Preskočiť
vinič

Technológia ochrany VINIČA

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane viniča.

Odporúčania ochrany viniča

Fungicídy

FOLPAN 80 WDG (folpet) kontaktný fungicíd proti perenospóre a bielej hnilobe. S vedľajším účinkom proti ďalším chorobám ako červená spála, čierna škvrnitosť a pleseň sivá. Predstavuje osvedčený základ antirezistentnej stratégie v ochrane viniča. Má výborné dezinfekčné vlastnosti, v prípade, že vás postihne krupobitie, či ľadovec ktoré využijete pri zásahu vinohradu ľadovcom resp. krúpami. Pri takomto poškodení neváhajte a čo najskôr ako je možné, ošetrite vinič Folpanom. Dávka: 1,87 kg/ha (0,187%).
Cena: 45,5 eur/ha

FOLPAN GOLD *novinka (folpet + metalaxyl) kontaktná + systémová zložka. Fungicíd proti perenospóre a bielej hnilobe.
Dávka: 1-2 kg/ha (0,2%). Cena cca: 30-60 eur/ha

MOMENTUM TRIO (fosetyl-Al + cymoxanil + folpet) kombinovaný fungicíd s lokálne systémovým, systémovým a kontaktným účinkom proti peronospóre viniča. Fosetyl-Al je schopný indukovať rezistentnú odpoveď rastlín na už prebiehajúce infekcie v rastline. Prípravok použite predovšetkým v období intenzívneho rastu po odkvitnutí a v čase najsilnejšieho infekčného tlaku. Antisporulačný účinok do 3–4 dní po vzniku infekcie. Dávka: 3 kg/ha (0,3%). Cena: 57 eur/ha

SANVINO (amisulbrom + folpet) kontaktný fungicíd proti peronospóre viniča s unikátnym zložením. Významná schopnosť priľnúť k voskovej vrstve pletív ho predurčuje pre ochranu strapcov, ktoré sú bohaté na voskové látky. Folpet prináša vedľajšiu účinnosť proti
bielej hnilobe a botrytíde. Dávka: 0,375-1,5 kg/ha (0,1%). Cena: 11,9-47,3 eur/ha

CUSTODIA (tebuconazole + azoxystrobín )- systémový fungicíd proti múčnatke. Poskytuje významný vedľajší účinok aj proti čiernej hnilobe (Guignardia bidwellii), plesni sivej (Botrytis cinerea), čiernej škvrnitosti viniča (Phomopsis viticola), červenej spále a peronospóre. Dávka: 0,175-0,7 l/ha. Cena: 9,1-36,6 eur/ha.

Insekticídy

MAVRIK (tau-fluvalinate) – kontaktný insekticíd proti obaľovačom (mramorovaný a pásový) v dávke 0,05% konc.

DINASTIA (deltamethrin) – kontaktný insekticíd s repelentným účinkom proti obaľovačom v dávke 0,2 – 0,25 l/ha. Cena: 11,82 – 14,65.

Profesionálne zmáčadlá

VELOCITY - zmáčadlo vyvinuté k systémovým fungicídom určený na zvýšenie a zrýchlenie penetrácie prípravkov
do rastlín a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov. Dávka: 0,2-0,5 l/ha. Cena: 4,5-11 eur/ha

Biostimulanty

EXELGROW *novinka – biologický uhlík + komplex biologicky aktívnych látok. Zrýchlenie fotosyntézy, podpora dozrievania vyzretia letorastov a zvýšenie úrody až o + 9 %. Dávka: 0,6 - 1 l/ha Cena cca: 12-24 eur/ha

Ceny sú použité z priemerných cenníkových cien troch najväčších distribútorov z roku 2020.