Preskočiť
Gala apple tree

Technológia ochrany SADOV

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane sadov.

Odporúčania ochrany sadov

Herbicídy

AGIL 100 EC (100 g/l propaquizafop) je selektívny herbicíd určený na ničenie všetkých trávovitých burín v ovocných sadoch, poľných plodinách a v lesnom poľnohospodárstve. Dávka: 0,5-1,5 l/ha, 200 - 400 l vody/ha.

GLYFOGAN SUPER (480 g/l glyfosát- soľ IPA) *povolený v IP ovocia
Neselektívny systémový herbicíd proti jednoročným a trvácim burinám. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny.

Termín a spôsob aplikácie: Prípravok aplikujte na vzídené buriny tak, aby neboli zasiahnuté listy stromov 2-3 krát počas vegetácie. Vo výsadbách broskýň je možné prípravok aplikovať až po 5. roku po výsadbe, najlepšie s ochranným krytom. Proti odolným burinám (pichliač, mlieč, pupenec) zvýšte dávku prípravku na 5-6 l/ha.
Dávka: turanec kanadský 2 l/ha, pýr 2-2,5 l/ha, pichliač roľný, mlieče 3-6 l/ha, 100-200 l vody/ha.


Fungicídy


MERPAN 80 WDG (800 g/kg captan) *povolený v IP ovocia
Vo svete najpoužívanejší kontaktný fungicíd proti chrastavitosti jadrovín. Fungicíd s protektívnym účinkom, potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov. V ovocinárstve je nezastupiteľný v programoch úspešnej kontroly chrastavitosti.

Termín a spôsob aplikácie: Prípravok aplikujte preventívne 2-3x pred kvitnutím, od fenologickej fázy „myšieho uška“, ďalšie ošetrenia robte podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v intervaloch 5-10 dní, podľa signalizácie najneskôr do 72 hodín od začiatku klíčenia spór húb. MERPAN 80 WDG je možné kombinovať so systémovým prípravkom NIMROD, ako aj
s triazolovými alebo strobilurínovými prípravkami. Dávka: 2 kg/ha, 800–1000 l vody/ha.

NIMROD (250 g/ha bupirimate) *povolený v IP ovocia
Nový originálny, systémový fungicíd proti múčnatke s registráciou v mnohých ovocných a záhradných plodinách. Účinná látka zabezpečuje viacúrovňový mechanizmus pôsobenia, preventívny a kuratívny účinok.

Termín a spôsob aplikácie: prípravok inhibuje rast mycélia húb, sporuláciu a klíčenie spór múčnatky. Ideálna je preventívna aplikácia, t.j. pred alebo po vzniku infekcie, čo zároveň znižuje selekčný tlak na vznik patogéna. Dávka: jabloň, hruška 0,5-0,75 l/ha, jahoda 1 l/ha, ovocné škôlky 0,6-2 l/ha, ríbezle, maliny a černice 1 l/ ha v 300-1500 l vody.

Insekticídy


APOLLO 50 SC (500g/l clofentenzine) *povolený v IP ovocia
Špecifický kontaktný akaricíd, ničiaci vajíčka a prvé pohyblivé štádiá roztočov a roztočcov v ovocných sadoch.

Termín a spôsob aplikácie: prípravok aplikujte na jar pred kvitnutím, v čase liahnutia lariev zo zimných vajíčok, max. 1x za sezónu. Dospelé jedince neničí, preto pri aplikácii na rozvinutú populáciu roztočcov, zahrňujúcu aj dospelé jedince, sa účinok prejaví až s odstupom dvoch týždňov. Pre včely relatívne neškodný a je bezpečný pre užitočné živočíchy. V jahodách aplikujte proti roztočíkovi jahodovému v dávke 0,4 l/ha (mimoetiketové použitie) Dávka: 0,4 l/ha, 800–1000 l vody/ha.

MAVRIK  (240 g/l tau fluvalinate)
Kontaktný insekticíd s vynikajúcim akaricídnym účinkom proti žravému a cicavému hmyzu v poľných plodinách a ovocných
sadoch s dôrazom na bezpečnosť včiel.

Termín a spôsob aplikácie: aplikáciu proti obaľovačom na jabloniach robte podľa signalizácie výskytu škodcu alebo na základe náletu škodcov na feromónové lapače. V ďalších krajinách EÚ je prípravok povolený aj proti podkopáčikovi špirálovému a voškám
v jadrovinách. Dávka: 0,05 %, 800–1000 l vody/ha.

