Preskočiť
Picking_potatoes-low1.

Technológia ochrany ZEMIAKOV a ZELENINY

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane zemiakov a zeleniny.

Odporúčania ochrany zemiakov a zeleniny

Herbicídy

Účinnú herbicídnu clonu pre citlivé plodiny poskytuje univerzálny širokospektrálny herbicíd PENDIGAN (pendimethalin 400 g/l) s dlhodobým pôdnym účinkom proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových a trávovitých burín. Prípravok aplikujte preemergentne, v suchých podmienkach plytko zapracujte do pôdy (2-3 cm). V plodinách, v ktorých môže byť aplikovaný EPOST, môžu mať jednoročné trávy max. 1 list (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny max. klíčne listy (BBCH 00).

Odporúčané použitie: 

- v mrkve a petržlene preemergentne na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. 

- cibuľu siatu a pór ošetrujte po zasiatí až po obdobie krátko pred vzídením.
Závlaha alebo zrážky 7-10 dní po výseve podporia účinok prípravku.
Prípravok nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň!


U cibule zo sadzačky a cesnaku je aplikačný interval širší, zahŕňa obdobie po výsadbe pred vzídením až po POST- ošetrenie vo fáze 2-3 listov cibule, resp. cesnaku. Pri POST- ošetrení by mali byť tak trávovité buriny, ako aj dvojklíčnolistové buriny v štádiu klíčnych
listov.

Vo výsadbách kapustovej zeleniny, rajčiakov a zelera aplikujte PENDIGAN 2-3 dni pred predpokladaným termínom výsadby,
v suchých podmienkach je možné plytké zapracovanie do pôdy. V porastoch hrachu a fazule aplikujte prípravok 2-3 dni po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd.

V lupine bielej a žltej použite PENDIGAN do 3 dní po sejbe plodín.

Dávka: 3,3 – 4 l/ha v 400 – 600 l vody
Registrácia: mrkva, petržlen, cibuľa siata aj zo sadzačky, cesnak, kapustová zelenina, rajčiak, zeler, pór, hrach, fazuľa, lupina biela a žltá

Trávovité buriny v zelenine intenzívne reagujú na bohatú výživu plodiny a stávajú sa rýchlym a agresívnym konkurentom pestovanej plodiny. Preto je dôležitá rýchla a razantná reakcia. Našim špecialistom proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám je graminicíd
AGIL 100 EC (propaquizafop 100 g/l).

Registrácia: mrkva, cibuľa siata a zo sadzačky, zemiak, hrach
Dávka: jednoročné trávovité buriny 0,5 – 0,8 l/ha v 200 – 400 l vody
*pýr plazivý a ostatné trváce trávovité buriny 1,5 l/ha v 200 – 400 l vody *odporúčanie

Postrekový kontaktný herbicíd KONTAKT 320 SC (phenmedipham 320 g/l) vo forme suspenzného koncentrátu je určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repe červenej (cvikli).

Dávka: 2 – 3 l/ha v 200-300 l vody/ha, max. 1x za vegetáciu
Registrácia: červená repa (cvikľa)

Silnú a flexibilnú herbicídnu clonu v zemiakoch predstavuje prípravok RACER 25 EC (fluorochloridone 250 g/l), herbicíd v kvalitnej EC formulácii ako prostriedok ničenia jednoročných dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín. Ako PRE-herbicíd pôsobí prevažne prostredníctvom koreňov burín, čiastočne cez hypokotyl a listy.

V zemiakoch použite do 10 dní po výsadbe, resp. slepej preorávke, najneskôr však do 14 dní pred vzídením zemiakov.
Dávka: 2 l/ha v 400 - 500 l vody/ha, max. 1x za vegetáciu
Registrácia: zemiak, slnečnica, v inej členskej krajine EU (HU) aj mrkva a petržlen

Výborným partnerom pre posilnenie účinku herbicídnej ochrany proti predovšetkým trávovitým burinám je EFICA 960 EC (S-metolachlor 960 g/l). Účinná látka je prijímaná trávami prostredníctvom koleoptylu, u dvojklíčnolistových burín klíčkami a koreňmi.
Dávka: 0,8 – 1,4 l/ha v 400 - 500 l vody/ha, max. 1x za vegetáciu
Registrácia: zemiak, hrach, bôb, šošovica, lupina

Insekticídy

Máloktorý prípravok je účinným špecialistom a zároveň ohľaduplným k užitočným organizmom. Karbamátový insekticíd PIRIMOR 50 WG (pirimicarb 50 g/kg) spĺňa tieto parametre. Vošky ničí kontaktne, požerovo a ako dýchací jed, čo je významné, ak postreková
kvapalina nezasiahne všetky časti ošetrenej plodiny.

Registrácia: šalát, paprika, hlávková kapusta, špenát, melón, rajčiak, tekvica, baklažán, kaleráb, mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa,
cesnak, uhorka, fenikel, fazuľa na zrno, bôb, hrach a i.

