ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารป้องกันกำจัดโรคพืช

พีกาโด

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

อัตราการใช้

คะน้า

ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในคะน้า ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Peronospora parasitica อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดและพ่นซ้ำทุก 7 วัน

 

องุ่น

ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างในองุ่น ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Plasmopora Viticola อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดและพ่นซ้ำทุก 7 วัน

 

มันฝรั่ง

ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Phytophthora infestans อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดและพ่นซ้ำทุก 7 วัน