ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สารกำจัดแมลง

ดูริโว่

หนอนหยุด ด้วยดูริโว่

หนอนหยุด ด้วยดูริโว่

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

 

  • สองพลังออกฤทธิ์แทรกซึม
  • ลดปัญหาหนอนดื้อยา
  • ทนฝน เกาะยึดผิวใบได้ดี

 

อัตราการใช้

พืชตระกูลหอม

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้หอม

พืชตระกูลกระหล่ำ

อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้ผัก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

พริก

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย 

คะน้า

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้ผัก