Nhảy đến nội dung

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật của ADAMA

Chính sách bảo mật này ("Chính sách Bảo mật") có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian nhưng sẽ không làm giảm quyền lợi của bạn. Các bản cập nhật cũng được áp dụng kể từ ngày có hiệu lực, như được chỉ ra trên Trang web

Mục đích của Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là giải thích những gì chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi ("Thông tin Cá nhân"), chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư hoặc email của bạn.

Trang web này được vận hành bởi ADAMA Agricultural Solutions Limited, đăng ký tại Golan, Thành phố Airport, 7015103, Israel (“ADAMA”). Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào được ADAMA xử lý liên quan đến trang web này đều được kiểm soát bởi ADAMA, là “người kiểm soát dữ liệu” đối với Thông tin Cá nhân của bạn.

Một số công ty con của chúng tôi cũng có thể vận hành các trang web công cộng và trong Chính sách Bảo mật này, bất kỳ tham chiếu nào đến “Trang web” có nghĩa là trang web này và các trang web của các công ty con và chi nhánh của chúng tôi và “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến ADAMA và các công ty con và công ty liên kết (“ADAMA Group”).

Trong các trường hợp cụ thể được nêu dưới đây, ADAMA không chỉ chịu trách nhiệm duy nhất mà còn liên đới chịu trách nhiệm với các công ty thuộc Tập đoàn ADAMA khác về tính hợp pháp của việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Trang web của bên thứ ba

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho Thông tin Cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi các trang web, nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua các liên kết trên Trang web. Các trang web, nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba như vậy có thể có chính sách bảo mật của riêng họ.

Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể xử lý Thông tin cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý khác nhau về i) sự đồng ý của bạn hoặc sự đồng ý rõ ràng, tùy từng trường hợp, ii) hoàn thành hợp đồng với bạn, iii) đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo luật định của chúng tôi, iv) lợi ích hợp pháp như được nêu dưới đây , v) để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc các cá nhân khác, hoặc vi) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ một khiếu nại pháp lý.

Cách chúng tôi Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

Trang web tự động đăng nhập và chúng tôi xử lý thông tin từ trình duyệt được sử dụng để truy cập Trang web, ví dụ: địa chỉ IP của bạn, các trang được truy cập từ địa chỉ đó và trang web từ nơi bạn truy cập Trang web, nếu máy tính của bạn được thiết lập để cho phép kiểu tập hợp đó. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để đánh giá sự quan tâm đến Trang web của chúng tôi và để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường khác, chẳng hạn như khảo sát thói quen duyệt web trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin đó để xác định người dùng nào đang truy cập Trang web.

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu đăng ký. Tuy nhiên, một số dịch vụ có sẵn thông qua Trang web có thể yêu cầu đăng ký. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp và do đó chúng tôi sẽ xử lý các chi tiết liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, vị trí và thông tin về doanh nghiệp, nghề nghiệp hoặc địa chỉ e-mail của bạn. Bạn cũng có thể được đề nghị gửi câu hỏi hoặc ý kiến cho chúng tôi, hoặc cung cấp thông tin bổ sung thông qua các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Việc cung cấp thông tin như vậy là hoàn toàn tự nguyện. Nếu bạn cung cấp thông tin như vậy, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để liên hệ với bạn và để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi hoặc Trang web của chúng tôi, nếu nó là cần thiết cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để nâng cao khả năng sử dụng của Trang web và để đảm bảo rằng nó có liên quan và đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu nhất định nếu chúng tôi cần sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không được đề cập trong Chính sách bảo mật này. Bạn không có nghĩa vụ phải đưa ra sự đồng ý như vậy, nhưng nếu bạn không muốn, việc tham gia vào các hoạt động nhất định có thể bị hạn chế. Hạn chế như vậy sẽ chỉ áp dụng nếu Thông tin cá nhân được thu thập với sự đồng ý của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn, theo đó chúng tôi cung cấp các hoạt động đó.

Hơn nữa, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân nếu thấy cần thiết để bảo vệ chúng tôi khỏi rủi ro bảo mật và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó với các cơ quan thực thi pháp luật nếu thích hợp.

