Overslaan en naar de inhoud gaan
Aspergillus fumigatus

Aspergillus fumigatus

Nieuw protocol plantafval in bloembol- en bloemknolgewassen waar azolen zijn toegepast
Aspergillus fumigatus

Wat is er aan de hand?

Aspergillus fumigatus is een veel voorkomende schimmel in het milieu. Het is een schimmel die leeft op dood organisch materiaal, ook op de organische reststromen in de landbouw.

A. fumigatus is geen schimmel die landbouw gewassen infecteert en is dus geen doelwit voor agrarische fungiciden. De sporen van A. fumigatus zijn aanwezig in de lucht maar vormen geen risico voor de meeste mensen, maar kunnen longaandoeningen (Aspergillose) veroorzaken bij patiënten met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Specifieke medische behandelingen die medicinale azolen bevatten, worden onder andere gebruikt om deze longaandoeningen te behandelen en hun werkzaamheid kan mogelijk worden beïnvloed in het geval van natuurlijk voorkomende Aspergillus fumigatus-isolaten die resistent zijn tegen azolen.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de azolen-resistente isolaten van A. fumigatus zich kunnen vermeerderen in wachthopen (die plantafval bevatten die gedurende de teelt behandeld is met azolen)voor compostering op bloembollenbedrijven. Zodra het composteringsproces aangevangen is en de temperatuur van het materiaal minimaal 3 dagen boven 60oC komt, wordt de schimmel afgedood.

Vanwege het bovenstaande heeft het Ctgb om een aanpassing van de etiketten gevraagd. Op alle azolen-bevattende producten met een toelating in bloembollen en -knollen is een restrictiezin opgenomen. Deze zin heeft betrekking op de verwerking van organisch afval, uit de vermeerderingsteelt en broeierij van bloembollen, dat in aanraking is geweest met azolen-bevattende producten (*). Dit afval dient verwerkt te worden volgens een nieuwe werkwijze.

Wat is er veranderd?

Organisch afval uit de bloembollenteelt waarbij azolen zijn gebruikt moet worden afgedekt met deugdelijk landbouwplastic of in een afgesloten container bewaard worden. Vervolgens zijn er 3 mogelijkheden:

  1. De teler of broeier rijdt het organisch afval binnen 2 weken uit over een perceel volgens de geldende voorschriften zoals de Wet Mileubeheer;
  2. De teler of broeier voert het organisch afval binnen 2 weken af naar een verwerker. De teler of broeier stelt de ontvanger van het materiaal op de hoogte van het feit dat het afval azolen-houdende producten bevat; partijen leggen dit schriftelijk vast in een verklaring. Ook tijdens transport moet het organisch afval afgedekt blijven;
  3. De teler of broeier begint binnen 2 weken met het composteren van het organisch afval op eigen bedrijf. Hierbij wordt de werkwijze in het protocol gevolgd.

 

(*) Het gaat hierbij om de volgende producten van de volgende farbrikanten:

Voor ADAMA betreft het de producten Mirage Elan, Mirage Plus, Phantom en Spirit.

Voor Syngenta betreft het de producten AlibiFlora en Topaz 100 EC

Voor Bayer betreft het de producten Folicur, Folicur SC, Luna Experience en Rudis

Voor BASF betreft het de producten Dagonis, Sporgon en Sportak EW.

 

Aspergillus fumigatus