Preskočiť
sója

Technológia ochrany STRUKOVÍN

Najvhodnejšie využitie a pozicionovanie našich prípravkov v ochrane strukovín.

Odporúčania ochrany strukovín

Herbicídy

AGIL 100 EC (100 g/l propaquizafop) – najrýchlejšie pôsobiaci špecialista na trávovité buriny s nízkym dávkovaním a výborným pomerom ceny a účinku. Registrácia: hrach, sója, cícer baraní. Dávka: 0,5 – 0,8 l/ha (dávka potrebná na ničenie pýru plazivého je 1,2 – 1,5 l/ha).
PENDIGAN (400 g/l pendimethalin) – univerzálny širokospektrálny herbicíd proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a trávam s dlhodobým pôdnym účinkom. Účinná látka inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich burín, ktoré hynú krátko po vyklíčení resp. vzídení. Prípravok aplikujte PRE, v suchých podmienkach plytko zapracujte do pôdy (2-3 cm). Registrácia: lupina žltá, lupina biela, hrach, fazuľa, sója Dávka: 3,3 – 4 l/ha.
GLYFOGAN SUPER (360 g/l glyfosate) – totálny herbicíd. V dávke 1,5 l/ha úspešne ničí klíčiace buriny v hrachu a v bôbe pred vzchádzaním hlavnej plodiny. Nezanecháva v pôde žiadne rezíduá. Na konci vegetácie uľahčuje zber predzberovou aplikáciou v dávke 2 – 4 l/ ha pri zaburinených porastoch. Vhodný je TM s Adapticom alebo DAM-om 390.

Fungicídy:

MIRADOR UNI (125 g/l azoxystrobín + 125 g/l difenoconazole) – v sóji je registrovaný proti bielej hnilobe, antraknóze sóje, purpurovej škvrnitosti sóje. Dávka: 0.8* - 1 l/ha. * pri nižšom vzraste alebo hostote porastu resp. pri nižšom infekčnom tlaku. 

Insekticídy:

MAVRIK (240 g/l tau-fluvalinate) – Nová formulácia insekticídu, ktorá kontroluje vošky a strapky v bôbe, plodomora šešuľového v šošovici, oficiálne menej významné použitie v sóji proti roztočcovi chmeľovému. Je to nová bór kompatibilná formulácia.
Spoľahlivá účinnosť aj za vysokých teplôt (nad 25 °C) Dávka: 0,2 – 0,25 l/ha
PIRIMOR 50 WG (500 g/kg pirimicarb) – špecialista na všetky druhy vošiek s rýchlym knock-down účinkom.
Registrácia: fazuľa na zrno, bôb, hrach Dávka: 0,3 – 0,5 kg/ha
DINASTIA (50 g/l deltamethrin) – kontaktný a požerový jed proti voškám a strapkám v bôbe a plodomorovi šešuľovému v šošovici.
Dávka: 0,1 l/ha. Poskytuje rýchly nástup účinku a účinkuje aj pri nižších teplotách. Nepoužívajte pri t ≥ 25°C

Zmáčadlá:

GROUNDED – je dômyselný komplex zmáčadiel určený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdnych reziduálnych herbicídov. Registrácia: fazuľa, bôb, hrach, kukurica, repa cukrová, zemiak, obilniny, repka, strnisko. Dávka: 0,2 l/ha na ťažších pôdach a 0,4 l/ha na ľahkých pôdach.
ADAPTIC – prípravok na úpravu tvrdosti a pH vody, zlepšuje vlastností aplikačnej kvapaliny, výborný v TM s Glyfoganom Super a Mavrikom. Registrácia: fazuľa, bôb, hrach a ďalšie. Dávka: 0,2 – 0,5 l/ha resp. 0,5% konc.
ROLLWET – organo-silikátový adjuvant pre zníženie úletu, rovnomernejšie pokrytie a zlepšenie účinku kontaktných fungicídov, graminicídov a insekticídov. Registrácia: fazuľa, bôb, hrach a ďalšie. Dávka: 0,1 – 0,4 l/ha
VELOCITY – zmáčadlo špeciálne vyvinuté pre zvýšenie účinnosti systémových a lokálne systémových fungicídov, najmä azolov, strobilurínov, boscalidu a prochlorazu. Aktívne pomôže účinnej látke preniknúť cez voskovú kutikulu rastlín dovnútra do cievnych zväzkov. Preukázateľne sa podieľa na zvyšovaní úrody. Registrácia: fazuľa, bôb, hrach a ďalšie. Dávka: 0,2 – 0,5 l/ha.


Biostimulátory:

EXELGROW (11,1 % organický uhlík + komplex biologicky aktívnych látok) – prírodný biostimulant (jedinečná dvojitá fermentácia morských rias Ascophyllum nodosum). Znižuje negatívny dopad komplexu abiotických stresových faktorov na metabolizmus rastlín, dôsledku čoho preukázateľne zvyšuje úrodu a kvalitu produkcie. Odporúčame aplikovať 2x 0,5 l/ha počas vegetácie. Zvýšenie úrody sóje o 4,5 % (priemer viac ako 600 pokusov) a ostatných strukovín o 4 – 14 % (priemer 5 pokusov).