  Xử lý Cơ sở pháp lý để xử lý
Mẫu liên hệ

Nếu bạn điền và gửi biểu mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn để trả lời các yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua biểu mẫu này để tham gia vào mối quan hệ kinh doanh với bạn hoặc tổ chức mà bạn đại diện. Chúng tôi có thể lưu giữ các yêu cầu của bạn trong một thời gian nhất định cho các mục đích quản trị nội bộ hoặc để cải thiện các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.

ADAMA dựa trên lợi ích hợp pháp khi xử lý Thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua biểu mẫu liên hệ. Khi điền vào biểu mẫu liên hệ, bạn có thể tùy chọn đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi bằng cách nhấp vào ô đánh dấu có liên quan. Bằng cách đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn đồng ý cho ADAMA xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và nhận thông tin từ chúng tôi như thông cáo báo chí, hồ sơ trao đổi chứng khoán, cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của ADAMA và thông tin về các sự kiện của chúng tôi. ADAMA dựa vào sự đồng ý của bạn để gửi cho bạn thông báo nêu trên.

Thư từ của bạn với ADAMA

Nếu bạn trao đổi với chúng tôi qua email, dịch vụ bưu chính hoặc hình thức liên lạc khác, chúng tôi có thể giữ lại thư từ đó và thông tin có trong đó và sử dụng nó để trả lời yêu cầu của bạn, để thông báo cho bạn về các sự kiện hoặc sản phẩm của chúng tôi hoặc để giữ một hồ sơ về khiếu nại của bạn.

ADAMA dựa trên lợi ích hợp pháp khi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích thư từ.

Mối quan hệ kinh doanh với các nhà thầu của chúng tôi

Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi thu thập dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng với các nhà thầu, nhà cung cấp và các bên khác của chúng tôi. Nếu bạn quyết định tham gia vào mối quan hệ kinh doanh với ADAMA, chúng tôi cần xử lý dữ liệu của bạn để ký kết và thực hiện hợp đồng.

ADAMA dựa trên sự cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn khi xử lý Thông tin cá nhân của bạn.
Nếu bạn đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức khác Nếu bạn đại diện cho thể nhân khác (ví dụ: nông dân) hoặc pháp nhân (ví dụ: nhà phân phối sản phẩm của chúng tôi), chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích liên hệ và để thực hiện hợp đồng với pháp nhân mà bạn đại diện. Nếu bạn là đại diện bán hàng của một trong những nhà phân phối sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu của bạn để thực hiện đơn đặt hàng mới cho sản phẩm của chúng tôi, cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm mới của chúng tôi hoặc về ứng dụng sản phẩm của chúng tôi trong các lĩnh vực, tin tức về mùa màng và điều kiện thời tiết, thông tin về nền kinh tế. Chúng tôi làm điều đó để nâng cao kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng bán hàng của bạn. Nếu chúng tôi không nhận được dữ liệu trực tiếp từ bạn, chúng tôi đã lấy dữ liệu đó từ tổ chức mà bạn đại diện. Nếu bạn đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức khác, chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình khi xử lý Thông tin cá nhân của bạn.
Bản tin và truyền thông tiếp thị

Nếu bạn đã đăng ký một trong các bản tin của chúng tôi như: cập nhật blog, cập nhật sản phẩm, cập nhật kỹ thuật, cập nhật ngành, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả việc lập hồ sơ. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về các sản phẩm mới của chúng tôi, các sự kiện, giảm giá sản phẩm của chúng tôi, thông tin ngành và hơn thế nữa.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi những thông tin chi tiết như loại cây trồng, kích thước ruộng, quốc gia hoặc khu vực hoặc thông tin về sở thích của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn những tin tức phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích của bạn, dựa trên hồ sơ.

Khi gửi cho bạn thông tin tiếp thị, chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn.
Sự kiện kinh doanh

Chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của những người quan tâm đến ưu đãi của chúng tôi và quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ trong các sự kiện do ADAMA tổ chức, cũng như những sự kiện mà ADAMA tham gia. Chúng bao gồm các sự kiện của công ty, các cuộc họp kinh doanh, triển lãm thương mại, hội nghị, giới thiệu sản phẩm của chúng tôi và các hoạt động khác.

