Preskočiť
repka olejná

Technológia ochrany REPKY

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane repky olejnej.

Odporúčania ochrany repky

Herbicídy

SULTAN TOP je selektívny, PRE a EPOST herbicídny prípravok obsahujúci najpoužívanejšie účinné látky metazachlor + quinmerac. Dávka: 1,75 - 2 l/ha. Na jeseň kontroluje široké spektrum burín ako hluchavky, veroniky, hviezdicu, lipkavec, rumnčeky a rumany, ježatku, láskavec atď. 

AGIL 100 EC - najpoužívanejší, najspoľahlivejší a najrýchlejší graminicíd na trhu. Trávovité buriny nemajú šancu. Dávka: 0,4 - 0,8 l/ha proti výmrvu obilnín a jednoročným trávam.1,2 - 1,5 l/ha proti pýru. 

Fungicídy

T1: DIRIGENT 0,8 l/ha jar výška 20-30 cm podpora vetvenia, či brzdenie rastu + choroby
T2: kvitnutie CUSTODIA 1 l/ha / MIRADOR UNI 1 l/ ha/ PROTON* NOVINKA 0,75/ha

Insekticíd

Na jar DINASTIA žravý a cicavý hmyz 0,1-0,15 l/ha do kvetu MAVRIK 0,2 l + MOSPILAN 150 g/ha (DINASTIA 0,15 l) (MAVRIK kontroluje blyskáčiky a zároveň je bezpečný pre včely)

Predzberové ošetrenie (desikant+lepidlo)

GLYFOGAN SUPER 3 – 4 l/ha (predzberové ošetrenie zaburinených porastov, uľahčenie zberu a zníženie predzberových a zberových strát)
SUPERFIX 1 l/ha adjuvant, ktorý vytvára na ošetrenom povrchu polopriepustnú vrstvu, ktorá nebráni prirodzenému dozrievaniu a vysychaniu avšak bráni prieniku vody do pletív. Adaptic 0,75 - 1 l/ha adjuvant (cenovo výhodný partner ku Glyfoganu Super uľahčujúci zber, obmedzujúci predzberové a zberové straty olejnín a strukovín.

Biostimulanty

Najvhodnejší pre repku, kukuricu, sóju, strukoviny, zemiaky, sady, vinice a zeleninu je nový biostimulant EXELGROW 2 x 0,5 l/ha. Unikátny prírodný biostimulant zvyšujúci úrodu aj kvalitu produkcie. Obsahuje biologický uhlík+komplex biologicky aktívnych látok pochádzajúce z dvojitého fermentačného procesu morských rias za prítomnosti mikroorganizmov. Znižuje vplyv abiotického stresu (chlad, sucho, podmáčanie UV žiarenie, zlepšuje zakorenenie, zvyšuje imunitu proti chorobám, podporuje tvorbu a kvalitu zrna t.j. pozitívne ovplyvňuje kavalitatívne a kvantitatívne výsledky úrody.