Премини към основното съдържание
Растежни регулатори

БОГОТА®

Богота е растежен регулатор при зърнено-житни култури, съдържащ две активни вещества: хлормекват хлорид и етефон.

БОГОТА

General Info

Богота укрепва стъблата, ограничава растежа на надземните органи и увеличава устойчивостта към физиологично полягане на много зърнено-житни култури.

 

Механизъм на действие

Богота е растежен регулатор, съдържащ две активни вещества: хлормекват хлорид, кватернерно амониево съединение, което инхибира синтеза на гиберелинова киселина и етефон, синтетично производно вещество на етилена, растежен хормон, който се произвежда от растителните организми и е отговорен за узряването на плодовете. Етефон инхибира ауксините, хормоните, участващи в растежа на зърнено-житните култури, забавяйки стареенето на растението. Богота укрепва стъблата, ограничава растежа на надземните органи и увеличава устойчивостта към физиологично полягане на много зърнено-житни култури.

 

Смесимост

Смесите трябва да се изпълняват в съответствие с действащите разпоредби и препоръките на добрата земеделска практика. Във всички случаи се препоръчва извършването на предварителни тестове за физическа съвместимост.

 

УПОТРЕБИ

Зимна мека пшеница

200 мл/дка за ограничаване на растежа на надземните части на растението.

Момент на приложение: BBCH 31-37 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - флаговият лист е едва видим, все още свит).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Зимна твърда пшеница, зимна ръж, тритикале

250 мл/дка за ограничаване на растежа на надземните части на растението.

Момент на приложение: BBCH 31-37 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - флаговият лист е едва видим, все още свит).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Зимен ечемик

250 мл/дка за ограничаване на растежа на надземните части на растението.

Момент на приложение: BBCH 31-39 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - флаговият лист е напълно разтворен).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка

Карантинен срок

Не се изисква

Техника на приложение

Механизирана наземна техника.

Максимален брой приложения

1 на сезон