Премини към основното съдържание
Инсектициди

АПОЛО® 50 СК

Аполо 50 СК е контактен акарицид със специфично действие срещу паяжинообразуващите акари по овощните, лозята, зеленчуковите и украсните растения.

АПОЛО 50 СК

General Info

Механизъм на действие

Активното вещество на Аполо 50 СК – клофентезин - принадлежи към групата на тетразините - специфичен акарицид с контактно действие и дълго остатъчно действие. Клофентезин потиска развитието на ембриона.

 

Спектър на действие

Аполо 50 СК действа на яйцата на паяжинообразуващите акари, както и на ларвите. Излюпените ларви не са жизненоспособни и незабавно загиват. При правилно избран срок на приложение – до 3% излюпени зимни яйца, с едно приложение може да се контролира популацията на акарите за целия вегетационен период. Наред със зимните яйца, продуктът унищожава и летните яйца на жълтия лозов акар и обикновения паяжинообразуващ акар. Не действа на нимфи и възрастни форми.

 

Смесимост

Да не се смесва с бордолезов разтвор. Смесим с най-често използваните в практиката фунгициди, инсектициди и други акарицидии. Желателно е провеждането на предварителен тест за съвместимост при всеки конкретен случай.

 

УПОТРЕБИ

Домати (полско и оранжерийно производство)

40 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae).

Момент на приложение: BBCH 21 (видима поява на първо връхно разклонение до съобразно карантинния срок от 3 дни).

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Лозя (винени сортове)

30-40 мл/дка срещу жълт лозов акар (Schizotetranychus viticola).

Момент на приложение BBCH 11 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста до съобразно карантинния срок от 30 дни).

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Круши

40 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae).

Момент на приложение: BBCH 00 (покой: листните пъпки и по-дебелите цветни пъпки са затворени и покрити с дебели тъмни люспи до съобразно карантинния срок от 35 дни).

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Краставици (в оранжерии)

30-40 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae).

Момент на приложение: BBCH 21 (поява на първо странично разклонение до съобразно карантинния срок от 3 дни).

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Пъпеши (полско и оранжерийно производство)

30-40 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae).

Момент на приложение: BBCH 21 (поява на първо странично разклонение до съобразно карантинния срок от 3 дни).

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Ягоди (полско и оранжерийно производство)

30-40 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae).

Момент на приложение BBCH 10 (поява на първи лист до съобразно карантинния срок от 3 дни).

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Малини

30-40 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae).

Момент на приложение: BBCH 15 (разтворен пети лист до съобразно карантинния срок от 7 дни).

Количество работен разтвор: 100 л вода/дка.

Карантинен срок

Круши 35 дни

Лозя (винени сортове) 30 дни

Малини 7 дни

Ягоди (на открито и в оранжерии), домати (полско и оранжерийно производство), краставици (в оранжерии), пъпеши (на открито и в оранжерии) 3 дни 

Техника на приложение

Конвенционална наземна техника

Максимален брой приложения

1 на сезон