Nhảy đến nội dung

Điều kiện và Điều khoản sử dụng

Điều kiện và Điều khoản sử dụng Website ADAMA

Chúng tôi là ai

Trang web này (bao gồm các trang con và bao gồm văn bản, hình ảnh, video, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, công cụ và thông tin có trong hoặc được trình bày trên trang web; tất cả được định nghĩa là "Trang Web") được cung cấp bởi Adama Agricultural Solutions Ltd (ADAMA) và các liên kết của nó (Tập đoàn ADAMA) hoặc "chúng tôi")) ..

Để biết thêm thông tin, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.

Điều khoản này bao gồm những gì

Một số trang web con của Website có thể chỉ thích hợp cho một vài khu vực hoặc một vài sản phẩm cụ thể. Mặc dù nội dung của các trang web con này có thể khác nhau, nhưng các điều khoản và điều kiện sử dụng này ("Điều khoản") được áp dụng chung cho từng trang web con của chúng tôi.

Các Điều khoản này, cùng với chính sách bo mt của chúng tôi ("Chính sách Bảo mật"), áp dụng cho bất kỳ mục đích sử dụng nào của Trang web. Khách truy cập Trang web ("Người dùng" hoặc "bạn") sử dụng Trang web chỉ với điều kiện họ đã chấp nhận các Điều khoản và hiểu Chính sách Bảo mật. Bất kỳ việc sử dụng toàn bộ Trang web hoặc một phần của nó với mục đích khác có nghĩa là bạn đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền Bảo mật, và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các phần của Điều khoản.

Trang web, được cung cấp "nguyên trạng", "sẵn có" và không thể hiện sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào (rõ ràng hoặc ngụ ý) hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành.

Cập nhật

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của mình, sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản này, chúng tôi sẽ đăng sửa đổi trên Trang web. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật "Ngày Cập Nhật Mới Nhất" ở đầu các Điều khoản này. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên tham khảo các Điều khoản này để được thông báo về các sửa đổi có thể có. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đã đăng một bản sửa đổi, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản đã sửa đổi. Nếu các Điều khoản đã sửa đổi không được bạn chấp nhận, thì cách duy nhất của bạn là ngừng truy cập Trang web.

Người dùng có tên người dùng và mật khẩu sẽ được thông báo về các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện áp dụng khi đăng nhập thông qua trình chặn trang sẽ yêu cầu xác nhận và / hoặc chấp nhận.

Nội dung người dùng, Giao dịch, Tên người dùng và Mật khẩu

Nội dung người dùng

Nếu Trang web này cho phép bạn đăng hoặc tải lên các nhận xét hoặc bất kỳ nội dung nào khác, thì điều khoản bổ sung sau đây sẽ được áp dụng cho việc sử dụng của bạn và do đó bạn chấp nhận chúng. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, nội dung, văn bản, dữ liệu, tin nhắn hoặc các tài liệu khác, cho dù được đăng lên Trang web hoặc được truyền tải riêng tư ("Nội dung Người dùng") là trách nhiệm của người tạo ra Nội dung. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác hoặc đầy đủ của Nội dung. Chúng tôi không kiểm soát Nội dung của Người dùng, và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung của Người dùng nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, hoặc đối với mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Mặc dù chúng tôi không thể xem xét mọi thông tin liên lạc hoặc thông tin và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Nội dung Người dùng nào, nhưng chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa Nội dung Người dùng mà chúng tôi cho là bất hợp pháp, lạm dụng, phỉ báng, vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, hoặc không thể chấp nhận được.

Trừ khi được bạn chỉ định khác, mọi Nội dung Người dùng không phải là bí mật hoặc độc quyền. Theo đây, bạn cho phép cho chúng tôi hoặc đảm bảo rằng chủ sở hữu của Nội dung Người dùng đã cho phép cho chúng tôi, quyền sử dụng, bán, tái sản xuất, xuất bản, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, và truyền Nội dung Người dùng của bạn dưới bất kỳ hình thức nào, hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này, cho toàn bộ thời hạn của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại trong Nội dung Người dùng đó, cho bất kỳ mục đích nào và xuất bản tên của chủ sở hữu liên quan đến nó.