Trong các sự kiện nói trên, bạn cũng có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

ADAMA dựa trên lợi ích hợp pháp khi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập trong các sự kiện kinh doanh.
Người dùng trang web

Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web. Trong một số trường hợp, cookie có thể được coi là dữ liệu cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập các cookie cần thiết cho trải nghiệm người dùng, cũng như cho các mục đích chuyên môn, thống kê hoặc tiếp thị. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Khi xử lý cookie, ADAMA dựa trên sự đồng ý của bạn về sự cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc vì lợi ích hợp pháp, tùy thuộc vào hình thức xử lý và cookie.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng cookie, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Tuyển dụng

ADAMA có thể xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích tuyển dụng. Liên quan đến đơn xin việc hoặc yêu cầu. ADAMA có thể thu thập dữ liệu trong sơ yếu lý lịch của bạn hoặc tài liệu tuyển dụng khác mà bạn cung cấp hoặc thông qua các cơ quan tuyển dụng. Phạm vi Thông tin Cá nhân mà chúng tôi xử lý phụ thuộc vào thông tin bạn cung cấp trong đơn đăng ký của mình. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho các quy trình tuyển dụng trong tương lai Cơ sở pháp lý để xử lý Thông tin cá nhân là sự cần thiết để đi đến kết luận kí kết hợp đồng với bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ quy trình tuyển dụng của chúng tôi, bao gồm chống phân biệt đối xử trong công việc. Nếu bạn đồng ý tham gia vào các quy trình tuyển dụng trong tương lai của chúng tôi, chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn khi xử lý dữ liệu của bạn.

My ADAMA

My ADAMA là dịch vụ trực tuyến dành cho khách hàng của ADAMA (tức là nông dân, nhà nông học và các chuyên gia khác) Thông qua My ADAMA, chúng tôi thông báo cho người dùng đã đăng ký về điều kiện thời tiết ở khu vực của bạn, thông tin bảo vệ mùa màng, thông tin chi tiết về thị trường, các sự kiện ADAMA hoặc các sự kiện công cộng và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trong quá trình mở tài khoản, chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn: email, tên, họ, quốc gia / khu vực, thành phố và nghề nghiệp. Việc cung cấp dữ liệu này là tự nguyện, tuy nhiên sẽ cần thiết để đăng ký My ADAMA.

Chúng tôi cũng sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn vì mục đích bảo mật và nghiên cứu để hiểu cách thức người dùng sử dụng và tương tác với My ADAMA. Điều này cũng sẽ giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ My ADAMA.

Tin tức phù hợp

Nếu bạn cung cấp thêm thông tin trong quá trình đăng ký, chẳng hạn như loại cây trồng và diện tích canh tác, chúng tôi có thể giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và kỹ thuật trồng cây phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Việc cung cấp dữ liệu bổ sung này là tùy chọn.

Bản tin ADAMA

Trong quá trình đăng ký, bạn có thể đăng ký nhận bản tin ADAMA để nhận thông tin cập nhật về sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng xem phần: e) Bản tin và truyền thông tiếp thị. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin ADAMA bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn của mình trong Cài đặt tài khoản.

Tạo tài khoản My ADAMA

Nếu bạn chọn đăng ký My ADAMA bằng email của mình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để xác nhận tài khoản của bạn. Sau khi nhấp vào một liên kết, bạn sẽ có thể hoàn thành đăng ký.

ADAMA cho phép bạn tạo tài khoản My ADAMA và đăng nhập để sử dụng My ADAMA thông qua tài khoản của bạn trên các nền tảng của bên thứ ba như Google, Twitter và Facebook.

Nếu bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào tài khoản của bạn trên nền tảng của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân đã được liên kết với tài khoản của bạn trên nền tảng đó, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, hoạt động hoặc danh sách liên hệ của bạn được liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với ADAMA thông qua tài khoản truyền thông mạng xã hội của bên thứ ba. Nếu bạn chọn cung cấp Thông tin Cá nhân như vậy, trong quá trình đăng ký hoặc theo cách khác, bạn đang cấp cho ADAMA quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ Thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Nếu bạn tạo tài khoản My ADAMA, chúng tôi sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn để ký kết và thực hiện hợp đồng với bạn. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn vì mục đích bảo mật, nghiên cứu hoặc để cải thiện dịch vụ của mình, chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
Chữ ký điện tử

Phần này dành cho các nhà thầu hiện tại hoặc các nhà thầu tiềm năng, các đối tác kinh doanh và nhà đầu tư được yêu cầu ký với chúng tôi các hợp đồng và / hoặc các tài liệu khác dưới dạng điện tử (ví dụ: thông qua DocuSign và / hoặc các công cụ khác).

