Премини към основното съдържание
Растежни регулатори

БАЯ®

Растежен регулатор за използване за насърчаване на по-ранното узряване на лук, коноп, моркови, тиквови култури (сем.Cucurbitaceae), както и за повишаване на...

БАЯ

General Info

Механизъм на действие

Етефон е синтетично производно вещество на етиленът, растежен хормон, който се произвежда от растителните организми и е отговорен за узряването на плодовете, растежът на растенията и тяхното регулиране. Попаднал в растението етефон стимулира синтеза на етилен от растението, като забавя растежа на вегетативните части и увеличава и ускорява растежа и узряването на плодовете и семената на културата. Техника на приложение: механизирана наземна техника.

 

Смесимост

Бая не трябва да се смесва с хербициди и торове.

 

Избягвайте тройни смеси

Бая/ хербициди/фунгициди. Смесите трябва да се използват в съответствие с действащите разпоредби и препоръките на ръководствата за добра практика. Във всички случаи се препоръчва да се извършат предварителни тестове за физическа съвместимост.

 

УПОТРЕБИ

Мека пшеница

60 мл/дка за ограничаване на растежа на надземните части на растенията.

Момент на приложение: BBCH 31-39 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - флаговият лист е напълно разтворен).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1.

Твърда пшеница

150 мл/дка за ограничаване на растежа на надземните части на растенията.

Момент на приложение: BBCH 31-39 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – флаговият лист е напълно разтворен).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1.

Зимен ечемик

150 мл/дка за ограничаване на растежа на надземните части на растенията.

Момент на приложение: BBCH 32-39 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел – флаговият лист е напълно разтворен).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1.

Пролетен ечемик

75 мл/дка за ограничаване на растежа на надземните части на растенията.

Момент на приложение: BBCH 32-39 (вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел – флаговият лист е напълно разтворен).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1.

Семепроизводство на моркови

150 мл/дка ограничаване на растежа на биомасата

Момент на приложение: BBCH 30-49

Количество работен разтвор: 25-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Семепроизводство на лук

100 мл/дка ограничаване растежа на стъблата

Момент на приложение: BBCH 30-49

Количество работен разтвор: 25-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1

Семепроизводство на коноп

100 мл/дка повишаване устойчивостта към полягане

Момент на приложение: BBCH 30-49

Количество работен разтвор: 25-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1.

Семепроизводство на тиквови култури (Cucucrbitaceae), вкл. хибридни сортове

50 мл/дка стимулиране на залагането на повече женски цветове. Забавяне появата на мъжки цветове на майчината линия при хибридното семепроизводство

Момент на приложение: BBCH 10-29 (котиледоните се разтварят напълно - поява на 9 или повече странични разклонения

Количество работен разтвор: 25-40 л вода/дка.

Максимален брой приложения: 1-3 

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Механизирана наземна техника

Максимален брой приложения

Мека пшеница, твърда пшеница, зимен ечемик, пролетен ечемик, семепроизводство на моркови, семепроизводство на лук и семепроизводство на коноп - 1 на сезон

Семепроизводство на тиквови култури (сем.Cucurbitaceae), вкл. хибридни сортове 1-3 през 10 дни.