PIRIMOR 50 WG (500 g/ha pirimicarb) * povolený v IP ovocia
Selektívny insekticíd špeciálne vyvinutý proti všetkým druhom vošiek s rýchlym knock-down efektom, pričom nepoškodzuje užitočný hmyz. Prípravok po príjme rastlinou je odolný proti zmytiu dažďom a UV stabilný.

Termín a spôsob aplikácie: Prípravok použite v čase výskytu kolónií vošiek. Pri ničení kolónií vlnačky krvavej, je potrebné pridať zmáčadlo olejového typu, napr. VELOCITY v dávke 0,2-0,5 l/ha. Prípravok aplikujte max. 2x za sezónu. Dávka: 0,05 - 0,075% v 400-1000 l vody.

DINASTIA (50 g/l deltamethrin) * povolený v IP ovocia
Termín a spôsob aplikácie: Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte podľa signalizácie, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov. Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi týždeň po začiatku výletu škodcu. Proti kvetovke jahodovej aplikujte pred kvitnutím. Dávka: 0,15-0,25 l/ha v 200-2000 l vody.
 

Profesionálne pomocné látky 

ADAPTIC (190 g/l síran amónny, 11,3 g/l polyacrylamid)
Termín a spôsob aplikácie: multifunkčný zlepšovač/ zmäkčovač vody použite počas roka na zlepšenie účinku všetkých prípravkov, ale predovšetkým glyfosátov, kontaktných insekticídov, listových hnojív ktoré sú citlivé na prítomnosť nevhodných katiónov
(Ca, Mg, Fe, Na...) v postrekovej kvapaline. Adjuvant zvyšuje pesticídnu účinnosť a zlepšuje vlastnosti aplikovanej kvapaliny znížením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti. Adaptic pridávajte do postrekovacieho zariadenia vždy ako prvý.
Dávka: 0,2-0,5 l/ha v 100 - 400 l vody.

VELOCITY (771,5 g/l metylester repkového oleja, 105,9 g/l polyéter-polymetylsilaxan-kopolymér)
Je akcelerátorom systémových fungicídov, pomáha aplikovaným účinným látkam aktívne prekonať voskovú vrstvičku kutikuly rastlín a následne sa dostať do cievnych zväzkov, odkiaľ sú rozvádzané do celej rastliny.
Termín a spôsob aplikácie: odporúčame pre zvýšenie a zrýchlenie penetrácie predovšetkým systémových fungicídov (azoly, strobiluríny, boscalid) do pletív rastlín a zvýšenie ich biologickej účinnosti. VELOCITY pridávajte do postrekovača ako posledné.
Dávka: 0,2–0,5 l/ha, resp. 0,25% koncentrácii v 100- 1000 l vody.

STATUS 2 g/l MTU (1-(2-methoxyethyl)-3-(1,2,3-thiadiazol-5yl) urea) , 320 g/l kyselina pidolová

Prvý špeciálne vyvinutý biostimulátor na efektívne prekonávanie stresu z horúčavy a sucha. Biostimulant rastlín kombinujúci dve komplementárne účinné látky: v Českej republike novo vyvinutý syntetický fytohormón zo skupiny cytokinínov – MTU kyselinu pidolovú. Zintenzívňuje rast stonky aj koreňovej sústavy, a tým aj príjem živín a vody. Zásadne zlepšuje využitie dodaného dusíka rastlinami.

Termín, spôsob aplikácie a dávka: Ak sme detekovali periódu sucha či horúčavy, alebo je nám predpovedaná, použijeme Status v dávke 0,2–0,25 l/ha. Účinok sa viditeľne prejavuje pomerne dlhú dobu, až jeden mesiac.

Biostimulanty

EXELGROW (organický uhlík 11,1%+komplex biologicky aktívnych látok)
Unikátny prírodný biostimulant zvyšujúci úrodu aj kvalitu pomocou zvýšenej aktivity fotosyntézy a optimalizáciou príjmu dusíka a podpore metabolických dráh, čím zmierňuje následky koždodenného abiotického stresu plodín.
Termín a spôsob aplikácie: biostimulant aplikujte pred nástupom sucha, chladu, po poškodení mrazom, či ľadovcom. EXELGROW aplikujte počas nasadzovania bobúľ, alebo plodov a následne aplikujte 3x v intervaloch 7-14 dní. Dávka: 1 l/ha, resp. 0,1% koncentrácii v 1000 l vody
O použiteľnosti jednotlivých prípravkov v Integrovanej produkcii sa uistite v aktuálnom zozname pre IP.