Preskočiť
slnečnica

Technológia ochrany SLNEČNICE

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane slnečnice.

Odporúčania ochrany slnečnice

Herbicídy

PRE RACER 25 EC 2,5-3 l/ha rokmi overený reziduálny herbicíd proti ambrozii, durmanu, ježatke, horčiakom, mrlíkom, láskavcom....

Proti trávam môžete PRE/EPOST využiť špecialistu na prosovité trávy EFICA 960 EC v dávke 0,8 – 1,4 l/ ha alebo overený POST graminicíd AGIL 100 EC v dávke 0,5 – 0,8 l/ha proti jednoročným trávam a 1,2 – 1,5 l/ha proti pýru.

Fungicíd

T1/T2: Nový MIRADOR UNI 0,8 - 1 l/ha od BBCH 20 (koniec vývoja listov) listov do fázy pred kvitnutím (BBCH 55) (širokospektrálny kombinovaný fungicíd s obsahom difenoconazolu a azoxystrobínu so systémovým pohybom v rastline poskytujúci preventívny a kuratívny účinok. Silný Green efekt predlžuje fotosyntézu, spomaľuje starnutie pletív a tým predlžuje čas tvorby úrody.

Spektrum: biela hniloba, a ďalšie choroby