Giao dịch qua Trang web

Đối với bất kỳ phần nào của Trang web cho phép bạn đặt hàng hoặc thực hiện các giao dịch với chúng tôi, các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng cho giao dịch đó và nếu có, các điều khoản bổ sung này sẽ được hiển thị trên trang web. Các điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy không ảnh hưởng đến các Điều khoản này. Hoa Kỳ và các chính phủ khác điều chỉnh việc xuất nhập khẩu các sản phẩm và thông tin. Bạn đồng ý rằng, trong phạm vi các luật đó áp dụng cho bạn hoặc giao dịch mà bạn muốn thực hiện với chúng tôi, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất nhập khẩu như vậy và bạn sẽ không nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ được mua hoặc bán thông qua Trang web cho các quốc gia hoặc những người bị cấm theo luật kiểm soát xuất nhập khẩu hiện hành. Bằng cách tham gia giao dịch với chúng tôi thông qua Trang web này, bạn đang tuyên bố với chúng tôi rằng bạn không ở quốc gia nơi việc xuất / nhập khẩu đó bị cấm hoặc là cá nhân hoặc tổ chức bị cấm nhập khẩu / xuất khẩu. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán địa phương của bạn về việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu.

Tên người dùng và Mật khẩu

Nếu Trang web này cho phép bạn sử dụng tên người dùng và mật khẩu để truy cập các tính năng của Trang web, thì bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp. Khi đăng ký tên người dùng, bạn đồng ý rằng bạn sẽ (i) chỉ sử dụng thông tin chính xác và trung thực về bản thân và bạn sẽ không bắt chước bất kỳ người nào khác hoặc giả mạo danh tính, (ii) thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu, tên người dùng của bạn hoặc Trang web, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác (hãy gửi thông báo cho chúng tôi qua phần Liên hệ trên Trang web này), và (iii) không tiết lộ hoặc chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn với bất kỳ người nào khác. Bn đồng ý chp nhn và chu hoàn toàn trách nhim v mi ri ro phát sinh t vic bn và bt k người nào khác s dng tên người dùng và mt khu ca bn trong vic s dng Trang web.

Nội dung của bên thứ ba, liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba được thể hiện thông qua Trang web và cả những nội dung được liên kết đến Trang web hoặc được liên kết từ hoặc được tham chiếu đến. Chúng tôi không đưa ra ý kiến, đề xuất hoặc xác nhận và cũng sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung đó. Khi chúng tôi liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu các điều khoản của các trang web như vậy và xem cách các trang web này xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn như thế nào

Thông báo và gỡ xuống

Vui lòng sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi. (Nên liên kết đến biểu mẫu Liên hệ) cho tất cả các thông báo về vi phạm đã được xác nhận.

Tất cả các thông báo không tuân thủ quy trình nêu trong các Điều khoản này sẽ không nhận được phản hồi. Chúng tôi sẽ xử lý và điều tra các thông báo về vi phạm bị cáo buộc và sẽ thực hiện các hành động thích hợp theo luật hiện hành. Khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu nào bị phát hiện là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tham chiếu hoặc liên kết nào đến tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm.

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị cho là bị vi phạm;
  • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
  • mô tả về nơi tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web;
  • địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn và tất cả các thông tin khác cần thiết để chúng tôi liên hệ với bạn;
  • bản trình bày nêu lên chính kiến của bạn về việc sử dụng tác phẩm đang tranh chấp sẽ không được chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc pháp luật cho phép;
  • Bản trình bày nêu lên thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn nên hiểu rằng Trang web và tất cả các phần của nó được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, việc cạnh tranh không lành mạnh và các điều luật khác trừ khi được ghi chú sẽ không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trừ khi được cung cấp trong các Điều khoản này. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả tài sản trí tuệ (bao gồm bản quyền) trong Trang web và tất cả các phần của nó do chúng tôi hoặc người tạo ban đầu nắm giữ.

Các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo ("Nhãn hiệu") được sử dụng và hiển thị trên Trang web này bao gồm cả Nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của ADAMA và các nhãn hiệu khác. Trừ khi có quy định khác, không có gì trên Trang web này cho phép sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Trừ khi được chỉ ra rõ ràng trên Trang web, tên của ADAMA hoặc bất kỳ logo nào của chúng tôi cũng không được sử dụng theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Thông tin bảo mật và độc quyền

