Preskočiť
repa cukrová

Technológia ochrany REPY

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane repy.

Odporúčania ochrany repy

1. GOLTIX GOLD je základ herbicídnej ochrany repy, poskytuje dlhé reziduálne pôsobenie a široké spektrum účinku. Ide o patentovanú formuláciu s obsahom zmáčadiel Tensiofix. Najselektívnejší herbicíd v repe. Navrhovaný TM kontroluje kompletné spektrum dvojkl. burín vrátane mrlíka, láskavcov, horčiakov, pupenca, mlieča, hluchaviek hviezdice, starčekov, čisteca, durmanu, ľuľoku a bažanky. Triflusulfuron-methyl je špecialista na podslnenčík pričom zároveň posilňuje účinok na ďalšie buriny.

T1: Goltix Gold 1 l/ha + Betanal Tandem 1 l/ha
T2: Goltix Gold 1 l/ha + Betanal Tandem 1,25 – 1,5 l/ha + triflusuluron-metyl 30 g/ha (v prípade podslnečníka)
T3: Goltix Gold 1 l/ha + Betanal Tandem 1,5 l/ha + triflusuluron-metyl 30 g/ha (v prípade podslnečníka)

2. GOLTIX TITAN je nový unikátne dvojzložkový herbicíd s obsahom metamitronu a quinmeracu poskytujúci predĺženú účinnosť. Quinmerac vylepšuje účinok proti: ľuľok čierny, horčiak broskyňolistý, kapsičku pastiersku, lobodu konáristú, tetuchu koziu a lipkavec.
Rovnako ako Goltix Gold je mimoriadne šetrný k repe už od jej vzchádzania. Spolu s TM partnerom Betanal TANDEM utvárajú TITAN SYSTÉM odburinenia repy, zapájajúci 4 účinné látky.

T1: Goltix Titan 1,33 – 2 l/ha + Betanal Tandem 1 l/ha
T2: Goltix Titan 1,33 – 2 l/ha + Betanal Tandem 1,25 - 1,5 l/ha + triflusuluron-metyl 30 g/ha (v prípade podslnečníka)
T3: Goltix Titan 1,33 l/ha + Betanal Tandem 1,5 l/ha + triflusuluron-metyl 30 g/ha (v prípade podslnečníka)

Termín aplikácie: klíčne listy burín bez ohľadu na rastovú fázu repy. Dávku 1,33 l/ha GOLTIX-u TITAN volíme pri očakávanom
strednom zaburinení a mierne vlhkom počasí. Dávku 1,5 až 2 l/ha GOLTIX-u TITAN volíme pri očakávanom silnom výskyte burín, pri
silnejšom výskyte horčiaka broskyňolistého, či tetuchy kozej a pri očakávanom prísušku.
V prípade výskytu podslnečníka pridajte do T2 a T3 aplikácie 20 – 30 g prípravku s obsahom účinnej látky triflusulfuron-methyl.

3. TWISTER je vydarená formulácia dvoch reziduálnych účinných látok metamitron + ethofumesate. Určený je na POST ničenie jednoročných dvojkl. a tráv repe. Spolu s prípravkom KONTAKT 320 SC (phenmedipham) spolu vytvárajú flexibilné partnerstvo,
ktoré rieši celé spektrum dôležitých burín v repe. Najdôležitejší je včasný zásah proti burinám v štádiu klíčnych listov!

T1: Twister 1,5 l/ha + Kontakt 1 – 1,5 l/ha (touto kombináciou zachytíme celé spektrum skoro vzchádzajúcich burín láskavce, horčiaky, pohánkovec, lipkavec stavikrv vtáčí)

T2: T3 Twister 1,5 – 2 l/ha + Kontakt 0,75 - 1 l/ha + triflusuluron-metyl 30 g/ha (v prípade podslnečníka)
Twister je veľmi vhodný aj na PRE aplikácie v plnej dávke 2 l/ha, ktoré môžete využiť ako v klasickej tak aj Conviso technológii pestovania repy.

Fungicídy:
T1: MIRADOR UNI 0,8 - 1 l/ha (nový fungicíd s obsahom azoxystrobinu a difenoconazolu. Najvhodnejšie je ho využiť na T1 aplikácie.
Registrácia: hnedá škvrnitosť listov (cercospóra)

T2- T3: SPYRALE 1 l/ha nový unikátny systémový fungicíd s obsahom fenpropidinu a difenoconazolu. Žiadna rezistencia cerkosporiózy. Silná EC formulácia. Registrácia: cerkosporióza, múčnatka repová, v Holandsku registrovaný aj proti ramularióze a hrdzi repovej.