Nhảy đến nội dung
Hạt lúa chắc khỏe

Lúa

Bộ giải pháp ADAMA trên lúa

"Bộ giải pháp Adama trên lúa” gồm các sản phẩm phòng ngừa và đặc trị dịch hại xuyên suốt mùa vụ,:

  • Quản lý thối bẹ, đạo ôn, khô vằn, cháy bìa lá, lem lép hạt...;
  • Tiêu diệt triệt để rầy nâu, nhện gié, muỗi hành…;
  • Giữ lá đòng to, khỏe, cứng, xanh;
  • Tăng tỉ lệ gạo nguyên, chất lượng gạo thành phẩm.

Bệnh hại

Thuốc trừ Bệnh

Tập đoàn ADAMA cung cấp giải pháp quản lý bệnh hại toàn diện các giai đoạn giúp cho cây lúa phát huy hết tiềm năng năng suất, đạt được chất lượng và giá trị thương mại của sản phẩm sau khi thu hoạch.

Giai đoạn Bệnh hại Sản phẩm
Đẻ nhánh Đạo ôn lá Folpan®️ 50WP
  Thối bẹ lá (*) Super Mastercop®️ 21SL
Làm đòng Bạc lá Super Mastercop®️ 21SL
  Khô vằn Custodia®️ 320SC
  Vàng lá chín sớm (*) Custodia®️ 320SC
Đòng trổ Đạo ôn cổ bông  Blastogan®️ 75WP
  Lem lép hạt Almagor®️ 356EC
Trổ chín Lem lép hạt  Picoraz®️ 490EC

 (*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông

Sâu hại

Thuốc trừ Sâu

Sâu hại không những gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và phát triển của lúa…mà còn đến khả năng trổ bông, tạo hạt của lúa về sau. Trong đó rầy nâu là đối tượng nguy hiểm - tác nhân truyền virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên diện rộng.

Giai đoạn Sâu hại Sản phẩm
Đẻ nhánh Rầy nâu Pexena 106SC
  Muỗi hành (*) Galil®️ 300SC
Làm đòng, đòng trổ Rầy nâu Pexena 106SC
  Sâu cuốn lá Tikima
  Nhện gié, Rầy phấn trắng (*) Galil®️ 300SC

 (*) Theo kinh nghiệm thực tế của Nhà nông