ดูริโว่

สองพลัง.. กำจัดภัยหนอน

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ

  • สองพลังออกฤทธิ์แทรกซึม 
  • ลดปัญหาหนอนดื้อยา 
  • ทนฝน เกาะยึดผิวใบได้ดี 

พืชตระกูลหอม

ใช้ ดูริโว่ อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพ่นการระบาดของหนอนกระทู้หอม  

พืชตระกูลกระหล่ำ

ใช้ ดูริโว่ อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในพืช

ข้าวโพด

เพื่อป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

  • พ่นทางใบ : ใช้ ดูริโว่ อัตรา 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร 

ศัตรูพืช

  • หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

  • หนอนกระทู้หอม

  • หนอนกระทู้ผัก

สารออกฤทธิ์และกลุ่มสาร

กลุ่มสาร :  Diamide + Avermectin [ กลุ่ม 28 + 6 ]

ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 4.5 % + อะบาเมกติน (abamectin) 1.8% SC

สารสำคัญ :  3-bromo N-[4-chloro-2-methyl 6-(methylcarbamoyl)phenyl]-1-(3chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole 5 carboxamide + abamectin..4.5%+1.8% W/V SC