Премини към основното съдържание
Инсектициди

ЛЕБРОН® 0.5 Г

Леброн 0.5 Г е гранулиран продукт за директна употреба за контрол на почвени неприятели.

ЛЕБРОН 0.5 Г

General Info

Прилага се директно чрез инкорпориране в почвата с подходяща техника (апликатор за гранули) по време на засяване/разсаждане в областта на кореновата система. Дълбочината на почвеното инкорпориране зависи от културата (3-5 см). За контрол на неприятелите на по-голяма дълбочина, се препоръчва инкорпориране в областта на изсяване на семената. За контрол на неприятелите по надземната част на културата се препоръчва Т-образно приложение – гранулите се инкорпорират около семето и допълнително - по дължината в реда. Гранулите трябва да са инкорпорирани под повърхността на почвата! Леброн 0.5 Г се прилага само чрез почвено инкорпориране, еднократно за вегетационен сезон.

 

Механизъм на действие

Активното вещество тефлутрин, което се съдържа в Леброн 0.5 Г, е от групата на пиретроидите и действа контактно чрез газовата си фаза в почвата. Поради високото налягане на парите си, тефлутринът се разпространява бързо в почвата. Достигнал до неприятелите, действа на нервната им система като нарушава функцията на невроните. В резултат храненето им се преустановява и впоследствие те загиват.

 

Смесимост

Леброн 0.5 Г се прилага само чрез почвено инкорпориране, еднократно за вегетационен сезон. Ако се налага допълнително прилагане на инсектицид, да се използва такъв с друг механизъм на действие, за да се избегне развитие на резистентност. При третиране с Леброн 0.5 Г за контрол на западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera) не се препоръчва използване на листен инсектицид от същата химична група в един и същ вегетационен сезон. Когато е възможно, да се прилага ротация на културите и комбиниране на химически и биологични методи за борба.

 

УПОТРЕБИ

Броколи, брюкселско зеле, къдраво зеле, китайско зеле, алабаш

1-1.5 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), галообразуващ зелев хоботник (Ceutorhynchus pleurostigma), стоножки (Myriapoda), Tipula sp., зелеви мухи (Delia sр.), майски бръмбар (Melolontha melolontha).

Момент на приложение: при разсаждане.

Максимален брой проложения: 1.

Памук

1-1.5 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.) и нощенки (Agrotis sp.).

Момент на приложение: при сеитба.

Максимален брой проложения: 1.

Карфиол, главесто зеле

1.5-2 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), галообразуващ зелев хоботник (Ceutorhynchus pleurostigma), стоножки (Myriapoda), Tipula sp., зелеви мухи (Delia spp.), майски бръмбар (Melolontha melolontha).

Момент на приложение: при разсаждане.

Максимален брой приложения: 1.

Домати, патладжани, пъпеши, дини

1.5-2 кг/дка срешу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), стоножки (Myriapoda), Tipula sp., зелеви мухи (Delia spp.), майски бръмбар (Melolontha melolontha).

Момент на приложение: при разсаждане.

Максимален брой приложения: 1.

Царевица, сладка царевица, сорго

1.2-1.5 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera), зелеви мухи (Delia spp.), стоножки (Scutigerella immaculate), Tipula sp..

Момент на приложение: при засяване.

Максимален брой приложения: 1.

Марули и други салати, фасул, грах

1.5-2 кг/кда срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), галообразуващ зелев хоботник (Ceuntorhynchus pleurostigma), стоножки (Myriapoda), Tipula sp., зелеви мухи (Delia spp.), майски бръмбар (Melolontha melolontha).

Момент на приложение: при разсаждане/сеитба.

Максимален брой приложения: 1.

Целина, копър

1.5-2 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), стоножки (Myriapoda), Tipula sp., морковена муха (Chamaepsila rosae), зелеви мухи (Delia spp.), майски бръмбар (Melolontha melolontha).

Момент на приложение: при разсаждане/сеитба.

Максимален брой приложения: 1.

Шведска ряпа

1.5-2 кг/кда срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), галообразуващ зелев хоботник (Ceuntorhynchus pleurostigma), морковена муха (Chamaepsila rosae), стоножки (Myriapoda), Tipula sp., зелеви мухи (Delia spp.), майски бръмбар (Melolontha melolontha).

Момент на приложение: при разсаждане.

Максимален брой приложения: 1.

Слънчоглед, соя

1.2-1.5 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), зелеви мухи (Delia spp.).

Момент на приложение: при засяване.

Максимален брой приложения: 1.

Захарно цвекло

1.2-1.5 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.), малко цвеклово бръмбарче (Atomaria linearis), цвеклова бълха (Chaetocnema tibialis), стоножки (Scutigerella immaculate), Tipula sp.

Момент на приложение: при сеитба.

Максимален брой приложения: 1.

Тютюн

1.2-1.5 кг/дка срещу телени червеи (Agriotes sp.), нощенки (Agrotis sp.), Tipula sp.

Момент на приложение: BBCH 12 (при разсаждане).

Максимален брой приложения: 1.

Репички

1-1.5 кг/дка срещу зелеви мухи (Delia spp.).

Момент на приложение: при разсаждане.

Максимален брой приложения: 1.

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Инкорпориране на гранулите в почвата.

Максимален брой приложения

1 на сезон