Премини към основното съдържание
Инсектициди

МАВРИК® 2 Ф

Маврик 2 Ф има отличен и бърз начален „нокдаун” ефект.

МАВРИК 2 Ф

General Info

Маврик 2 Ф е широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за борба с неприятели по маслодайна рапица, пшеница, краставици и пипер в оранжерии, краставици и домати на открито, люцерна и захарно цвекло. Маврик 2 Ф щади полезната ентомофауна, безопасен е за медоносните пчели и е възможно най-добрият инсектицид, намиращ място в интегрираната растителна защита.

 

Механизъм на действие

Активното вещество на Маврик 2 Ф тау-флувалинат принадлежи към групата на синтетичните пиретроиди с контактно и стомашно действие. Тау-флувалинат блокира рецепторите в нервната система на насекомите (натриевия канал), което води до преустановяване на храненето.

 

Смесимост

Маврик 2 Ф може да се смесва с повечето пестициди. При съмнение за несъвместимост между Маврик 2 Ф и друг продукт да се направи предварителен тест в отделен съд.

 

УПОТРЕБИ

Краставици (в оранжерии)

0.02% срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Краставици (на открито)

25 мл/дка срещу памукова листна въшка (Aphis gossypii).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Пипер (в оранжерии)

0.02% срещу зелена прасковена листна въшка (Myzodes persicae).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Домати (на открито)

25 мл/дка срещу доматена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Люцерна за семе

20 мл/дка срещу педомерки (Chiasma clathrata; Eubolia arenacearia) – ларви; люцернов листояд (Phytodecta furnicata) – възрастно, ларви; люцернов листов хоботник (Otiorrhynchus ligustici) – ларви; пъпкова галица (Dasyneura ignorata) – възрастно, ларви; цветова галица (Contarinia medicaginis) – възрастно, ларви.

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

30 мл/дка срещу грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisi) и петниста листна въшка (Therioaphis maculata).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Захарно цвекло

25 мл/дка срещу листни въшки (Aphis fabae).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Пшеница

25 мл/дка срещу вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1-2 през 10-14 дни.

25 мл/дка срещу обикновена житна пиявица (Oulema melanopa).

Момент на приложение: при поява на неприятеля.

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Маслодайна рапица

20 мл/дка срещу рапичен цветояд (Meligethes aeneus).

Момент на приложение: BBCH 33-69 (видимо нарастване на трето междувъзлие - край цъфтеж).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 2-3 с интервал от 14 дни между първо и второ третиране и 20-30 дни между второ и трето третиране.

20 мл/дка срещу рапичен (репен) стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi).

Момент на приложение: BBCH 13-59 (разтворен трети лист - жълт бутон).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

 

20 мл/дка срещу рапична бълха (Psylliodes chrysocephalus).

Момент на приложение: BBCH 13-19 (разтворен трети лист - девет и повече листа разтворени).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Карантинен срок

Краставици (в оранжерии), краставици (на открито), пипер (в оранжерии), домати (на открито), люцерна за семе, захарно цвекло и пшеница - 7 дни

Маслодайна рапиц - 42 дни

Максимален брой приложения

Краставици (в оранжерии), краставици (на открито), пипер (в оранжерии), домати (на открито), люцерна за семе и захарно цвекло 1-2 през 14 дни.

Маслодайна рапиц и пшеница 1 на сезон