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập khi ký điện tử một tài liệu cho mục đích kinh doanh, đặc biệt là để ký kết và thực hiện các thỏa thuận giữa ADAMA và các nhà thầu hoặc nhà thầu tiềm năng, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư, để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, kiện tụng và bảo vệ các khiếu nại và để ngăn ngừa, phát hiện và điều tra gian lận

Khi sử dụng DocuSign hoặc các công cụ chữ ký điện tử khác, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn như: tên, chức danh, địa chỉ IP, chữ ký.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà thầu hiện tại, nhà thầu tiềm năng, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và các công ty khác trong Tập đoàn ADAMA. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như DocuSign và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây).

Cơ sở pháp lý để xử lý Thông tin cá nhân của bạn là sự giao kết và thực hiện hợp đồng với bạn hoặc, nếu bạn chỉ đại diện cho nhà thầu hiện tại, nhà thầu tiềm năng, đối tác kinh doanh hoặc nhà đầu tư, lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Cách Chúng Tôi Có Thể Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân về những người truy cập Trang web giữa các công ty thuộc Tập đoàn ADAMA toàn cầu, kể cả ở các quốc gia không được bảo vệ dữ liệu đầy đủ, cho các mục đích liên quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty đó. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân về khách truy cập trang web với các bên thứ ba để tuân thủ luật pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý; để thực thi hoặc tuân theo các thỏa thuận của chúng tôi hoặc bảo vệ chúng tôi và các quyền của chúng tôi, theo hoạt động của pháp luật, khi Thông tin Cá nhân đó được chuyển giao như một phần của việc bán tài sản

Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu tổng hợp về các sản phẩm và dịch vụ đã mua, sở thích của khách truy cập, nhân khẩu học và thông tin khác được thu thập từ Trang web của chúng tôi cho các đối tác thương mại, nhà quảng cáo và các bên quan tâm khác để họ có thể tìm hiểu những sản phẩm và dịch vụ nào phổ biến nhất đối với khách hàng của chúng tôi. Dữ liệu tổng hợp sẽ ở dạng thống kê nhóm ẩn danh và không liên kết với bất kỳ cá nhân nào.

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với khách hàng cũng như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi cho các mục đích được mô tả ở trên. Đặc biệt, chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, dịch vụ lưu trữ và hỗ trợ CNTT. Các nhà cung cấp dịch vụ bị ràng buộc bởi luật pháp và / hoặc hợp đồng để bảo vệ tính bí mật và an toàn của Thông tin cá nhân và chỉ sử dụng Thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu cho chúng tôi theo luật hiện hành

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các công ty, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh khác thực hiện một số chức năng nhất định cho chúng tôi, theo đó các công ty này tự chịu trách nhiệm xác định mục đích và / hoặc phương tiện xử lý và tính hợp pháp của việc xử lý, cụ thể như ngân hàng, viện tài chính và công ty thẻ tín dụng.

Chuyển Giao Thông Tin Cá Nhân Quốc Tế

Do các công ty thuộc Tập đoàn ADAMA đặt trụ sở và cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới, chúng tôi cần chuyển Thông tin cá nhân của bạn ra quốc tế. Một số quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu nơi đặt trụ sở của các công ty thuộc tập đoàn, cụ thể là Israel và Thụy Sĩ, đã được chính thức công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho Thông tin Cá nhân. Việc chuyển giao Thông tin cá nhân cho các quốc gia không thuộc EEA không có cùng mức độ bảo vệ đối với Thông tin cá nhân như trong EEA, diễn ra trên cơ sở Thỏa thuận chia sẻ dữ liệu nội bộ của chúng tôi, dựa trên tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu các điều khoản hợp đồng để truyền dữ liệu và phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Một số nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân cũng có thể ở các quốc gia không thuộc EEA không cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho Thông tin Cá nhân. Việc chuyển giao cho các bên thứ ba này được thực hiện bằng cách sử dụng cơ chế truyền dữ liệu hợp pháp được chấp nhận, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU về chuyển dữ liệu.

Vui lòng gửi email cho chúng tôi, nếu bạn muốn nhận thêm thông tin hoặc bản sao của cơ chế truyền dữ liệu liên quan, nếu có.