Minoritná registrácia: repa červená(cvikľa), šalotka, špargľa
Dávka: 0,05 – 0,075% konc., resp. 0,3 – 0,5 kg/ha (podľa plodiny) v dávke vody 400-1000 l/ha*, max. 2 x počas vegetácie
*dávky a koncentrácie prípravku v jednotlivých plodinách overte na etikete prípravku.

Syntetický pyretroid DINASTIA (deltamethrin 50 g/l) pôsobí ako kontaktný a požerový jed proti širokej škále cicavých a žravých škodcov v mnohých druhoch zeleniny.
Spektrum účinku: pásavka zemiaková, blyskáčik repkový, krytonos repkový, krytonos štvorzubý, skočky, piliarka repková, húseničky môr a mlynárika kapustového, psota rascová, obaľovače, bzdôšky, plodomor šošovicový, strapky, vošky – pre upresnenie použitia v plodine overte registrovaných škodcov!

Dávka:

• 0,1 l/ha - mrkva, paštrnák, petržlen, reďkovka (semenné porasty) v 200 – 400 l vody, max. 2x počas vegetácie
• 0,1 l/ha – bôb, šošovica v 200 – 600 l /ha, max. 2x počas vegetácie
• 0,15 l/ha - rajčiak, reďkovka, brokolica, karfiol, ružičkový kel, kapusta hlávková, kapusta čínska, kaleráb, zemiak v 200 – 400 l vody, max. 2x počas vegetácie

Registrácia: rajčiak, brokolica, karfiol, ružičkový kel, kapusta hlávková, kapusta čínska, kaleráb, zemiak, bôb, šošovica; semenné (množiteľské porasty): mrkva, paštrnák, petržlen, reďkovka

Fungicídy

BANJO (fluazinam 500 g/l) je protektívny fungicíd s osvedčeným zložením proti plesni zemiakovej s kontaktným účinkom. Chráni vňať aj hľuzy. Dávka: 0,4 l/ha v 200 - 400 l vody/ha. *V inom členskom štáte EÚ (PL) je registrovaný taktiež proti alternárii zemiakov v dávke 0,4 l/ha. 

RIVAL DUO (cymoxanil (50 g/l + propamocarb 335,1 g/l) je systémový fungicíd s ochranným a kuratívnym účinkom, ktorý je určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej. Dávka: 2,5 l/ha v 200 - 500 l vody/ha

Profesionálne zmáčadlá

POISTKA PRE PÔDNE HERBICÍDYGROUNDED – (732 g/l rafinovaný parafínový olej, alifatické uhľovodíky, hexahydrické alkohol ethoxyláty, C 18-C 20 mastné kyseliny)
Špeciálny komplex zmáčadiel vo forme emulgovateľného koncentrátu, vytvorený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdnych reziduálnych herbicídov. Dávka: 0,2 - 0,4 l/ha s prihliadnutím na plánované množstvo vody (200 – 400 l/ha).

PRE DÔKLADNÉ OVLHČENIE LISTOV použite adjuvant ROLLWET – (832 g/l blok kopolymérov etylén oxidu a propylén oxidu, 204 g/l polyalkylén oxid modifikovaného heptametyl trisiloxánu), špeciálne vyvinutý pre zvýšenie účinnosti herbicídov na báze sulfonylmočovín, graminicídov a kontaktných fungicídov, v dávke 0,1 l/ha na 200 l vody. Prípravok dôkladne zvlhčí povrch listov burín, kde najmä v období sucha je vytvorená silná vosková vrstvička. Výrazne uvoľňuje povrchové napätie kvapalín, bráni stekaniu postreku z povrchu listov a tak obmedzuje straty. Počas plnenia postrekovača sa pridáva vždy ako posledný.

AKCELERÁTOR SYSTÉMOVÝCH FUNGICÍDOV pomáha aplikovaným účinným látkam aktívne prekonať voskovú vrstvičku kutikuly rastlín a následne sa dostať do cievnych zväzkov, odkiaľ sú rozvádzané do celej rastliny. Aplikujte VELOCITY - (771,5 g/l metylester
repkového oleja, 105,9 g/l polyéter-polymetylsilaxan- -kopolymér) v dávke 0,2 – 0,5 l/ha, resp. koncentrácii 0,25%, pre zvýšenie a zrýchlenie penetrácie predovšetkým systémových fungicídov (azoly, strobiluríny, boscalid, prochloraz) do pletív rastlín a zvýšenie ich
biologickej účinnosti. Umožňuje tiež znížiť dávku postrekovej kvapaliny na úroveň 100-200 l/ha.

MULTIFUNKČNÝ ZLEPŠOVAČ VODY použite s glyfosátmi a kontaktnými insekticídmi, ktoré sú citlivé na prítomnosť nevhodných katiónov (Ca, Mg, Fe, Na...) v postrekovej kvapaline. Adjuvant ADAPTIC – (190 g/l síran amónny, 11,3 g/l polyacrylamid) zvyšuje pesticídnu účinnosť a zlepšuje vlastnosti aplikovanej kvapaliny znížením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti. Použite dávku 0,2-0,5 l/ha v 100 - 400 l vody.