Nhảy đến nội dung
Tập đoàn ADAMA

Tập đoàn ADAMA

ADAMA là một trong những Tập đoàn lớn nhất thế giới về các giải pháp thuốc Bảo vệ Thực vật, chúng tôi luôn mong muốn giúp Nhà nông bớt một phần gánh nặng trong việc đồng áng hàng ngày.