Chúng Tôi Giữ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Trong Bao Lâu

Chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn mà chúng tôi có được thông qua Trang web này cho (các) mục đích mà chúng được thu thập, nhưng nói chung, chúng tôi lưu giữ Thông tin Cá nhân đó trong hồ sơ không quá một năm. Trong một số trường hợp nhất định, Thông tin Cá nhân có thể được lưu giữ trong một khoảng thời gian dài để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại hợp pháp, theo luật hiện hành.

Quyền Của Bạn Liên Quan Đến Thông Tin Cá Nhân

Các quyền sau đây liên quan đến việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, áp dụng chỉ khi bạn đang truy cập trang web của chúng tôi từ Liên minh Châu Âu hoặc khi Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung hoặc các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác ở Liên minh Châu Âu quy định và tuân theo điều kiện đặt ra trong đó.

Trong trường hợp các công ty thuộc Tập đoàn ADAMA đóng vai trò là người kiểm soát chung, bạn có thể thực hiện các quyền này đối với và chống lại từng công ty trong số họ. Các công ty thuộc Tập đoàn ADAMA đóng vai trò là người kiểm soát chung đã kí một thỏa thuận, thể hiện vai trò và mối quan hệ tương ứng của họ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm về thỏa thuận hợp đồng này.

Truy cập

Bạn có quyền nhận được xác nhận từ chúng tôi nếu Thông tin cá nhân của bạn đang được xử lý, thông tin liên quan về quá trình xử lý bởi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Liên minh Châu Âu và bản sao Thông tin cá nhân đang được xử lý.

Điều chỉnh

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh Thông tin Cá nhân không chính xác liên quan đến bạn và hoàn thiện Thông tin Cá nhân chưa đầy đủ. Tuy nhiên, không được phép thay đổi Thông tin Cá nhân nếu thay đổi đó dẫn đến thông tin không chính xác hoặc sẽ làm thay đổi những giao dịch đã hoàn tất.

Sự phản đối

Bạn có quyền phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trên cơ sở liên quan đến một tình huống cụ thể

Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào. (Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn phản đối việc sử dụng Thông tin Cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn giao dịch liên quan đến các dịch vụ mà bạn đã sử dụng từ chúng tôi. Chúng bao gồm các câu trả lời cho các câu hỏi của bạn và thông tin về dịch vụ bạn sử dụng từ chúng tôi.)  

Sự hạn chế

Bạn có thể yêu cầu hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân của mình.

Xóa

Bạn có thể yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình.

Quyền khiếu nại

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát, cụ thể là ở Quốc gia Thành viên EU nơi cư trú, nơi làm việc của bạn hoặc địa điểm xảy ra vấn đề là chủ thể của khiếu nại.

Quyền từ chối hoặc rút lại sự đồng ý

Bạn có thể từ chối đưa ra sự đồng ý và bạn có thể rút lại (có hiệu lực cho tương lai) sự đồng ý đã cung cấp trước đó của bạn đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân bất kỳ lúc nào mà không có bất kỳ hậu quả tiêu cực bất lợi nào. Tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý Thông tin Cá nhân nào của bạn xảy ra trước khi bạn rút lại sự đồng ý sẽ không bị ảnh hưởng.

Các trình mở rộng Mạng xã hội

Trang web của chúng tôi bao gồm các trình mở rộng mạng xã hội, như Facebook, Twitter, LinkedIn và Google (“Các trình mở rộng mạng xã hội”) mà bạn có thể sử dụng để giới thiệu nội dung cho bạn bè và gia đình của bạn.

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về các trình mở rộng Mạng xã hội, phạm vi cũng như mục đích xử lý dữ liệu của nhà cung cấp trong chính sách bảo mật của các mạng xã hội đó

Vui lòng xem chính sách bảo mật của LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vui lòng xem chính sách bảo mật của Twitter: http://twitter.com/privacy

