Preskočiť
Pšenica

Technológia ochrany OBILNÍN

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane obilnín.

Odporúčania ochrany obilnín

Morenie

SEEDRON 1 l /t osiva (dvojzložkové fungicídne moridlo proti mazľavej sneti pšeničnej, prašnej, sneti pšeničnej, mazľavej sneti hladkej, fuzariózam, plesni snežnej, sneti steblovej, prašnej sneti ovsovej, prašnej sneti jačmennej, prúžkovitosti jačmeňa a hnedej škvrnitosti jačmeňa)

Sklady a silá

MAVRIK 2% koncentrácia – 2 l/100 l vody
(kontaktný a fumigačný účinok)

Pšenica ozimná, jarná

Herbicídy
PEGAS CEREAL 0,6 l/ha (spoľahlivé riešenie dvojkl. burín vrátane pichliača, lipkavca a rumančekov)
TRIMMER + TOMIGAN 20 g + 0,4 l (cenovo výhodné riešenie dvojkl. burín vrátane lipkavca skoro na jar)

Fungicídy
Vlajkovou loďou medzi fungicídmi do obilnín je nový balík AVASTEL PACK s obsahom najnovšej SDHI ú.l. fluxapyroxad a širokospektrálneho prothioconazolu.

T1: LEANDER (múčnatka) alebo nový FORAPRO PACK (steblolam, múčnatka, septórie)
T1: PROTON (choroby päty stebla + múčnatka)
T1-2: SLAPE TRIO 0,7-0,9 l/ha alebo FORAPRO PACK (steblolam, múčnatka, septórie)
T2: AVASTEL PACK (hrdze, múčnatka, septoriózy), MAXENTIS PACK (hrdze, múčnatka, septoriózy)
T3: MAXENTIS PACK (hrdze, múčnatka, septoriózy, fuzariózy) alebo DIRIGENT 1 l/ha, PROTON 0,8 l/ha– (fuzáriá, choroby klasu, vlajkového listu)

Insekticíd
DINASTIA, žravý a cicavý hmyz 0,1 l/ha

Regulátor výšky porastu
REGULIS 0,5-1 l/ha BBCH 35-49 (v TM s fungicídom nižšia dávka)

Jačmeň ozimný, jarný

Herbicídy
PEGAS CEREAL 0,5 l/ha (spoľahlivé riešenie dvojkl. burín vrátane pichliača, lipkavca a rumančekov)
TRIMMER + TOMIGAN 20 g + 0,4 l (cenovo výhodné riešenie dvojkl. burín vrátane lipkavca skoro na jar)

Fungicídy
Lídrom vo fungicídnej ochrane jačmeňa je 3-zložkový fungicíd SLAPE TRIO kontrolujúci (hnedú škvrnitosť jačmeňa, hrdzu jačmeňnú, múčnatku trávovú, rynchospóriovú škvrnitosť)

T1-2: LEANDER 0,4 + SLAPE TRIO 0,5 l/ha (múčnatka + hrdza)
T2-3: SLAPE TRIO 0,7 l/ha / PROTON 0,8 l/ha (choroby stebla, škvrnitosti, klasové choroby a fuzáriá)

Insekticídy
DINASTIA, žravý a cicavý hmyz 0,1 l/ha

Regulátor výšky porastu
REGULUS 0,3-0,75 l/ha BBCH 35-49 (v TM s fungicídom nižšia dávka)