปกครอง หรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบของผู้ปกครอง

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว และระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในขอบเขตที่กฎหมายของประเทศห้ามไม่ให้เราใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และแนวทางปฏิบัติของพวกเราจะถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของเราที่ privacy.officer@adama.com