Vui lòng xem chính sách bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy

Facebook

Nếu bạn đã truy cập Facebook và truy cập Trang web của chúng tôi, trình duyệt sẽ gửi thông tin đến Facebook. Dữ liệu được chuyển đến Facebook có thể bao gồm các thông tin như ID người dùng, trang web bạn đang truy cập, ngày, giờ và các thông tin khác liên quan đến trình duyệt. Facebook ghi lại một số thông tin này và có thể sử dụng nó để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình và cho các mục đích quảng cáo. Chúng tôi không liên quan đến phạm vi hoặc nội dung của dữ liệu được Facebook thu thập bằng các trình mở rộng này. Thông qua việc tích hợp trình mở rộng, Facebook nhận được thông tin mà bạn đã vào Trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Facebook khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, Facebook có thể nhận biết sự truy cập cho tài khoản này. Khi bạn tương tác tại các trình mở rộng, chẳng hạn bằng cách sử dụng nút "thích" hoặc để lại bình luận, thông tin về điều này sẽ được chuyển trực tiếp đến Facebook và được lưu trữ ở đó. Nếu bạn muốn ngăn chặn việc truyền dữ liệu như vậy, bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản Facebook của mình trước khi truy cập Trang web của chúng tôi. Đối với mục đích và mức độ thu thập dữ liệu cũng như việc Facebook xử lý và sử dụng thêm dữ liệu cũng như các quyền liên quan của bạn và thiết lập các khả năng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo thông tin về quyền riêng tư của Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.

LinkedIn

Chúng tôi sử dụng một trình mở rộng được cung cấp bởi LinkedIn ("LinkedIn"). Trình mở rộng này được nhận dạng bởi biểu tượng LinkedIn trong nút "chia sẻ". Khi bạn đến một trang trên Trang web của chúng tôi bằng nút này, trình duyệt sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của LinkedIn và LinkedIn nhận được thông tin mà bạn và địa chỉ IP của bạn đã truy cập Trang web này. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của mình khi bạn nhấp vào nút "chia sẻ" trên LinkedIn, thì LinkedIn sẽ nhận biết lượt truy cập cho tài khoản này. Chúng tôi không liên quan đến phạm vi hoặc nội dung của dữ liệu được LinkedIn thu thập bằng cách sử dụng trình mở rộng này. Để biết thông tin về mục đích và mức độ thu thập dữ liệu, việc LinkedIn xử lý và sử dụng thêm những dữ liệu đó, cũng như quyền của bạn về vấn đề này và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter

Trang web này sử dụng các nút Twitter, ("Twitter"). Trình mở rộng này có thể được nhận dạng bằng logo Twitter hoặc các từ "twitter" hoặc "tweet". Các nút Twitter cho phép một văn bản hoặc một trang từ Trang web này được chia sẻ trên Twitter. Khi bạn đến một trang trên Trang web của chúng tôi bằng một nút như vậy, trình duyệt của bạn sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của Twitter và nội dung của nút sẽ được chuyển đến trình duyệt của bạn, sẽ kết hợp nó vào Trang web. Chúng tôi không liên quan đến phạm vi hoặc nội dung của dữ liệu được Twitter thu thập bằng các nút này. Theo thông tin được cung cấp bởi Twitter, dữ liệu nhật ký như địa chỉ IP của bạn, trang web đã truy cập trước đó, v.v., sau đó sẽ được chuyển sang Twitter. Thông tin thêm về điều này có sẵn trong chính sách bảo mật dữ liệu Twitter tại http://twitter.com/privacy.

Google Analytics

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng sử dụng Trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng Trang web thông qua việc tích hợp trình mở rộng, Google sẽ nhận được thông tin mà bạn đã đến Trang web của chúng tôi. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng Trang web sẽ được Google truyền đến và lưu trữ. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie được Google Analytics theo dõi bằng cách tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt web hiện tại của bạn: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Thông tin khác

Bảo mật dữ liệu, truyền qua Internet

Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn. Tuy nhiên, không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc tài khoản MY ADAMA hoặc Thông tin cá nhân của bạn đang gặp rủi ro, chẳng hạn như nếu ai đó đã sử dụng tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ ngay.

Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên

Chúng tôi không cố ý thu thập, xử lý hoặc tiết lộ thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc người có trách nhiệm bảo trợ.

Luật Pháp Và Quy Định Địa Phương

Chính sách Bảo mật này nhằm tuân thủ các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư của mỗi quốc gia nơi Thông tin Cá nhân được thu thập. Trong phạm vi luật pháp của một quốc gia cấm chúng tôi sử dụng và chia sẻ Thông tin Cá nhân được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ điều chỉnh Chính sách Bảo mật phù hợp với luật pháp địa phương đó.