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho công chúng quyền truy cập rộng rãi về thông tin các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi làm vậy, chúng tôi không có ý định từ bỏ bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác mà chúng tôi có thể có đối với thông tin trên Trang web này. Chúng tôi có các chính sách và thủ tục được thiết kế để ngăn chặn việc tiết lộ trên Trang web này thông tin mà chúng tôi coi là thông tin bảo mật hoặc độc quyền. Tuy nhiên, nếu bất kỳ lúc nào bạn nhận được thông tin bảo mật hoặc độc quyền từ Trang web này, bạn đồng ý không sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin bảo mật hoặc độc quyền nào mà bạn có thể lấy từ Trang web này cho bất kỳ ai khác và để hủy mọi bản sao của thông tin, trong bất kỳ hình thức nào, thuộc quyền sở hữu của bạn.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên Trang web là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, thông tin đó có thể không chính xác hoặc do lỗi đánh máy hoặc chưa cập nhật. Chúng tôi có quyền xóa, thay đổi, chỉnh sửa và nâng cấp Trang web và tất cả các phần của nó, hoặc chấm dứt tài khoản của bạn (nếu có) và chấm dứt việc sử dụng Trang web của bạn, vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không cần thông báo cụ thể về các thông tin thay đổi, và cũng sẽ không xóa thông tin đã cũ.

Một số nội dung trên Trang web này là "nội dung dự đoán", chẳng hạn như báo cáo liên quan đến kết quả tài chính dự kiến, hiệu suất sản phẩm hiện tại và tương lai, phê duyệt theo quy định, kế hoạch kinh doanh và tài chính và các dữ kiện phi lịch sử khác. Những nội dung này dựa trên kỳ vọng hiện tại và thông tin có sẵn. Tuy nhiên, hiệu suất và kết quả của chúng tôi có thể khác với những gì được mô tả hoặc ngụ ý bởi những nội dung dự đoán như vậy. Các yếu tố có thể gây ra hoặc góp phần vào sự khác biệt đó bao gồm, trong số những yếu tố khác: cạnh tranh; các trường hợp dự phòng liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các vấn đề quy định và sự chấp nhận của công chúng đối với công nghệ sinh học và các sản phẩm công nghệ khác; nghiên cứu và phát triển; kiện tụng; diễn biến liên quan đến hoạt động nước ngoài; mua lại; giá cả hàng hóa; các quy định; khả năng của chúng tôi để có được tài chính và thanh toán cho các sản phẩm; thời tiết, thiên tai, tai nạn; và các rủi ro và yếu tố khác. Không nên đặt sự tin cậy quá mức vào những nội dung dự đoán này, nó chỉ thích hợp tại thời điểm đăng lên Trang web. Chúng tôi từ chối bất kỳ ý định hoặc nghĩa vụ hiện tại nào trong việc cập nhật mọi nội dung dự đoán hoặc bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế.

Bạn đồng ý rằng bạn đang tự chịu trách nhiệm khi sử dụng Trang web của chúng tôi và nó đang được cung cấp cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có". Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào và chúng tôi không bảo đảm, trình bày hay ngụ ý và theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, về tính đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ thông tin nào trên Trang web này hoặc các cách sử dụng tính khả dụng của Trang web, các chức năng của nó, khả năng buôn bán, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm, và / hoặc rằng Trang web và cơ sở hạ tầng chạy trên đó không có vi rút và phần mềm có hại khác.

Chúng tôi cũng như bất kỳ công ty và chi nhánh nào hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp Trang web này cho bạn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp hoặc trừng phạt hoặc đặc biệt thiệt hại) liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này hoặc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được truy cập qua Trang web hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết nào khác, việc bạn truy cập hoặc không thể truy cập Trang web, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của Trang web.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số trách nhiệm pháp lý hoặc bảo đảm ngụ ý, vì vậy các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty trong Tập đoàn và chi nhánh và bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp Trang web này từ và chống lại tất cả các thiệt hại, khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh do bạn lạm dụng Trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào được lấy hoặc có được từ Trang web hoặc việc bạn truyền Nội dung Người dùng (như được định nghĩa ở trên) trên Trang web.

Luật pháp và quy định địa phương

Chúng tôi không đảm bảo rằng các tài liệu trên Trang này là thích hợp hoặc được áp dụng ở tất cả các quốc gia trên thế giới nơi người dùng đang xem. Việc truy cập vào Trang web này từ các quốc gia mà nội dung của nó là bất hợp pháp sẽ bị cấm. Nếu có bất kỳ Điều khoản nào không có hiệu lực thi hành theo luật địa phương tại quốc gia mà Trang web đang được xem, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực, nhưng phần còn lại của Điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực. Việc xem Trang web này từ các quốc gia, nếu có, trong đó nội dung của nó là bất hợp pháp, đều bị nghiêm cấm.

Bản dịch

Bất kỳ bản dịch nào của các điều khoản và điều kiện này sang ngôn ngữ địa phương chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản điều chỉnh mối quan hệ pháp lý và điều khoản sử dụng giữa bạn và ADAMA. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong các phiên bản, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.